Vígszínház

(1896– ): a bécsi Fellner és Helmer cég tervei alapján épült a volt Lipót, ma Szt. István körúton. 1896. máj. 1-jén nyílt meg. 1949-ig, az államosításig magánszínház volt. A társ. szervezője és első ig.-ja a Kolozsvárott ismertté vált Ditrói Mór. A Vígszínház működésének első éveit francia bohózatok és vígjátékok sora jellemezte, de rövidesen kialakította a saját arculatát, melyhez a kortárs m. drámaírók – Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Hunyady Sándor, Kós Károly, Remenyik Zsigmond – műveinek színrevitele is hozzásegítette. Modern külföldi drámák – Hauptmann, Shaw, O’Neill, Csehov, Čapek, Pirandello, Brecht, Wilder – hazai bem.-ját is szívesen vállalta. Így a szalon-naturalizmustól a szimbolizmusig jutott el. 1945. jan.-ban bombatalálat érte az épületet, ezért a társ. 1945. máj. 1-jén a Nagymező utcai Radius moziban kezdte újra működését. Kaufmann Oszkár irányításával helyreállították az épületet, amelyben 1951. dec. 21-én A Magyar Néphadsereg Színháza kezdett tevékenykedni. 1960. szept. 8-tól ismét Vígszínház. Az új korszak meghatározó egyénisége Várkonyi Zoltán (1962-től főrend., 1971–1979 között ig.-főrend.). Ismét a kortárs m. dráma – Thurzó Gábor, Csurka István, Eörsi István, Illyés Gyula, Szakonyi Károly, Örkény István, Gyurkovics Tibor stb. – hozta meg a rangot és elismerést a társ.-nak, de szívesen nyúltak a 19–20. sz.-i klasszikus külföldi szerzők darabjaihoz – Dürrenmatt, Williams, Albee, Miller, O’Neill, Csehov, Gogol – és a kortárs drámához is – Shäffer, Gray, Dorst, Gombrowicz, Mrożek. A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról c. musical nagy sikerét követően több alkalommal is kísérletet tettek újszerű zenés színpadi művek bemutatására Presser Gábor zenei irányításával. A kortárs írókkal való hagyományos együttműködés jegyében mutatták be Nádas Péter, Spiró György, Kornis Mihály, Bereményi Géza műveit. A Vígszínház kamaraszínháza a Pesti Színház (1935–1948 között Révay u. 18., 1967-től Váci u. 9.). Rövid ideig a színházzal közös irányítás alatt dolgozott a Royal Színház. A Vígszínház ig.-i: Ditrói Mór (1896–1917), Faludi Jenő (1917–1921), Jób Dániel (1921–1938, 1945–1948), Harsányi Zsolt (1938–1943), Hegedűs Tibor (1943–1944), Benkő Gyula–Somló István–Tolnay Klári (1948–1949), Horváth Ferenc (1951–1953), Ladányi Ferenc (1953–1955), Magyar Bálint (1955–1958), Goda Gábor (1958–1959), Somló István (1959–1962), Lenkei Lajos (1962–1971), Várkonyi Zoltán (1971–1979), Horvai István (1979–1985), Marton László (1985– ). – Ir. Berczeli A. K.-né: A Vígszínház műsora (adattár, 1960); Magyar B.: A Vígszínház története alapításától az államosításig (1979); Magyar B.: Bukásra ítélt siker (1993).

A VÍGSZÍNHÁZ

A VÍGSZÍNHÁZ