TÁRSADALOM


FEJEZETEK
A {X-XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

MAGYAR NÉPRAJZ
nyolc kötetben

KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓ CSOPORTJÁBAN

Szerkesztőbizottság

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA
a szerkesztőbizottság vezetője

BALASSA IVÁN
† BODROGI TIBOR
DOMONKOS OTTÓ
† DÖMÖTÖR TEKLA
† GUNDA BÉLA
HOFER TAMÁS
OROSZ ISTVÁN
† TAKÁCS LAJOS
† TÁLASI ISTVÁN
VARGYAS LAJOS

{8-3.} TÁRSADALOM

Főszerkesztő
PALÁDI-KOVÁCS ATTILA

Szerkesztők
SÁRKÁNY MIHÁLY
SZILÁGYI MIKLÓS

A szerkesztő munkatársai
SZABÓ PIROSKA
SZARVAS ZSUZSA

{8-4.} A kötet szerzői
BALÁZS KOVÁCS SÁNDOR, BENCSIK JÁNOS, FARAGÓ TAMÁS, FÜLEMILE ÁGNES,
JÁVOR KATA, KATONA IMRE, KOCSIS GYULA, MOHAY TAMÁS, MOLNÁR MÁRIA,
NAGY VARGA VERA, PALÁDI-KOVÁCS ATTILA, SÁRKÁNY MIHÁLY, SZABÓ PIROSKA,
SZARVAS ZSUZSA, SZILÁGYI MIKLÓS, TÓTH ZOLTÁN

Lektor
ANDRÁSFALVY BERTALAN

A mellékleteket, a képanyagot szerkesztette
PALÁDI-KOVÁCS ATTILA, SZILÁGYI MIKLÓS

A térképeket és az ábrákat rajzolta
CSÁK PÉTER, SABJÁN TIBOR, URAI ERIKA

A mutatókat készítette
KISS RÉKA
MAGYAR ZOLTÁN
TÁRNOK IRÉN