Wándza Mihály; Vándza

(Perecsen, 1781. okt. 12.–Miskolc, 1854): színész, színigazgató, festő, fordító. Kolozsvári tanulmányok után Bécsben a festőakadémián tanult. 1810-ban Kolozsvárott özv. Wesselényi Miklósné ingyen átadott lovardáját alakította át színházzá, amit 1810. máj. 19-én nyitott meg. 1812-ig igazgatta a város társ.-át. Vándorszínész és ig. lett Debrecenben, Nagyváradon, Aradon. 1820-tól Miskolcon festészettel foglalkozott, de a miskolci és kassai társ.-ok számára még az 1830-as években is díszleteket festett és látványosságokat tervezett, pl. 1837-ben Kassán Az álom, vagy a pokolnak tett eskü betöltésére rendelt borzasztó éjfél c. darabjához. Hat színpadi művéről tudunk, közülük a Zöld Marci jelent meg nyomtatásban. Portrékat, történelmi tárgyú képeket és csendéleteket is készített, de ezek zömmel elpusztultak. Színészként hősi szerepeket játszott. F.Sz. Hamlet, Macbeth (Sh.); Moór Károly (Schiller: Haramiák); Rinaldo Rinaldini (Hensler). – Ir. Tóth D.: A magyar népszínmű zenei kialakulása (1930).