Visky András

(Marosvásárhely, 1957. ápr. 13.– ): író, dramaturg, szerkesztő. A középiskolát Nagyváradon végezte, az egyetemet Temesvárott a Műegyetem gépészmérnöki karán. 1981-től publikál rendszeresen színházi tárgyú írásokat. 1990-től a kolozsvári Állami Magyar Színház dramaturgja, és óraadó tanár a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben. 1991-től a Korunk c. lap szerk.-je is. 1992-től a Babeş–Bolyai Egyetemen dramaturgia szemináriumot is vezet. Szerkesztőként vagy társszerkesztőként közreműködik több színházi kiadvány megjelentetésében, valamint rendszeresen részt vesz a kolozsvári Állami Magyar Színház és az Állami Magyar Opera bemutatóinak dramaturgiai előkészítésében.