TARTALMI CSOPORTOK

Miután tisztáztuk a variálás és típus összefüggését, illetve ellentmondásait, megkísérelhetjük a népi líra áttekintését tartalmi csoportok szerint. Hangsúlyozom, hogy nem tartalmi tipológiáról van szó, mert annak minden egyes önálló, egy versszakos alkotást külön kellene tekintetbe venni, s azokat sorolni közös típusokba. Erre még a mi kiválasztott anyagunkban sem vállalkozhatunk, de nem is szükséges. Az sem mondana többet, mint amire a következőkben sor kerül: a lírai népköltészet témáinak áttekintése. Abban ugyanis egy adatnak számíthatnak a hangulatilag-tartalmilag egyező összeállítások, azaz egy-egy jól megkomponált dalszöveg minden versszakával együtt. Ezzel ugyan számszerűen csökkenne egy-egy „téma”, de ezt majdnem kiegyenlítené, hogy ugyanaz az egy versszakos megfogalmazás több összeállításban, sőt több önálló variánsban is szerepelhet. Tehát ez az áttekintés nemcsak arra a kérdésre ad feleletet, hogy milyen témák vannak a magyar népköltészetben, hanem nagyjából arra is, milyen arányokban vannak ezek képviselve. Egyúttal megkerüli azt a problémát, hogy egy szövegtípus összes variánsát tekintetbe véve számolnunk kellene a típuson belül többféle „témával”, s a többség kedvéért figyelmen kívül kellene hagyni a néhány eltérőt. Ha viszont témánként haladunk, akkor minden „eltérés” is helyén van, pl. 1. példánkban a szerelmi, katona- és pásztortéma, mert mint téma, nem kivétel vagy eltérés.

Lássuk először a leggazdagabban képviselt témát, a szerelmet különböző megvalósulásaiban. A zárójelbe tett számok két vagy több csoportba is tartoznak egyszerre.

Egyetlen szerelmi szimbólum a vers, 45: Pt 6/2–4,49, 54/1, (64),184/1, 185/1, 192, (222), 226, 236, 238, 242, 279, 299/2, 309/1, 329, (343), 387, 448, 480, 487? 488, 489. – 021/1–2, {5-444.} 024/2, (034), 046/1–2, (056/2), 070/1? 086, (0106), 0127/1, 0182/2, (0207/3?), 0212, 0222, 0235? 0241, 0281, 0284/1, 0291/2, 0321, 0325/1, 0344? 0367/1. Például:

26.     1. Elejbe, elejbe, Pej lovam elejbe!
Be tanál ugrani, A virágos kertbe.
2. Be tanál ugrani, Nagy kárt tanál tenni,
A szerelem bimbaját Lë tanálja törni.
(Pt 49)

Szerelem akadálya, tiltása, irigyek, 33: Pt 12, 92, 105, 107, 155/1, 185/2, 392, 426, 444/1–2. – 013/2, 031, 037/2–3, 072b, 082/1–2, 083/7–10, 0100/1, 0102/1–5, 0121, 0125/3, 5, 0151/8, 0208/1, 0251/7–8, 0275/1, 0291/1, 0314/2, 0345/2, 0349/2–3, 0354, 0365/1, 0368/1, 0369, 0378/1. Például:

27.     2. Kicsiny madár, jaj de fënn szállsz,
Mi az oka, alább nem szállsz?
Alább szállnék, de nem merëk,
Sok az irigy, s attól félëk.

(013)

Válás, 29: Pt (76), 159, 161/3, 174, 283, (306), 346/1, 364, 382, 384, 391/1, 409/2. – 014, 027/1, 082/3–4, 083/11–13, 0100/2, 0108, 0120, 0125/2, 4, 0131/1, 0225, 0227, 0265, 0293/3, 0337/2, 0365/2, (0377/1). Például:

28.     Kemény kősziklának könnyebb meghasadni,
Mint két édes szűvnek egymástól megválni.
Mikor két édes szűv egymástól megválik,
Még az édes méz es keserűvé válik.
(Pt 174)

Szerelmi bánat, megcsalt, elhagyott szerető, 25: Pt 24, (54/1), 128/2–3, 134, 211/1, 220, 262, 275/1, (308), 364/1, (433), 443. – 085, 0101/1, (0106), (0112/3–4), 0113/1–3, 0131/2–3, 0143, 0145, 0146/1–2, 0193/2, 0253/3–4, 0346/1, 0368/2. Például:

29.     1. Édesanyám rózsafája, Én voltam a legszëbb ága.
De ëgy gonosz leszakasztott Keze között elhërvasztott.
2. Mindënkinek azt ajánlom. Szerelëmnél jobb az álom,
Mert az álom nyugodalom. A szerelëm szűfájdalom.
(Pt 134)

Szerető várása, hívása, kérlelése, 23: Pt 100, 256, 295, 310, 328, 331/2, 332, 397/1, (405), 427, 447. – 022/1, 051/3–4, 0152/4, 0209, 0215/2, 0231/1, 0248/1, 0251/3, 0325/2, 0326/2, 0383/1, 0384. Például:

{5-445.} 30.     Megájj, megájj, te küs madár,
Beteg szüvem mer rieg hogy vár, Jaj-jaj, ja-ja-jaj.
Beteg vagyok szerelmembe,
Enyhítsd lelkem keservembe, Jaj-jaj, ja-jaj-jaj.
(Pt 310)

Átok, 24: Pt 11/1, 73/1, (76), 84/3, 99, (306), (311), (364/2), (393/3). – 012/1, (015), (037/l), 0102/6–7, (0112/4), (0131/2), 0141/3–4, 0152/1, 0193/2–3, 0234/3, 0252/(2), 0275/3, 0332/3, (0367/2), 0370/2. Például:

31.     4. Elmém bojog, mind a fëlhő,
Hull a könnyem, mind az eső.
Árkot mosott az orcámra,
Mind a zápor az utcára.
Hjaj Istenëm, kérlek, verd mëg,
Aki miatt gyászt viselek!
(0112)

Találkozás, együttélés, beteljesülés, 22: Pt 221, 252, (255), (272), (405), (407), 411, (418) tévesen katona, 424, 449, 454. – 0116, 0181/2––63, 0275/2, 0319, 0327/2, 0329, 0330/2, 0351, (0366), 0380/2, 0389. Például:

32.     Dëszkakapu, kerités,
Az alatt esik jó ölelés.
Ölelj babám, Ölelj kedvedre,
Sohasëm vetëm a szemedre.
(Pt 221)

Hűtlenség, elhagyott szerető, 19: Pt 74, 153/1, 237, 239, 305, (311), (364/2), 376, (393), 398/1, 414. – (015), 027/1, 093/2–3, 0141/2–3, 0215/1, 0231/2, 0358/1–2, (0367/2). Például:

33.     Kit virágot rózsám adott,
El nem hërvadt s már elhagyott, Jaj, ja-jaj jaj!
Annak csak ëggy asszony oka,
Verje meg az egek ura, Jaj, jaj!
(Pt 311)

Szerelem, szerető emlegetése, 18: Pt 67/1, 161/1, 164, (168), 171/2, 370/2, 425, 438/1. – 043, 050, (056), 078/4, 0181/1, 0224, 0314/4, 0333/1, 0357/1 (2. romlott), 0359/1. Például:

34. 1. Akkor szép az erdő, mikor zöld,
Mikor a vadgalamb benne költ.
A vadgalamb olyan, mint a lány,
Maga jár a szép legény után.
(Pt 67)

{5-446.} Lány, legény szépsége, 19: Pt 36, 56, 200, 259, 273, 331/1, 337, 345, 397, (416), 432. – (012/2–3), 052/1–2, 0115/2–3, (0167), 0207/3, 0236/2, 0331/(1), 0358/3? Például:

35.     Lányok ülnek a toronyba aran koszorúba,
Arra mënnek a legényëk sári sarkantyúba.
Lányok vattok szépek vattok, piros az orcátok,
Kerbe mëntëk rózsát szëdni, szivem szakad rátok.
(Pt 337)

Testi szerelem, 17: Pt 25, (38), (44/l), (64), (272), 307/1, (407), 491. – (01), (03), 011, (038/1–2), 040, 0329/3, (0366/2), 0378/2–3, 0383/2. Például:

36.     Haj Dunárol fúj a szél, Feküdj mellém, majd nem ér!
Dunárol fúj a szél.
Ha Dunárol nem fujna, Akko hideg nem volna,
Dunárol fúj a szél.
(01)

Párosító, 15: Pt 227, 228/1, 228/11, 230, 261, 276, 285, 402, 474, 476, 477, 478, 482. – (0178/2–7), 0293/1–2. Például:

37.     1. Ne aludj ël kiët szëmëmnëk világa,
Mërt már fölkël piros hajnal csillaga.
2. Ëggyik csillag Kastyál János csillaga.
Másik csillag Pótus Anni csillaga.
(0293)

Szerelmi jelenet, életkép, 14: Pt 11/2, (22), 53, 82, 98, 204, 207/1, (265), (269), 274. – 012/2, 046/3–4, 0247, 0277. Például:

38.     1. Sütött ángyom rétest,
Nem ettem belűle,
Levitte ja kerbe Rózsás keszkenőbe.
2. Utána ja bácsi Uj galléros szűrbe,
Megcsolkolta gyángyit A ker’ közepébe.
(Pt 22)

Szerelem nélkül, párt kereső, 13: Pt 41, 167, 182, 196, (226), 400. – 047b/1, 077, 078/5, 0112/1–2, 0264/1, 0292, 0348. Például:

39.     A csikósok, a gulyások kis lajbiba járnak,
Azok élik világukat, akik ketten hálnak.
Lám én szegény szolgalegény, csak egyedül hálok,
Akármerre tapogatok, csak falat találok.
(Pt 41)

{5-447.} Hű szerelem, 12: Pt 48, 286, 385, (416), 419, 486. – 0127/3, 0275/4–5, 0284/3–4, 0337/1, 0343, 0355. Például:

40.     Apró szëme van a kukoricának,
Szép termete van a kedves babámnak.
Szép termetét el sem tudom felejteni:
Így jár az, aki igazán tud szeretni.
(Pt 416)

Hajnali ének, 11: Pt 21/1, 121, 361, 421. – 045, 094, 0178/1? 0217, 0269, 0328? 0340? (katona). Például lásd a 173. példát.

Búcsú szeretőtől, 11: Pt 84, (144), (174), 225, (269?), 367/1–2, 368/2. – 0109, 0234/1–2, 0252/(2), (0339/1). Például:

41.     2. A citrusfa levelestől, ágastól,
Kis angyalom, meg kell válnunk egymástól!
Ugy megválunk kisangyalorr, egymástól,
Mint a csillag fényes ragyogásától.
(Pt 368)

Vigasztalódás hűtlenségen, 9: Pt (66/1), 68, (435). – (012/3), 027/2, 091/2, 0264/2, 0345/1, 0353/1. Például:

42.     Sárgabélű görögdinnye hasadj mëg!
Ha nem szeretsz, kis angyalom, üzend mëg;
Üzenetëd oly szivesen fogadom,
Árva szivem, babám, másnak ajánlom.
(Pt 435)

Rossz házasság, 8: Pt 108, 197, (287), 408. – 093/4, 0125/6, (0170), 0236/1. Például:

43.     4. Istenem, nagy dolog, ki egymást szereti,
Mégis a jó Isten össze nem vezeti!
De még nagyobb dolog, ki egymást gyülöli,
Mégis két vénasszony összeköszörüli.
(093)

Szerelmi vallomás, kijelentés, 8: Pt 150/2, 343/3, 473. – 0331/(1), 0332/2, 0333/2, 0339/2, (0343/1). Például:

44.     2. Tudod, babám, tudod azt az ëggyet:
Hogy én tégëd igazán szeretlek.
Nincs is oj kincs, mijér(t) od’adnálak,
Mer én tégëd holtig siratnálak.
(0332)

{5-448.} Szerelem elutasítása, 8: Pt 223, 245, 302, 429. – 0107, 0207/1, 0325/3, 0352. Például:

45.     Cintányérom jó a cukros bogácsa,
Fáj a szívem egy kis barna kislányra,
Énrám pedig senki szíve ne fájjon,
Úgy se megyek még én férjhez a nyáron.
(0352)

Szerelmi siker, dicsekvés, 8: Pt 27, (61), (255/1), 275/3, 390/1. – 023, (053/1), 079. Például:

46.     Túl a vizön, a tengörön
Rózsa teröm a kendörön;
Mindön szálon kettő-három,
Van szeretőm tizenhárom.
(Pt 61)

Társválasztás, 7: Pt 72, 224, 417. – 0130, 0182/1, 0274, 0339/3. Például:

47.     Ha még egyszer lán lehetnék, Jól megnézném, kihez mennék.
Megválasztanám a legént, Mint a piacon az edént.
Az edény közt a láboskát, A legény közt a Jánoskát.
(0274)

Kívánság, felhívás szerelemre, házasságra, 7: Pt 162, 188, 219, (260), 335/2, 475. – 0255/2. Például:

48.     Ez a kis lány mind azt mondja: vëgyem el,
De nem kérdi, hogy én mivel tartom el:
Eltartanám tiszta búzakenyérrel,
Havasalji szép tiszta folyóvízzel.
(Pt 162)

Szerelmi panasz, halálvágy, 7: Pt 21/2–4, 67/2, 378, 391/2. – 078/2–3, 0308/2–5, 0391. Például:

49.     Kedves édesanyám, kedves édesanyám, mér szültél a világra.
Inkább szültél volna, inkább szültél volna, a kanyargós Tiszába.
Tisza vize vitt volna ja széles Dunába,
Most már nem is lennék, most már nem is lennék, senki megúnt babája.
(0391)

Szerelmi fohász, 6: Pt 60/1, 409/1. – 0183/1, 0339/1, (0341), 0371. Például:

{5-449.} 50. 1. De szeretnék hajnali csillag lenni,
A babámhoz estére beragyogni.
Bëragyognék hozzája, hajnalba,
Csókot kérnék tőle, de utoljára.
(0339)

Csalódás, nem jó szerelem, 6: Pt 394. – 0132/3–4, 0141/1, 0250, 0308/6–8, 0350. Például:

51.     Szeress, szeress, csak nözd meg kit,
Met a szerelem megvakít, ihajja,
Ingömet is megvakított,
Örökre elszomorított, csuhajja.
(0250)

Vége a szerelemnek, 6: 0240/5? 0251/4–6, 0330/1, 0343/2, 0353/2, 0388. Például:

52.     1. Szakasztottam mályvát, pirosat.
Tartottam szeretőt, csinosat.
De már annak vége, vége van.
Már miköztünk, rózsám, harag van.
(0330)

Vigasztal(ód)ás, jó kívánság, 5: Pt 67/3, 155/2, 381. – 051/2, 0255/1. Például:

53.     3. Mëgvert az Uristen, de nem fáj,
Fügefalevele lehullt már,
Fügefalevele gyógyits mëg,
Régi volt szeretőm csókolj mëg.
(Pt 67)

Sikertelen, viszonzatlan szerelem, 5: 0179/1–2, (0251), 0314/3, 0324/1, 0326/1. Például:

54.     3. Szeretnélek, de nem mérlek.
Szeretnélek, csak nem mérlek.
Te mást szeretsz, attól félek, Te mást szeretsz, attól félek.
Haj lalala lalala.
(0314)

Kényszerített házasság, 5: Pt 73/2, (289), 403? – (0349/2–3), 0381. Például:

55.     1. Jaj, de szépen, jaj, de szépen megkéretett a babám,
De nem adott, de nem adott hozzá az édesanyám.
Adjon anyám, édes kedves anyám, kihez akar nem bánom!
Még én élek ezen a világon, szeretőmet sajnálom.
(0381)

{5-450.} Titkos szerelem, 4: Pt 195/1–2, (270). – 0101/2, 0248/2–3. Például:

56.     2. Édesanyám mondta nékem:
Minek a szerető nékem?
De én arra nem hajtottam, titkos szeretőt tartottam,
Titkos szeretőt tartottam, éhajja.
(0101)

Vágyakozás, 4: Pt 360, 367/3. – 0252/1, 0327/1? Például:

57.     Bujdosik az elmém a szerelem útján,
Mint kis fülemüle körül az ég alján.
Mert a napnak is van délben megállása,
De az én szivemnek hozzád van vágyása.
(Pt 360)

Halott szerető, 3: Pt 404. – 0126, 0336/1. Például:

58.     Ide látszik a temető széle,
Abba nyugszik az én szëmem fénye;
A koporsó öleli helëttem,
Most tudtam mëg, milyen árva lëttem.
(Pt 404)

Házasság ellen, 3: Pt 292, 484? – 032? Például:

59.     Kerbe virágot szëdtem, lábam összetörtem,
De jól adta az Isten, hogy férhëz nem mëntem.
Férhëz mëntem volna, rossz uram lëtt volna,
Mástól féltëtt volna, sokszor mëgvert volna.
(Pt 292)

Féltékenység, 3: Pt 383. – (0183/1), 0385. Például:

60.     1. Be szeretnék az égen csillag lenni,
Minden éjjel az ég alján ragyogni!
Éjfél tájban megkerülném az eget,
Onnat nézném, hogy a babám kit szeret.
(0183)

Szerelmi üzenet (madárral), 3: Pt 433, 444/3. – 0100/3–4.

Titkos szerelem kiderül, 3: Pt 158, (382/2). – 0377/2.

Reménykedés, 3: Pt 444/4. – 0113/3–4, 0333/2.

Másét szeretni, 2: Pt (308). – 0349/1.

Távollevő szeretők, 2: 0125a, 0387.

Állapotos lány, 1: Pt 78.

Fogadkozás, 1: 0179.

{5-451.} 61.     3. Ezért a kislányétt
Mit nem cselekedném!
Tengërből a vizet
Kanálval kimerném!
4. Még annál is többel,
Megtoldanám sokkal:
Ezör öleléssel,
Ezër annyi csókkal.
(0179)

Szerelem házastársak közt, 1: Pt 298.

62.     1. Nincsen nékëm kedvesebb vendégem,
Mind az én kis kedves feleségem.
Akárhogyan játszadozom véle,
Senki se hányja jazt a szemömre.
(Pt 298)

Intelem, 1: 0308/1–2.

Szerelem kell, házasság nem, 1: 0125.

63.     7. Szeretőmnek szeretnélek,
De elvönni nem mernélek.
Mert csak azt hallom felőled:
Sohasëm lësz jó belőled.
(0125)

Ketten egyet, 1: 051/1.

Inkább menyecskét, mint lányt, 1: Pt (222).

Szemrehányás, 1: 0343/2.

Szerelem összesen: 472

Ezután lássuk az egyéb témákat. Legnagyobb csoport a

Bánat, kesergés, 54: Pt 2, 3, 59, 77, 89/1, 91, 96, 104/5–8, 122/1, 125, 127, 142, 145, (151), 153/2, 171/1, 173, 350, 355, 358, 398/2, 453. – 010/2, 013/1, 3, 047a, 047b/2, 047c, 065, 075, 080, 083/1–3, 092, 0101/3, 0104/2–3, 0105, 0123, 0129/4–5, 0132/1–2, 0135/1, 5–8, 0151/1, 3–7, 11, 0165, 0177/1–2, 0190/3, 0193/1, 0208/2, 0240/2–(4), 0251/1–2, 0253/1–2, 0254, 0256.

Lásd például a 12., 17–23. példát. Talán ebben a témacsoportban alkotta meg a népköltészet a legmegragadóbb darabjait.

Táncdalok (vegyes tartalmú, kurjantásszerű, néha értelmetlen), 36: Pt (27), (38), (44/1), 57, (70), 254, 257, (260), 264, (265), 267, (289), 300, 301/1. – (01), (03), 012/4, (017), (024/1), 033, (038), (049), (053), 055a, 055b/1–2, (056), (057/1), 0115/2–3, (0167a), (0168), 0169, (0170), (0207/3), 0216, 0230, 0306. Például:

{5-452.} 64.     1. Két ujja van, két ujja van a ködmennek,
Kerek alja a pëndëlynek,
Csivirintem, csavarintom,
Majd a fejedre boritom.
(Pt 301)

vagy

65.     Nem láttam én télbe fecskét,
Most öltem meg egy pár csürkét;
Ettem annak szűvit, máját,
Csókolom galambom száját.
(Pt 254)

Táncdal, táncolásra vonatkozó szöveggel, 5: Pt 28, 58, 249, 299/1. – 0115/1. Például:

66.     Száraz dió rotyogató,
Hegedűszó, muzsikaszó.
Tedd lë babám a szűrödet,
Hadd ugorjak ëggyet véled.
(Pt 28)

Halandzsa-szövegű táncdalok, 5: Pt 39, 43, (169), 303. – 0187. Például: „Ó mely sok hal terem a nagy Balatonba” vagy „Kincsem komámasszo-szo-szo-ro-szo rossz asszony” kezdetű közismert dalok.

Táncdal összesen: 46.

Bujdosó, 28: Pt 97, 102, 114, 117, 120/1, 130, 135/1–2, (143), 178, 185/3, 186/1, 191, 209/2, 322, 347, 352, (356). – 024/3, 047b/3, 069/2–4, 0104/4, 0129/2–3, 0140, 0146/2–4, 0151/9–10, 0177/3–6, 0190/2, 0193/4. Például:

67. Erdők, völgyek, szűk ligetek,
Sokat bujdostam bennetek.
Bujdostam én az vadakkal,
Sirtam a kis madarakkal.
(Pt 114)
68.     1. Elmënyëk, elmënyëk,
Hosszú útra mënyëk.
Hosszú út porából
Köpönyegët vëszëk.
2. Búval és bánattal
Kisinoroztatom,
Sűrű könyveimmel
Kigomboztattatom.
(Pt 97)
{5-453.} 69.     3. Hazám, hazám, csendes hazám,
Bárcsak határodat látnám!
Látom füstjét, de csak alig,
Hogy az égen lengedezik.
(047b)

Ivó-mulató, 28: Pt 32, 69, 149, (169), 211/2, 215, 219b, 246, 247, 266, 282/1, 373, 436, (457?). – 05, (09), (017/1), 022/2, (024/1), 026/4, (038/3), 039, 042, 052/4, 054/1, 0125/1, 0221, 0223. Például:

70.     Haragszik a gazda, Hogy mi itt mulatunk,
Vigye el a házát, De mi itt maradunk.
(042)

Pásztordal, 25: Pt 15, (38), 80, 81, 109 (orgazda), 128/1, 144, (168), 179, 186/2–3, 298/2–5, 320, 362, 389. – (03), 016/3–4, 026/1, 073, 074/1, 099, 0114, 0133, 0214, 0239/1, 0263. Például:

71.     1. Mikor a juhász bort iszik,
Szőke szamár szunnyadozik.
Ne szunnyadozz, szőke szamár!
Majd elmënünk a nyáj után.
(073)

Katonadal, bevonulás, 17: Pt 160, 163/2–3, 165, 206, 380, 386, 439, 446, 451. – 019, 064, 066, 069/1, 0152/2, 0336/4, 0342? 0375? Például:

72.     2. Besorozott katonának a német,
Most tapodom azt a tizennyolc évet.
Most vagyok az élet legszebb sorába,
Felöltözök abb’ a szürke ruhába.
3. Mikor engem a főorvos vizitál,
Veregeti a vállamat, még megáll:
„No te fiú, jól leszel katonának,
Még pedig egy harminckettős bakának!”
(Pt 163)

Katonadal, búcsú, 14: Pt 139, 240/1, 323, 348, 349, 422, 423, 438b. – 090, 0183/2, 0279/1, 0356/1, (0377/1?), 0379/1. Például:

73.     1. Eddig való dolgom a tavaszi szántás,
Kertekben, rétekben füvet lekaszállás.
Immár ökröm helyén lovam a nyeregbe,
Szijj ostorom helyén kantárszár kezembe.
{5-454.} 2. Eljött már az a nap, melyben kell indulni,
Házamtól, hazámtól bús szivvel távozni,
Kedves szüleimtől sirva elbúcsuzni,
Kedves hites társam árván itt kell hagyni.
(Pt 348)

Katonasors, 13: Pt 18, 20, 87, 135/3, 291, 370/1, 395. – 0183/3, 0276/2–3, 0311/4–5, 0374/2, 0392, 0394. Például:

74.     1. Megállj pajtás, hagy panaszolom el sorsom,
Miként áll az állapotom:
Inyës-finyës a putlikom,
Harmadnapba sincs prófontom.
2. Panaszolom a tisztemnek,
Nincs ereje a testemnek.
Mérges száját rám forditja,
Jézus-Krisztusomat szidja.
(Pt 87)

Katonadal, sorozás (verbuválás), 11: Pt 187, 194, 241, 372, 431. – 068/1, 0311/1–3, 0334? 0372, 0374/1, 0393. Például:

75.     1. Fehér habgya vagyon a Dunának,
Kedves fija voltam az anyámnak.
Kedves fija voltam az anyámnak,
Mégis besoroztak katonának.
2. Bodor hajam, mikoron levágták,
Kedves rózsám kötényébe hányták.
Nem volt annyi a hajamnak szála,
Mint amennyi könnyem hullott rája.
(Pt 194)

Katonadal, búsulás, 12: Pt 140, 141, (151), 154, 163/1, 410, 437, 450, 455, 456. – 0361, 0363. Például:

76.     1. Édesanyám, hol van az az édes téj,
Amellyikkel katonának neveltél.
Adtad volna tejedet a lányodnak,
Ne neveltél volna föl katonának.
2. Édesanyám, de szépen felneveltél,
Mikor engem karjaiddal rengettél!
Akkor mondtad, (hogy) jó leszek katonának,
Mégpediglen magyar Miklós-huszárnak.
(0363)

{5-455.} Katonadal, szabadulás, 9: Pt 240/3, 346/2, 428/1, 441, 445, 452. – 0152/3, 0279/2, 0356/2. Például:

77.     2. Kitőtöttem három évet, hat napot.
Kapitány úr, szalutálni nem tudok.
Majd szalutál az a bundás regruta,
Kinek hátra harminchat kis hónapja.
(0279)

Katonadal, haláljóslat, 7: Pt 161/2, 406, 415, 420, 428/2, 434. – 0139/1. Például:

78.     1. Megírták a levelëmbe
Visznek a verekëdézsbe.
Ott nem lösz szabadúlásom,
Ott löszën az én halálom.
(0139)

Katona dicsekvése, 4: Pt 205, 232, 233. – 0237. Például:

79.     1. Jól van dolga a mostani huszárnak,
Nem këll szénát kaszájjon a lovának,
Mer a széna porcióba van kötve, van kötve, de van kötve.
Gyere rózsám, tëdd a lovam elébe!
2. Édësanyám, ki a huszár, ha én nëm?
Ki nyergëli fël a lovat, ha én nëm?
Fëlnyergëlëm aranyszőrü lovamat, lovamat de lovamat,
Lërúgatom véle a csillagokat.
(Pt 232)

Katonaság említése, életkép, 2: 0336/3–4, 0373. Például:

80.     3. Országúton mennek a katonák.
Már messziről fújják a trombitát.
Elől jön a hadnagy, aki vezet.
Gyere, babám, fogjál velem kezet!
4. Nem fogok a hadnagy úrral kezet,
Inkább írok egy rózsás levelet.
Máma megírom, holnap elolvasom,
Holnap után el kell masíroznom. [Eredetileg: Masírozik a galambom]
(0336)

{5-456.} Katonaátok, 2: Pt 157. – 0370/1. Például:

81.     Verje meg az Isten a mészárosokat,
Mér vagdalták el a kis borju lábakat!
A szegény kis borju nem tud lábra állni,
Nyomorult bakának a hátán kell vinni.
(Pt 157)

Katonaszerető siratása, 2: 0379, 0386.

Katonadal összesen: 93.

Rabének, 17: Pt 89/2, 101, 106, 112, 113, 120/2–3, 148, 150/1. – 044, 088, 0103, 0117, 0118, 0129/1? 0137, 0138, 0276/4. Például:

82.     1. Hallottad-e hírét
Zalaegerszegnek,
Annak az átkozott
Fekete börtönnek?
2. Mikoron csinyáták,
Jaj de esett a hó!
Az átkozott börtön
Lejány-szomoritó.
3. Ne csodáld angyalom,
Hogy ily sárga vagyok:
Elmult kilenc éve,
Mijóta rab vagyok.
4. Kilenc egész vasat,
Amit elszaggattam,
A tizediket is
Jól megváslitottam.
5. Elfagynak a rózsák
Aj a tető dombján.
Én is elhervadok
A tömlöc ajtaján.
(0103)

Búcsú, 14: Pt 23, 66/2, 75, 122/2–3, 171/3–6, 176, 316, 412? 493. – 025, 0139/2–4, 0240/6, 0270, 0342. Például:

83.     1. Elmegyek, elmegyek,
El is van vágyásom.
Szilice faluba
Nincsen maradásom.
{5-457.} 2. Akkol lësz, mikol lësz
Visszajövetelëm,
Majd ha egy szem búza
Száz keresztet terem.
3. Az pedig sosë lësz,
Hogy annyit teremjën.
Így hát, kedves kisangyalom,
Haza ne várj engem!
(0270)

Házastárscsúfoló, 15: Pt 33, 50, 63, 65, 210, 248/2, 280, (287), 335/1. – 018, 020, 053/2, 091, 0261, 0309? (hiányos). Például:

84.     1. Megházasodtam, te Pista.
Feleségem a Mariska
Tisztaságra elég tiszta:
Kétszer seper egy hónapba.
2. Kënyeret is jól tud sütnyi
Kétszer kever kovászt neki.
Három napig min keleti,
Mégis keletlen béveti.
(018)

Lány-, legénycsúfoló, 7: Pt 31, 54/2, 277, 342, 430. – 07, 017/2. Például:

85.     1. Jánoshidi vásártéren, icate
Legényvásár lesz a héten, icate;
Ezresekér adnak egyet,
Jaj de drága, mégis vesznek, icate.
2. Jánoshidi vásártéren, icate
Kislányvásár lesz a héten, icate;
Két krajcárér adnak egyet,
Jaj de olcsó, mégsem vesznek, icate.
(Pt 430)

Restcsúfoló, 4: Pt 218, 251, 344. – 0243.

Pazarlót csúfoló, 4: Pt 14, 131, 275/2. – 0208/3.

Vénasszony-, vénlánycsúfoló, 4: Pt 250, 492. – 021/3, 0246/2.

Cigánycsúfoló, 4: Pt 30, 71, 336. – (0168).

Gyámoltalancsúfoló, 4: Pt 60/2–3, 124, 208/2, 213/2–3. Például:

{5-458.} 86.     2. El is mennék, itt es ülnék,
Bánatimból kitérülnék.
Bánataim sokak, nagyok,
Magam gyámoltalan vagyok.
3. Kicsi vagyok, nagy az eszem,
Mikor adnak, akkor eszem.
Ha jót adnak, mind megeszem,
De ha ütnek, nem szeretem.
(Pt 60)

Papcsúfoló, 2: Pt 29. – 0236/3.

Falucsúfoló, 2: Pt 268. – 0322.

Parasztcsúfoló, 1: 087/3.

Csúfoló összesen: 47.

Betyárdal, 12: Pt 55, 152, 231, 326, 327, 396. – (09), 016/1–2, 074/2–3, 087/1–2, 0276/1, 0390.

Kérdéses, 12: Pt 93/1, 95, 209/1, 229, 293, 294, 296, 309/2, 368/1, 438a. – 0190/1, 0338.

Lakodalmas, menyasszonybúcsúzó, 10: Pt 181, 189. – 08, 068/2–3, 078/1, 0151/2, 0164, 0211, 0246/1, 0303/2–3 + 8–16 (4–7. ballada, amit mindig együtt énekelnek a többivel). Például:

87.     Mëgkötötték néköm a koszorút.
Ágaboga ja nyakamba borult.
Köttek bele széb zöld rozmaringot,
Közepébe csokros búbánatot.
(0211)

Vegyes lakodalmas, 9: Pt 93/2, 172, 258, 479, 490. – 052/3, 054/2, 0304, 0307. Például:

88.     Mënyasszony, vőlegény, de szép mind a kettő,
Olyan mind a kettő, mint az aranyvessző,
Hej, mint az aranyvessző.
(Pt 490)

Lakodalmas, menyasszonyvivő, 6: Pt 379, 390/2. – 041, 0219, 0240/1, 0303/1. Például:

89.     Kocsira ládát, Hegyébe a dunyhát, Magam is fölülök.
Jaj, anyám, anyám, Kedves szülő dajkám, De hamar elvisznek!
(041)

Lakodalmas, menyasszonyfektető, 2: 0205, 0206. Például:

90.     1. Jobb itt a pusztánn, mint padlódëszkán.
Nëm lëszëk többé nyoszorú-leány.
Ha leszek, lëszëk, mënyasszony lëszëk,
A vőlegénynek üdvösse lëszëk.
{5-459.} 2. Haj dudú lëncse, barna mënyecske!
Ojjan a szëme, mind a szërëncse.
Ha lëszëk, lëszëk, mënyasszony lëszëk.
A vőlegénynek üdvösse lëszëk.
3. Üstér, aranyér, cifra ruhájér
El në vëdd a lyánt koszorujáért!
Inkább elvëhedd jámborságájért,
Előtted való szép járásáért.
4. Örül a Maris: fektetni viszik.
Jobban a Lajos, mert mellé fekszik.
Vessük mëg tehát a szép nyoszolyát,
Kivánjunk nekik szép jó éjszakát!
(0206)

Lakodalmas, molnárcsók, 1: Pt (281).

Lakodalmas összesen: 28.

Bánat, halálvágy, 8: Pt 37, 244, 304. – 047c/3, 089, 0104/1, 0113/5, 0240/2. Például:

91. 3. Elmenyek a fődbe lakni,
Hogy ne taszigáljon senki.
Olyan házat csináltatok,
Ablakot rá nem vágatok.
(047c)

Életkép, 7: Pt (82?), 110, 208/1, 212, (457?). – 0249, 0335. Például:

92.     1. Szőlőhëgyën kërësztül mën a lëány öccsöstül,
Fehér nyaka gyöngyöstül, keszkenője csipkéstül.
Hej tini tini tini tini tini din din don.
(Pt 208)

Hazafias, történeti ének, 6: Pt (180), 193, 234, 369, 388, 485. Például:

93.     1. Ezërnyolcszáznëgyvenhatba
El këli mënni háborúba,
Ha ugy vagyon cédulázva,
Hogy elveszëk a csatába.
2. Keljetek fel Rákócziak,
Tü valátok magyar fiak.
Lássátok meg nagy romlását,
Magyar hazánk pusztulását.
{5-460.} 3. Szép meghalni a hazáért,
Virtust tenni a nemzetért,
Most is halnak és születnek,
Nem lesz vége az életnek.
(Pt 180)

Játékdal, 5: Pt 199, 217, 470, 481. – 0316. Például:

94.     1. Két krajcárom volt nékem,
Két krajcárom volt nékem,
Nékem, nékem, volt nékem.
2. Elvittem a malomba, -lomba, -lomba, malomba,
3. Megőröltem a buzát …
4. Hazavittem a lisztet …
5. Süttem vele perecet …
6. Megették a gyerekek …
(Pt 481)

Summásdal, 5: 0347, 0362, 0364, 0376, 0382. Például:

95.     1. Édesanyám, ha bemëgy a szobába,
Rá-rátekint a sok vasalt szoknyára.
Édesanyám, minek az a sok vasalt szoknya,
Ha a lányát a répasor hërvassza!
2. Mëg van már a cukorrépa kapálva.
Áldja mëg az Isten, aki kapálta!
Áldja mëg a hat hónapos summás lányokat!
Verje mëg a fëlvigyázó urakat!
(0364)

Dudanóta, 5: Pt 5? 248/1. – (057), 058a–b, 063. Például:

96.     1. Aki dudás akar lënni,
Annak pokolba këll mënni.
Ott vannak a jó nagy kutyák,
Abbó lësznek jó nagy dudák.
(Pt 248)

Béresdal, 5: Pt 35, 104/1–4, 243. – 06, 0242. Például:

97.     1. Béres vagyok, béres,
De már elszegődtem,
Sej, itt az újesztendő,
Jön a szekér értem.
{5-461.} 2. Sajnálom ökrömet,
Vas járom-szögemet.
Sej cifra ösztökémet,
Barna szeretőmet.
(0242)

Anya dicsérete, kérlelése, 3: 0127/2, 0135/2–4, 0332/1. Például:

98.     2. Édësanyám is árva vót,
Mégis én rám jó gondja vót.
Ej-haj, éjjel sütött, nappal mosott,
Jaj de keservesën tartott!
(0127)

Úrszidás, szociális ellentét, 3: Pt 330, 413, (439/2). Például:

99. Szép csárdásné kisétál az uccára,
Rajta van a nyári piros szoknyája,
Rajta van a nyári piros szoknyája,
Kutya szolgabiró sétál utána.
(Pt 413)

Verekedés, 3: Pt 166, 442. – 0380/1. Például:

100.     1. Ha bëmëgyëk, ha bëmëgyëk a berhidaji csárdába,
Hosszúnyelű kis fokosom vágom a gërendába.
Aki legény, az tëheti, aki meri, az vëgye ki!
Még az éjjel zsandárvérrel a nevemet írom ki.
(0380)

Halottas ének, 3: 0195, 0260, 0298. Például:

101.     1. Siralmas házamhoz kik idegyűltetek,
Hideg tetemimet most körülvettétek,
Gyászos koporsómat bánattal nézzétek,
Szomorú pompára itt mëgjelentetëk.
2. Halál mind a vadász mindenkor lesbenn áll,
Ajtóknak küszöbén éjjel-nappal őrt áll.
Már sokat levág ja sebes kaszájával,
Gyarló jember körül mindenkoron ott áll.
(0195)

Képzelet játékai, 3: Pt 103, 377. – 0226. Például:

102.     1. Egy nagy orrú bolha
Ugy nálunk kapott volt,
Ebéden, vacsorán,
Mindig nálunk lakott.
2. De annak a szeme
Olyan szörnyü nagy vót,
Mikor kinyitotta,
A ház világos volt.
3. De annak a körme
Olyan szörnyü nagy vót,
Hogy a ház oldalát
Mind lekörmölte vót.
4. De annak a hasa
Olyan szörnyü nagy vót,
Hogy a Duna vize
Mind bele rekedt vót.
(0226)

Halász, 2: Pt 190, 198.

Halott szülő siratása, 2: Pt 153/3–4. – 080/1.

Üzenet (madárral), 2: Pt 9, (356).

Vigasztal(ód)ás bánatból, 2: Pt 17, 34. Például:

103.     Árva madár, mit keseregsz az ágon,
Nem csak te vagy elhagyott e világon!
Nékem sincsen éldesapám, sem anyám,
A jó Isten mégis gondot visel rám.
(Pt 17)

Öregség, 2: Pt 214, (270). Például:

104.     Ne hagyj el angyalom, megöregszem,
Lábaim nem birnak, megbetegszem.
Támadékom te legyél, nálam nélkül ne legyél,
Panaszimnak higyjél.
(Pt 214)

Tréfás átok, 2: 055/3, 070/2.

Tréfás, 2: 010/1, 0299/2.

Vendégküldő, 2: Pt 253. – 054/3–4. Például:

{5-463.} 105.     Eddig vendég jól mulattál;
Ha tetszenék, elindulnál!
Szaladj gazda, kapjál botra,
A vendéget indítsd útra!
(Pt 253)

Szegénysors, 2: Pt (282/2), 301/2.

Lány-, asszonysors, 2: Pt 47. – 093/1. Például:

106.     1. Z annya ő sziep lánnyát, Z annya ő sziep lánnyát
Nem magának tarca, Nem magának tarca.
2. Karján felneveli, Karján felneveli,
Szárnyára j ereszti, Szárnyára j ereszti.
3. Sz ő isz tával niezi, Sz ő isz tával niezi,
Had mász szidja sz veri, Had mász szidja sz veri.
(Pt 47)

Arató (szerelemmel), 2: 0149, 0284/2.

Áldás, 1: Pt 26.

Bölcsődal, 1: 0110.

Istenes, 1: 02.

Köszöntő, 1: Pt 203.

Szolgáló sorsa, 1: Pt 138.

Tűnődés jövendőn, 1: 0240/7.

107.     7. Víg volt nekem az esztendő.
De nem tudom, a jövendő
Víg lesz-e, avagy búszerző,
Vagy a szívem keserítő?
(0240)

Jobb élet vágya, 1: 0299/1.

108.     1. De szeretnék páva lenni,
Főispánnak lánya lenni,
A kiskertbe sétálgatni,
Tejarózsát szakítani!
(0299)

Rabló, 1: 0273. Kérdés, nem valami kialakulatlan ballada.

Tehát a szerelemről 49 témacsoport szól, egyéb témák 68 csoportba oszthatók. Természetesen egy nagyjából „teljes” anyag arányai némiképp változtatnának ezen a képen. De amellett, hogy a kis csoportok száma szaporodnék, ugyanakkor a nagyszámúak még {5-464.} jobban megnövekednének. Vagyis az arányok lényegesen nem változtatnának az összképen. Kiemelkedő csoportot alkotnak a kesergőszövegek, a szerelmi szimbólumok, katonadalok és csúfolók.

A szerelem természetesen a legdöntőbb emberi élmény. De ebben is jellemző, hogy a szimbólumok után – amelyek a szövegekben megjelenhetnek egyaránt öröm és bánat kíséretében –, a legnépesebb csoportokat a szerelem akadályozása, a válás és a szerelmi bánat jelentik. A katonadalok nagy része is végtelenül szomorú, sőt néha egyenesen a halál fenyegető képe jelenik meg bennük. S nemcsak a „Kesergés” alá csoportosított szövegekből árad ez a végtelen szomorúság, hozzátehetjük a nagyobbak közül a „Búcsú”- és „Bujdosó”-szövegeket is, sőt a „Lakodalmas”-ok közül a menyasszonybúcsúzókat is. Akkor látjuk, hogy a népdal egésze valóban „kevés öröm vegyítve sok bánattal”, ahogy Arany János jellemezte.

Rendkívül mély élményt árul el a szülőföldtől való elszakadás a népköltészetben; innen a „Búcsú”- és „Bujdosó”- (és egyes menyasszonybúcsúzó) szövegek megrendítő hangja. Pedig az az elszakadás többnyire csak néhány faluval távolabbra vagy a nyelvterületen belüli „idegen földre” való távozást jelentett. Érdekes ennek fényében látni a tömeges kivándorlást a 19. század végén, a népkultúra felbomlásának kezdetén!

Az ellenkező hangulatot képviselik a táncdalok, ivó-, mulatódalok és csúfolók. A magyar nép igen szellemesen tud csúfolódni. Ez az egyetlen nagyobb csoportja a vígságot megfogalmazó szövegeknek, amely „alkalom nélkül”, spontán születik. A másik kettő ahhoz a kivételes két alkalomhoz kapcsolódik, amikor szinte egyedül volt illő, sőt kellett örülni, tréfálni, kitörni a mindennapi komolyságból.

Aránylag kevés szöveg utal a testi szerelemre. De csak a közvetlenül kimondott formában. Közvetett módon már annál több utal rá, hiszen a szerelmi szimbólumok nagy része erotikus szimbólum, s éppen arra való, hogy azt a költészet nyelvén kifejezze. Mert igaz, a népköltészet rendkívül mély szerelmi érzelmet is kifejez, de mindig együtt látja a szerelmet annak testi mivoltával, s legtöbbször a kettőt együtt fogalmazza meg.

Nem kerültek bele kimutatásunkba a táncszók és a vőfélyversek, minthogy mindkét műfaj dallamtalan, egyiket sem éneklik, s így a két gyűjteményben nem szerepelnek. (Egyébként elég kevés szerepel belőlük az egyéb gyűjteményekben is.) De mindkettő a népköltészet határán van. A táncszó rögtönzött, s ennyiben képet ad a parasztság rögtönözni tudásáról, ritmusérzékéről és rímelő képességéről. De nagyon kevés közte az, ami esetleg közösségi gyakorlatban továbbél, s így átmegy a variálás szűrő-finomító munkáján. De erre nézve eddig, sajnos, nem folyt kutatás. Fokozottan érvényes ez a vőfélyversre, ami már a közösségi variáló megmunkálástól teljesen függetlenül mint egyéni „alkotás” jön létre. Természetesen megjelennek benne népköltészeti elemek, emlékek és sokszor népköltészeti „gondolkodás” is, de általában félnépi szövegek, sem a közösség, sem az igazi költők színvonalát nem képviselik.

Hozzátartoznék az arányokhoz az egyes dalok variánsainak számbavétele. Azok mennyisége néha rendkívül nagy lehet, még egy kisebb témacsoporton belül is, egy-egy közkedvelt dalszöveg esetén. Amíg a népdaltípusok variáns-mennyisége egy teljes népdal-kataszter segítségével nem áll összegyűjtve előttünk, nem tudunk erre nézve összefoglalóan nyilatkozni. Csak olyan esetben lehet számszerű áttekintésünk, amikor egy dallam összes változata egybe van gyűjtve az MNT valamelyik kötete számára, s a dallam olyan, hogy kizárólag vagy túlnyomóan egy szöveg tartozik hozzá. Ilyen például a „Zörög a {5-465.} kocsi” kezdetű menyasszonyvivő vagy menyasszonybúcsúztató, vagy a „Haj Dunáról fúj a szél” kezdetű táncnóta. Mindkét szövegnek százakra rúgnak variánsai.

De nemcsak az a jellemző, amiből sok van: egy-egy ritka típus, egy-egy kevés változatban élő szöveg is lehet igen jellemző. Ilyen például a „vendégküldő”, tulajdonképpen „vendégcsúfoló”, arról, aki nem tud idejében elmenni (105. példa).