Zilahy Sándor

(?, 1897–?): színész, színigazgató. Évtizedeken keresztül egyik legnépszerűbb alakja volt az amerikai m. színházi életnek. 1928-tól szervezte és tanította a m. műkedvelő színjátszócsoportokat. Kis létszámú színtárs.-ával országos körutakat szervezett Detroittól Buffalóig, s 1944-ben már a 800. előadásukat ünnepelték. Társig.-ja Heltay Miklós volt. Zilahy–Heltay Magyar Vígszínháza kultúrmissziót teljesített Amerika és Kanada magyarlakta településein. Repertoárjukon szerepelt passiójáték, népszínmű és operett. Tanították a második és harmadik generációt m. dalokra és táncokra. F.R. Zerkovitz B.: Eltörött a hegedűm; Erdélyi M.: Marika huszárja; Passiójáték.