{810.} TÁBLÁZATOK

1. A céhszervezetek száma a Céhkataszter alapján, 14–19. század31
2. A céhszervezetek száma iparcsoportok szerint, 14–19. század32
3. Az önálló iparvállalatok és alkalmazottaik számának megoszlása, 1890153
4. Magyarország malmainak száma, 1863–1906159
5. A halasi szárazmalmok tulajdonjogi viszonyai, 1880169
6. A magyarországi vízimalmok napi őrlőképessége, 1894185
7. A szélmalmok száma országrészenként, 1894, 1906188
8. A szél- és gőzmalmok számának alakulása, 1863–1906189
9. A magyarországi szélmalmok napi őrlőképessége, 1894197
10. A szekérkészítéshez használt fafajták tájanként459
11. A kerámia technológiai rangsora526
12. Az ólommázas kerámia színskálája584
13. Vásári tarifa a Makó, Nagylak és Batonya (Csanád megye) vásáros helységekben
1867. április 1-től fizetendő helypénzekről
658-659