Anyagi kultúra 3.
ÉLETMÓD


FEJEZETEK
A {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.


{2.} ÉLETMÓD

Főszerkesztő

BALASSA IVÁN

Szerkesztők

FÜZES ENDRE
KISBÁN ESZTER

A szerkesztők munkatársai

H. CSUKÁS GYÖRGYI
FLÓRIÁN MÁRIA

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST


{3.} MAGYARNÉPRAJZ

nyolc kötetben

KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉBEN

Szerkesztőbizottság

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA

a szerkesztőbizottság vezetője

BALASSA IVÁN
† BODROGI TIBOR
DOMONKOS OTTÓ
† DÖMÖTÖR TEKLA
† GUNDA BÉLA
HOFER TAMÁS
OROSZ ISTVÁN
† TAKÁCS LAJOS
† TÁLASI ISTVÁN
VARGYAS LAJOS


ANYAGI KULTÚRA 3.

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

{4.} A kötet szerzői

BAKÓ FERENC, BALASSA M. IVÁN, † BARABÁS JENŐ, BÁRTH JÁNOS, CSERI MIKLÓS,
K. CSILLÉRY KLÁRA, H. CSUKÁS GYÖRGYI, DÁM LÁSZLÓ, FLÓRIÁN MÁRIA, FÜZES ENDRE,
JUHÁSZ ANTAL, KECSKÉS PÉTER, KISBÁN ESZTER, VARGA GYULA, ZENTAI TÜNDE

Lektor
BAKÓ FERENC

A mellékleteket és az ábraanyagot szerkesztette
H. CSUKÁS GYÖRGYI, FLÓRIÁN MÁRIA és FÜZES ENDRE

A térképeket és az ábrákat rajzolta
K. CSILLÉRY KLÁRA, SABJÁN TIBOR, SCHÖBERL MAGDA, SZMETANA KRISTÓF

A mutatót készítette
BALI JÁNOS, GILICZÉNÉ SZAMÁK ÁGNES, KUTI KLÁRA

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia
és a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Szakkollégiumának támogatásával

ISBN 963 05 4922 0 (összkiadás)
ISBN 963 05 7325 3 (IV. kötet)

Kiadja az Akadémiai Kiadó, Budapest

Első kiadás: 1997

© Akadémiai Kiadó, Budapest 1997

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás,
a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát,
az egyes fejezeteket illetően is.

Printed in Hungary