Unió Színházüzemi és Színházépítő Részvénytársaság

(1918–1925): Bp.-en a Magyar Jelzáloghitelbank, ill. a Magyar Város- és Községfejlesztési Rt. által alapított színházi tröszt. Létrejöttekor a Magyar Színház és a Király Színház tartozott érdekkörébe. Tervei szerint színházépítkezésekkel kívánt terjeszkedni: 5000 személyes amfiteátrum a József körút és Üllői út sarkán, Palota Színház és Kamara Színház a Vilmos császár (Bajcsy-Zsilinszky) úton, ezek közül azonban egyik sem valósult meg. Helyettük már működő színházakat vont érdekkörébe. 1920 tavaszától az Unió Színházüzemi és Színházépítő Részvénytársasághoz tartozott a Belvárosi Színház, 1921 tavaszától az Andrássy úti Színház és 1921 májusától a Hermina úti Scala Színház. 1921. okt. 8-án nyitotta meg második téli operettszínházát, a Szerecsen utca (ma Paulay Ede) 35. sz. alatti Blaha Lujza Színházat. Az Unió Színházüzemi és Színházépítő Részvénytársaság, amelynek vezérig.-ja, majd elnöke Beöthy László volt, megbízott művészeti ig.-kal saját kezelésben működtette színházait. 1924. júl. 22-én részvénytöbbségét a Magyar–Amerikai Bank vette át, ekkor műv.-i vez.-je és vezérig.-ja Faludi Jenő lett. 1925. máj. 22-én a bp.-i cégbíróság megindította a kényszeregyezségi eljárást. Az Unió Színházüzemi és Színházépítő Részvénytársaság, miután színházait bérbe adta, beszüntette működését. – Ir. Az Unió Színházüzemi és Színházépítő Részvénytársaság (Magyar Művészeti Almanach, 1919); A pesti színházüzlet betegségeiről (A Toll, 1925).