Ungvár színészete

1826-ban „nemesi ifjak” tartottak itt színielőadást, s az 1830-as évektől hivatásos vándortárs.-ok is felkeresték a várost, pl. 1859-ben Láng Boldizsár, 1866-ban Latabár Endre, 1875–1877 között Krecsányi Ignác. A város általában a miskolci kerülethez tartozott. 1907-ben avatták fel az állandó színházat, amely Fehér és Ritter bp.-i műépítészek tervei szerint épült 589 férőhellyel. 1908–09-ben Palágyi Lajos, 1909–10-ben Zilahy Gyula, 1910–11-ben Farkas Ferenc, 1911–12-ben Kövessy Albert, 1912-től 1918-ig Krémer Sándor, 1918–19-ben Kiss Árpád szerepelt itt társ.-ával. 1919-től a Csehszlovákia területén működő m. együttesek keresték fel a várost, pl. 1932-ben Juhász Árpád, 1933–34-ben Faragó Ödön, 1935–36-ban Iván Sándor. 1939–1945 között, amikor Ungvár ismét Mo.-hoz került, m. színtársulatok játszottak a Városi Színházban. 1939-ben Kardoss Géza, 1939–40-ben Inke Rezső, 1940-ben Turóczy Gyula és Beleznay Unger István, 1941-ben Szalay Károly, 1942-ben Putnik Bálint, 1943–1945 között Homokay István volt a direktor.