Vajda László

(Bp., 1878–Berlin, 1933. márc. 10.): színész, rendező, színházigazgató. Vidéken színészként kezdte pályáját. Később a Tolnai Világlapját és a Színház és Élet (1905–1906) c. lapot szerkesztette. 1908-tól a Magyar Színház rend.-je volt. 1922-től Bécsben, majd Berlinben élt. Filmforgatókönyveket írt itthon (1915–1920) és külföldön (1927–1930). Színműveit, fordításait gyakran játszották. F.R. Bródy S.: Lyon Lea, A szerető; Shaw: Warrenné mestersége; Zapolska: Cárevics. Drámái: Színészek (1905); Tiszavirág (Bródy I.-nal, zene: Rényi A., 1915); Kőmíves Kelemen (Kárpáti A.-lal, 1916); Miámi (Bródy I.-nal, zene: Jacobi V., 1925). Fordításai: Tolsztoj: Az élő halott (1911); Zapolska: Varsói citadella (1917), A cárevics (1921).

VAJDA LÁSZLÓ –

VAJDA LÁSZLÓ – Kolhaas Mihály (Sütő A.: Egy lócsiszár virágvasárnapja)