vásári bábjáték

a népi és a művészi bábjáték mellett a bábjátszás legjellemzőbb megjelenési formája Európában. Hazánkban a 18. sz. végén tűnnek fel először mutatványos vándorbábjátékosok, de ezekről nagyon kevés megbízható adat áll rendelkezésre. A 19. sz. első feléből már maradtak fenn színlapok. Elsősorban német és – részben – cseh közvetítéssel kerültek Mo.-ra, műsorukon tündérdrámák, lovagtörténetek szerepeltek, játszották a Faust és a Don Juan-téma bábváltozatát. Jellegzetes hősük Vitéz László és Paprika Jancsi. A két legjelentősebb játékosdinasztia Mo.-on a Hincz és a Korngut-Kemény család volt. – Ir. Belitska-Scholtz H.: Vásári és művészi bábjátszás Magyarországon 1945-ig (Tihany, 1974).