Zalai Kamaratáncfesztivál

kétévenként megrendezett koreográfiai verseny, amelyet Zalaegerszeg és Zala megye Tanácsa 1965-ben alapított a m. amatőr néptáncegyüttesek számára. Nevének megfelelően – és szemben a szolnoki néptáncfesztivállal – ez a verseny szigorúan limitált előadói létszámot ír elő – egynemű kar 5 fő, kétnemű 6 fő –, együttesenként 15–20 perc műsoridővel. A létszám megkötése tágítja a résztvevők körét – alkalmanként 15–20 egy. szerepel a Zalai Kamaratáncfesztiválon – egyben erősen befolyásolja a táncok színpadi megformálását. Eleve nincs mód a megszokott, nagyformátumú dekoratív alakzatok alkalmazására, s a koreográfusokat a verseny koncentráltabb táncdramaturgiára, szerkesztésre, frissebb szemléletű színpadi térhasználatra ösztönzi. Formanyelv tekintetében a Zalai Kamaratáncfesztivál is vallja a néptánc-alapokból való kiindulás szükségét, de a bemutatott művek mozdulatvilága hasonló balanszjátékot tükröz a hagyomány és az újítás között, mint a szolnoki versenyek táncai, bár Zalában gyakrabban megjelentek a folklórtól távolodó szemléletű kompozíciók. A versenyen – amely az új koreográfusi elképzelések fóruma kíván lenni – az évek során számos táncalkotó szerzett nevet, országos elismerést.