Tánctudományi Tanulmányok

a Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Tagozatának évkönyve 1958–1992 között. Néhány alkalommal két év kutatásait összegezte. Kötetenként változó szerkesztői: Béres András, Dienes Gedeon, Fuchs Lívia, Maácz László, Major Rita, Morvay Péter, Pesovár Ernő, Szentpál Mária, Vályi Rózsi. A kiadvány mellőzte a napi kritikát, inkább egyes alkotói periódusok vagy irányzatok szemléjét adta közre. Az egyes kötetek elsősorban a színpadi tánctörténet és a táncetnológia tárgykörében közvetítették a m. kutatók tanulmányait a m. és az egyetemes tánckultúra kérdéseiről. Több kötetben neves külföldi kutatók is publikáltak.