Unwerth Emanuel, gr.

(?–?): 1790–1793 között a pest-budai színházakat bérelte Tuschl Sebestyén kávéháztulajdonostól. Ebben a minőségben a kialakult színházi struktúrát védelmezte a testületi pártolást élvező első m. színtárs. igényeivel szemben, így ismételten szembekerült velük. – Ir. Mályuszné Császár E.: Kelemen László színháza – Tanulmányok Bp. múltjából XI. (1956); Kerényi F.: Az első hivatásos színtársulat társadalmi kapcsolatai (Századok, 1974).