Újvidék színészete

a múlt század első harmadától kezdve tartanak magyar nyelvű színházi előadásokat a városban, amelynek 1861 óta állandó szerb nyelvű társulata van. A két háború közötti időszakban Újvidéken sem tarthattak hivatásos m. társ.-ok előadásokat, a műkedvelő élet azonban több együttesben – Beltéri Katolikus Kör, Református Olvasókör, Polgári Magyar Kaszinó, Polgári Magyar Daloskör – rendszeresen és jól szervezett formában folyt. A II. világháború után néhány évig, az Újvidéki Rádió alapításáig, a városban csak műkedvelő egyesületek – Petőfi Sándor, József Attila – működtek. 1953-tól a Rádiónak állandó színészegyüttese van. Tagjai évente néhányszor színházi előadásokat is tartottak. 1973-tól Újvidéki Színház névvel a város állandó társulattal rendelkezik. – Ir. Bokréta. A jugoszláviai magyar műkedvelők almanachja, 1919–1940 (Szabadka, 1940); Káich K.: Az újvidéki magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma, 1836–1918 (Újvidék, 1983); Gerold L.: Színház a nézőtérről (Újvidék, 1983).