Folklór 3.
NÉPSZOKÁS, NÉPHIT, NÉPI VALLÁSOSSÁG


FEJEZETEK
A {X-XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

MAGYAR NÉPRAJZ
nyolc kötetben

KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓ CSOPORTJÁBAN

Szerkesztőbizottság

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA
a szerkesztőbizottság vezetője

BALASSA IVÁN
† BODROGI TIBOR
DOMONKOS OTTÓ
† DÖMÖTÖR TEKLA
GUNDA BÉLA
HOFER TAMÁS
OROSZ ISTVÁN
† TAKÁCS LAJOS
† TÁLASI ISTVÁN
VARGYAS LAJOS

FOLKLÓR 3.

Főszerkesztő
†DÖMÖTÖR TEKLA

Szerkesztő
HOPPÁL MIHÁLY

A szerkesztő munkatársa
BARNA GÁBOR

A kötet szerzői
BÁRTH JÁNOS, BARTHA ELEK, †DÖMÖTÖR TEKLA, GYÖRGYI ERZSÉBET, HOPPÁL MIHÁLY,
KAPROS MÁRTA, KÓSA LÁSZLÓ, KUN ERNŐ, PÓCS ÉVA, SZABÓ LÁSZLÓ, SZIGETI JENŐ,
TÁRAI ZSUZSANNA, UJVÁRY ZOLTÁN

Lektor
ANDRÁSFALVY BERTALAN

A mellékleteket, a képanyagot szerkesztette
BARNA GÁBOR

A mutatókat készítette
BARNA GÁBOR és FÜLÖP ATTILA