CÍMLAP
H. Szabó Lajos
Kossuth emlékek Veszprém megyében

TARTALOM, AJÁNLÁSTartalom

Ajánlás

Előszó

Kossuth kultusz Veszprém megyében
A Csárdapusztai kápolna mint Kossuth emlékhely
Kossuth Lajos és a Balaton
Adalékok a Kossuth gyermekek Veszprém megyei bujdosásához
Emlékhelyek létesítése a Kossuth gyerekek menekítésének helyszínein
Kossuth Ferenc Veszprém megyében
A zempléni Kossuthok ivadékai Veszprém megyében

Veszprém megyeiek találkozása Kossuth Lajossal és családjával
A Veszprém megyeiek turini látogatása és élményeik Kossuth Lajosról
Részlet Perlaky Géza 48-as honvéd hadnagy naplójából
Nagydémről indul el... Kossuth Lajos "Mikes Kelemen"-je
Kossuth egykori barátja a gecsei temetőben nyugszik
A veszprémi iparosok találkozása Turinban Kossuth Lajossal és Eberhardt Károllyal

Kossuth Lajos visszahonosításának kezdeményezése Veszprém megyében
Kossuth Lajos mint díszpolgár
Kossuth Lajos Pápa város díszpolgára
Kossuth Lajos Veszprém város díszpolgára
Kossuth Lajos Sümeg város díszpolgára

Kossuth Lajost gyászoló Veszprém megye

Kossuth-szobrok Veszprém megyében
A balatonkenesei Kossuth-szobor története
Kossuth-szobor Balatonalmádiban
Az ajkai Kossuth-szobor története
A világ első köztéri Kossuth-szobra Siómaroson
Csikász Imre Kossuth-szobra Veszprémben
Emléktábla-avatás Ajkán
Kossuth-emléktábla Zircen

Kossuth Lajos nevét viselő intézmények Veszprém megyében
Kossuth Lajos Általános Iskola Ajkán
Kossuth Lajos nevét vette fel a veszprémi 1. számú Általános Iskola
Gondolatok a balatonfüredi Kossuth Lajos-forrásról és -kútházról

Veszprém megyei kiadványok Kossuthról
Könyvek, versek, dalok és emlékérmek
Kossuth Lajos étkezési szokásai és a nevét viselő ételek megyénkben
A Kossuth Szövetség alakulása és működése
A Kossuth-díj alapítása és adományozása, Veszprém megye Kossuth-díjasai
A VI. Országos Kossuth-tábor Pápán
Kossuth emléknapok Veszprém megyében

UtószóAjánlás

Kossuth Lajos emlékei Veszprém megyei vonatkozásainak tudományos ismeretterjesztő feldolgozásával H. Szabó Lajos egyrészt újabb maradandó emléket állít a magyar történelem egyik meghatározó személyisége születésének 195. évfordulójára, másrészt érzékletesen ráirányítja figyelmünket a magyar polgári forradalom és szabadságharc közelgő 150. évfordulójára, valamint annak illő megemlékezésére.

Kossuth Lajos életének Veszprém megyéhez fűződő - a levéltári kutatások által feltárható - történésein túl a szerző vállalkozott a Veszprém megyei személyiségek, települések és szerveződések Kossuthoz kapcsolódó emlékeinek, megemlékezéseinek átfogó bemutatására is. A korabeli dokumentumok, versek, visszaemlékezések, dalok, sőt étkezési szokások és receptek összegyűjtésével, leírásával a könyv megidézi a múlt század történelmet formáló jelentős korszakát, a Kossuth-kultusz kialakulásának körülményeit.

Megismerkedhetünk a nagydémi születésű Ihász Dániel életével, akit kortársai - a 32 éven át tartó hűséges szolgálata elismeréseként - Kossuth "Mikes Kelemenjeként" emlegettek.

Korábbi dokumentumokkal színesítve mutatja be a szerző Kossuth visszahonosításának szorgalmazását is célzó pápai (1887) veszprémi (1889) és sümegi (1893) díszpolgári cím adományozás történetét.

Úgyszintén érzékletesen kerül bemutatásra a Kossuth-szobrok állításának korabeli története, kiemelten a balatonkenesei (1899), a balatonalmádi (1903) és ajkai (1904) szobrok megvalósulásának körülményei.

A változatos tartalmú helytörténeti összeállítás egyik legfőbb erénye, hogy nem elégedett meg a múlt bemutatásával, hanem aprólékos és körültekintő kutató munka eredményeként feltárta a közelmúlt és a jelenkor megemlékezéseit, melyek közül kiemelkedtek Kossuth Lajos halálának 100. évfordulóját kísérő rendezvények a veszprémi megyeházán éppúgy, mint Bakonyság és Bakony-szentiván közös határainak találkozásánál álló Csárdapusztai kápolnánál, a Lókút-óbányai kastélynál, a mencshelyi evangélikus lelkészlaknál, avagy Halimbán az egykori Boros-féle ház előtt.

Érdekes olvasmány a Veszprémben élő leszármazott Haracsekné Kossuth Dóra Erzsébet története és hagyományápolási törekvése.

A tartalmas kötet végén izgalmas összeállítással találkozunk, amikor megismerkedhetünk a Veszprém megyei, illetve a megyéhez kötődő Kossuth-díjasok rövid bemutatásával.

A könyv egyben biztatásul is szolgál a Kossuth-emlékek további kutatására és ápolására, melyhez szervezeti keretet is biztosít az 1991 óta tevékenykedő Kossuth Szövetség.

A Pápán élő és aktív honismereti munkát végző H. Szabó Lajos helytörténész legújabb könyve izgalmas és sokoldalú olvasmányul szolgál a magyarság és Veszprém megye története iránt érdeklődő kedves olvasó számára, egyben a kötet míves formátumával és kivitelével Kossuth-emlékkönyvként is használható.

Dicséret és elismerés illeti a szerzőt csakúgy, mint az emlékkönyv megvalósulásában részt vett valamennyi lelkes közreműködőt.

Veszprém, 1997. szeptember 21.

Dr. Zongor Gábor
a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke