Irodalom

Bóka László: Apám. Juhász Ferenc új könyve. IÚ 1950. 5. sz. és Irodalom és felelősség. Szerk. Szabolcsi Miklós. 1955. 300–302. – Hubay Miklós: Juhász Ferenc: Apám. FüggMo 1950. 52. sz. – Király István: Szemelvények fiatal költők műveiből. SzabN 1950. jan. 1. – László Imre: Juhász Ferenc: Szárnyas csikó. Csill 1950. 29. sz. 55–57. – Somlyó György: Juhász Ferenc: A Sántha család. Forum 1950. 475–476. és S. Gy.: Példák és feladatok. 1951. 128–131. – Vészi Endre: Klasszikus műfaj az új kifejezésére. Nszava 1950. jún. 13. – Mészáros István: Apám. Juhász Ferenc versei. Csill 1951. 253–256. – Benjámin László: Torzkép a magyar faluról. SzabN 1952. febr. 10. – Keszi Imre: Mai költészetünk kérdései négy verseskötet tükrében. Csill 1952. 222–235. – Molnár Miklós: Juhász Ferenc versei. IÚ 1952. 2. sz. – Kónya Lajos: Az elvarázsolt költő. Csill 1953. 359–360. – Diószegi András: Óda a repüléshez. ÚH 1954. 5. sz. 105–113. – Hatvany Lajos: Ecce poeta. Béke és Szabadság 1954. 51. sz. és H. L.: Irodalmi tanulmányok. 1960. 2. köt. 26–29. – Nagy Péter: A tékozló költő. Csill 1954. 2400–2415. és N. P.: Mérlegen. 1955. 272–299. – Szabolcsi Miklós: Juhász Ferenc: Óda a repüléshez. Csill 1954. 947–957. és Irodalom és felelősség. Szerk. Szabolcsi Miklós. 1955. 456–464. és Sz. M.: Költészet és korszerűség. 1959. 172–185. – Boldizsár Iván: Juhász Ferenc: A virágok hatalma. Béke és Szabadság 1955. 50. sz. – Diószegi András: Juhász Ferenc: A tékozló ország. TársSz 1955. 4. sz. 183–195. – Diószegi András: A pesszimizmus ellen. SzabN 1955. jún. 4. – Katkó István: Költő a világ peremén. Nszava 1955. dec. 25. – Lőrincz Lajos: Egy nagy eposz Dózsa harcáról. Széphalom 1955. 2. sz. 89–94. – Tamás Attila: Juhász Ferenc költészete. Csill 1955. 2060–2081. – Abody Béla: Hagyomány és távlat Juhász Ferenc költészetében. Dt 1956. 17. sz. 67–71. – Abody Béla: Juhász Ferenc újabb költeményei. Dt 1956. 16. sz. 80–86. és A. B.: Indulatos utazás. 1957. 68–87. – Bodnár György: Az elégedetlenség könyve. ÚH 1956. 5. sz. 55–59. és B. Gy.: Törvénykeresők. 1976. 371–384. – Diószegi András: A virágok hatalma. SzabN 1956. jan. 1. – Köpeczi Béla: A költészet hatalma. MűvN 1956. 5. sz. – Nagy Péter: Mindenség és egyedüliség. IÚ 1956. 15. sz. és N. P.: Rosta. 1965. 119–131. – (Rónay György): Az olvasó naplója. Juhász Ferenc: A virágok hatalma. Vig 1956. 217–221. – Abody Béla: Még egyszer a Juhász-kérdésről. Válasz Szabó Edének. A. B.: Indulatos utazás. 1957. 88–92. – Horváth Zsigmond: Vázlat Juhász Ferencről. Kort 1957. 1. sz. 137–138. – Bori Imre: Verseskönyvek, tanulságok. Híd 1958. 740–748. – Molnár József: Juhász Ferenc nyelvi forradalma. Ktáros 1958. 52–54. – Hegedüs Géza: És még két probléma. H. G.: A költői mesterség. 1959. 198–202. – Turczel Lajos: Költészetünk helyzete és problémái. ISz 1959. 565–580. – Kiss Ferenc: Alkotás vagy öncsonkítás? Kort 1960. 7. sz. 95–126. – Koczkás Sándor: Strófák versekről. ÉI 1960. 27. sz. – Czine Mihály: Két költő. Gondolatok Juhász Ferenc és Nagy László költészetéről. Vság 1961. 4. sz. 53–69. és Cz. M.: Nép {746.} és irodalom. 1981. 1. köt. 430–463. – Szabolcsi Miklós: Juhász Ferenc költeményéről. ÚÍ 1962. 1267. és Sz. M.: Elődök és kortársak. 1964. 157–159. – Bányai János: Látás és látomás. Híd 1963. 1167–1182. és B. J.: Bonyolult örömök. Újvidék 1964. 46–66. – Diószegi András: Juhász Ferenc lírája és a szocialista szépségideál. Kr 1963. 2. sz. 43–45. – Ignotus Pál: Miért szép és miért mégsem egészen? IÚ 1963. 14. sz. – Kiss Lajos: Kritikai jegyzetek Az éjszaka képeiről. Kort 1963. 149–152. – Szabolcsi Miklós: Még egyszer eszmékről és téveszmékről. Kort 1963. 309–313. és Sz. M.: Elődök és kortársak. 1964 160–169. – Bata Imre: Juhász Ferenc. B. I.: Ívelő pályák. 1964. 217–258. – Gömöri György: Apokaliptikus újbarokk vagy letisztult modernség? IÚ 1964. ápr. 15. – Gyurkó László: Az Élet és Irodalom látogatóban Juhász Ferencnél. ÉI 1964. 8. sz. és Látogatóban. Szerk. Erki Edit. 1968. 390–403. – Hellenbart Gyula: A vers hullámhosszán. IÚ 1964. máj. 15. – Abody Béla: Juhász Ferenc: Virágzó világfa. Nművelés 1965. 6. sz. 43. – Bokor László: A költő drámája. Nszab 1965. ápr. 29. – Bori Imre: Életfától a családfáig. ÚjSymp 1965. 5. sz. 16–17. – Bori Imre: Tenyészet és értelem. Híd 1965 1184–1201., 1338–1363., 1550–1588.; 1966. 56–97. és B. I.: Két költő. Újvidék 1967. – Czine Mihály: Juhász Ferenc: Virágzó világfa. ÚÍ 1965. 10. sz. 118–121. és Cz. M.: Nép és irodalom. 1981. 1. köt. 471–477. – Györe Imre: Diadalmas tüdejű röpködő. MNemzet 1965. jún. 2. – Héra Zoltán: Az elragadtatás költője. ÉI 1965. 16. sz. – Illés Lajos: Juhász Ferenc. ÚÍ 1965. 473–476. és I. L.: Tizenkét portré. 1966. 49–56. – Illés László: A Virágzó világfa – és a kritika ítélete. Kr 1965. 6. sz. 41–43. és I. L.: Józanság és szenvedély. 1966. 480–485. – Káldi János: Juhász Ferenc költészetének stilisztikai vizsgálata A tenyészet országa és a Virágzó világfa című gyűjteményes kötetei alapján. Életünk 1965. 2. sz. 53–72. – Maróti Lajos: A világámulat virágai "József Attila sírjá"-ra. ÚÍ 1965. 6. sz. 109–116. – Nagy Péter: Juhász Ferenc verses meséi. N. P.: Rosta. 1965. 119–131. – Pók Lajos: Juhász Ferenc. A Könyv 1965. 97–98. – Sáray Erzsébet: Juhász Ferenc: Virágzó világfa. TársSz 1965. 12. sz. 125–126. – Simon Zoltán: Juhász Ferenc költészetéről. Alf 1965. 11. sz. 37–44. – Tamás Attila: Juhász Ferenc költészetéről. Ttáj 1965. 581–583. és T. A.: Irodalom és emberi teljesség. 1973. 21–27. – Bata Imre: Juhász Ferenc: Virágzó világfa. Ttáj 1966. 302–309. és B. I.: Képek és vonulatok. 1973. 95–114. – Bori Imre: Harc a fehér báránnyal. Híd 1966. 476–481. – Diószegi András: Juhász Ferenc, a megújító. Kr 1966. 10. sz. 23–32. és D. A.: Megmozdult világban. 1967. 526–548. – Faragó Vilmos: A magyar költészet rangja. ÉI 1966. 5. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 256–260. – Fülöp László: Juhász Ferenc: Harc a fehér báránnyal. Alf 1966. 4. sz. 80–83. – Kiss Ferenc: Párbeszéd Juhász Ferenc költészetéről. Kort 1966. 454–461. és K. F.: Művek közelről. 1972. 143–168. – Monoszlóy Dezső: A világidejűség költészete. ISz 1966. 64–67. – Béládi Miklós: Juhász Ferenc: Mit tehet a költő? Kr 1967. 9. sz. 35–39. és B. M.: Érintkezési pontok. 1974. 600–608. – Bori Imre: Két költő. Újvidék 1967. – Faragó Vilmos: Költők önarcképe. ÉI 1967. 23. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 421–425. – H. Gy. [Határ Győző]: Juhász Ferenc: Gedichte. MMűhely 1967. 20. sz. 63. – Illés László: Juhász Ferenc versei németül. Nagyv 1967. 6. sz. 931–932. – Maróti Lajos: Juhász Ferenc: Harc a fehér báránnyal. ÚÍ 1967. 2. sz. 114–120. – Márton László: Juhász Ferencről. MMűhely 1967. 22. sz. 53–55. – Pándi Pál: Juhász Ferenc: Mit tehet a költő? Nszab 1967. jún. 17. és P. P.: Kritikus ponton. 1972. 487–492. – Bonyhai Gábor: A Szarvas-ének szerkezetelemei. Kr 1968. 1. sz. 29–41. – Fodor Ilona: Az éjszaka zenéje és az éjszaka képei. Életünk 1968. 3. sz. 80–95. – Kabdebó Lóránt: Juhász Ferenc: Mit tehet a költő? ÚÍ 1968. 2. sz. 112–115. – Kassai Kelemen János: Antropológiai megjegyzések Juhász Ferenc néhány verséhez. Ttáj 1968. 1045–1049. – Kun András: Mit tehet a költő? Alf 1968. 12. sz. 85–88. – Rónay György: Az olvasó naplója. Juhász Ferencről. Vig 1968. 347–348. – Rosszijanov, Oleg: Három költő. Egyéniségek a mai magyar lírában. SzabolcsSzatmáriSz 1968. 3. sz. 73–85. és Hudozsesztvennaja forma v literaturah szocialiszticseszkih sztran. Moszkva 1969. 286–311. – Vörös László: Juhász Ferenc: Mit tehet a költő? Ttáj 1968. 853–854. – Bori Imre: "A dal felé, a dal felé, a tiszta dal felé ..." Magyar Szó 1969. ápr. 13. – Cynolter Károly: Juhász Ferenc újabb verseinek zenei (polifonikus) szerkesztésmódjáról. Kr 1969. 38–42. – Csoóri Sándor: Egykor elindula tizenkét kőmíves. Vság 1969. 1. sz. 42–55. és Cs. S.: Nomád napló. 1978. 132–160. – Diószegi András: Tragédia eposzban elbeszélve. Kr 1969. 8. sz. 3–11. – Eörsi István: Tézisek az olvashatatlan költészetről és Juhász Ferencről. ÉI 1969. 20. sz. – Faragó Vilmos: A föllázadt vegetáció. ÉI 1969. 13. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 326–330. – Fenyő István: Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi. Ttáj 1969. 461–462. és F. I.: Figyelő szemmel. 1976. 404–408. – Fodor Gábor: A tűzpontok figyelmeztetnek. {747.} Négyszemközt Juhász Ferenccel. MH 1969. máj. 11. – Pomogáts Béla: Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi. Je 1969. 733–744., 818–825. – Simon Gy. Ferenc: A Juhász-probléma. MIfj 1969. jún. 6. – Somlyó György: Az elolvashatatlan költeményekről és a költemények elolvasásáról. ÉI 1969. 17. sz. és S. Gy.: A költészet évadai. 1971. 72–84. – Szabó György: A lehetetlen megkísértése Juhász Ferenc új kötetében. ÚÍ 1969. 8. sz. 100–108. – Szabolcsi Miklós: A Juhász-probléma. Nszab 1969. máj. 10. – Tornai József: Teljesség és hiányérzet. ÉI 1969. 19. sz. – Vörös László: Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi. Kort 1969. 1487–1489. – Bata Imre: Juhász Ferenc mítoszai. A Szent Tűzözön regéit olvasván. Kr 1970. 1. sz. 32–35. és B. I.: Képek és vonulatok. 1973. 114–120. – Bodnár György: Juhász Ferenc: Anyám. Kr 1970. 4. sz. 49–51. és B. Gy.: Törvénykeresők. 1976. 616–618. – Bor Ambrus: A meghódított birodalom. MNemzet 1970. febr. 8. – Csikesz Erzsébet: Juhász Ferenc: Meggyötört, szomorú arcod. Versmondók könyve. Szerk. Gárdonyi Béla és Kárpáti Kamil. Győr 1970. 156–159. – Fülöp László: Vázlatok Juhász Ferenc lírájáról. Alf 1970. 3. sz. 71–81. – Fülöp László: Vallomás és mítosz. Napj 1970. 7. sz. 11. – Garai Gábor: Költő a halál ellen. ÉI 1970. 5. sz. és G. G.: Elférünk a földön. 1973. 184–188. – Grezsa Ferenc: Juhász Ferenc: Anyám. Ttáj 1970. 471–472. – Héra Zoltán: A Sántha család. Nszab 1970. febr. 8. – Héra Zoltán: Tisztuló monumentalitás. Nszab 1970. febr. 3. és H. Z.: A költemény felé. 1974. 388–392. – Kenyeres Zoltán: Két halál ellen – az emberért. ÚÍ 1970. 5. sz. 96–101. és K. Z.: Gondolkodó irodalom. 1974. 306–319. – Kiss Tamás: Juhász Ferenc: A múlt idő arany ága. K. T.: A lírai mű megközelítése. 1970. 139–154. – Kun András: Juhász Ferenc: Anyám. Alf. 1970. 5. sz. 82–84. – Pándi Pál: Hiszek az élet értelmében. Interjú Juhász Ferenccel. Nszab 1970. dec. 25. – Pomogáts Béla: Mindenség és költészet. Juhász Ferenc újabb verseiről. Vig 1970. 309–312. – Pomogáts Béla: A mindenség eposzai. Korunk 1970. 1607–1612. – Pomogáts Béla: Párhuzamos eposzok. Je 1970. 584–598. és P. B.: Sorsát kereső irodalom. 1979. 478–510. – Sarkady Sándor: Juhász Ferenc: Üstököslátók. Versmondók könyve. Szerk. Gárdonyi Béla és Kárpáti Kamil. Győr 1970. 148–150. – Z. Szabó László: Juhász Ferenc: Rezi bordal. Versmondók könyve. Győr 1970. 151–155. – Szakolczay Lajos: Juhász Ferenc: Anyám. Fo 1970. 3. sz. 88–91. – Szappanos Balázs: Juhász Ferenc: Babonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb. Seres József–Szappanos Balázs: Verselemzések. 1970. 229–244. – Tamás Attila: Juhász Ferenc: Anyám. 1970. és T. A.: Irodalom és emberi teljesség. 1973. 28–34. – Vasy Géza: Juhász Ferenc: Anyám. TársSz 1970. 4. sz. 131–132. – Abody Béla: Vázlat a Vázlatról. Juhász Ferenc versprózái. ÚÍ 1971. 6. sz. 118–121. – Bata Imre: Juhász Ferenc hűsége. Fo 1971. 6. sz. 3–10. – Bodnár György: Juhász Ferenc. Kort 1971. 636–646., 806–813. és B. Gy.: Törvénykeresők. 1976. 571–621. – Fülöp László: Juhász Ferenc ars poeticája. Alf 1971. 7. sz. 49–60. – Grezsa Ferenc: Vázlat a mindenségről. Ttáj 1971. 367–368. – Görömbei András: Juhász Ferenc új eposzairól. Alf 1971. 10. sz. 78–83. – Kabdebó Lóránt: Vázlat egy portréhoz. Napj 1971. 6. sz. 10. – Kántor Lajos: A magány bugyrai. Ttáj 1971. 1057–1059. és K. L.: Korváltások. Bukarest 1979. 264–268. – Kis Pintér Imre: Mit tehet a költő? Juhász Ferenc összegyűjtött versei első kötetének margójára. ÉI 1971. 21. sz. és K. P. I.: Helyzetjelentés. 1979. 195–199. – Pomogáts Béla: Párhuzam és halmozás. Juhász Ferenc Anyám című költeményének szerkezeti elemei. Je 1971. 231–242. – Pomogáts Béla: Vázlat a mindenségről. Je 1971. 554–562. – Szabó B. István: A halál trónfosztása: az élet királypuccsa. ÚÍ 1971. 11. sz. 117–119. – Vasvári István: Juhász Ferenc. Bibliográfia. 1971. – Bertha Bulcsu: Interjú Juhász Ferenccel. Je 1972. 968–985. és B. B.: Írók műhelyében. 1973. 182–230. – Faragó Jolán: Az Anyám utolsó énekének szerkezeti elemzése. Tanulmányok. Az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének kiadványa. 1972. 207–214. – Fülöp László: Juhász Ferenc Dózsa-eposza. Alf 1972. 9. sz. 18–25. – Fülöp László: Jegyzetek Juhász Ferenc lírájáról. Ttáj 1972. 3. sz. 98–104. – Kabdebó Lóránt: A kompozícióban megformált koncepció. Kort 1972. 1629–1638. – Pomogáts Béla: A halottak királya. Je 1972. 989–996. – Szabolcsi Miklós: Juhász Ferenc útja. Kr 1972. 1. sz. 21–22. és Sz. M.: Változó világ – szocialista irodalom. 1973. 265–273. – Abody Béla: Juhász Ferenc. A. B.: Félidő. 1973. 120–151. – Alföldy Jenő: A mindenség szerelme: a lét akarása. ÚÍ 1973. 4. sz. 103–109. – Lukácsy Sándor: Vázlat a mindenség költőjéről. ItK 1973. 352–355. – Németh László: Juhász Ferencről. Kort 1973. 1136–1137. – Pomogáts Béla: A "hosszú vers" világa és szervezete. Kort 1973. 673–679. és P. B.: Sorsát kereső irodalom. 1979. 463–477. – Andor György: Juhász Ferenc kétütemű nyolcasai. It 1974. 197–205. – Cynolter Károly: "A Győzelem Nem-Győzelem"? Napj 1974. 8. sz. 10. – Fülöp László: Juhász Ferenc: {748.} A megváltó aranykard. Alf 1974. 7. sz. 36–39. – Héra Zoltán: Kritikai töredékek. Juhász Ferencről, idegenben. Kr 1974. 12. sz. 11. – Kassák Lajos: Juhász Ferencről. Napj 1974. 8. sz. 11. – Kenyeres Zoltán: Megtartó, szép üzenet. ÚÍ 1974. 4. sz. 82–86. – Lengyel Balázs: Juhász Ferenc: A megváltó aranykard. ÉI 1974. 3. sz. és L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 1977. 138–141. – Pomogáts Béla: Juhász Ferenc halottaskönyve. Je 1974. 362–370. – Szabolcsi Miklós: Juhász Ferenc: A megváltó aranykard. Kr 1974. 3. sz. 22–23. – Tamás Attila: Félhangos töprengések újabb verseskötetek olvastán. Alf 1974. 7. sz. 24–29. – Vas István: Kéznyújtásnyira. A tékozló ország húsz év múlva. ÉI 1974. 47. sz. – Bodnár György: Költészettan versprózában. ÚÍ 1975. 5. sz. 101–103. – Hegyi Béla: A Vigilia beszélgetése Juhász Ferenccel. Vig 1975. 177–185. – Kassák Lajos: Egy költemény margójára. K. L.: Csavargók, alkotók. 1975. 378–383. – Koczkás Sándor: Juhász Ferenc: Írások egy jövendő őskoponyán. Kr 1975. 3. sz. 26–27. – Könczöl Csaba: A hallgatás szinonimái. Életünk 1975. 427–442. – Pomogáts Béla: Folklór és avantgarde az új magyar költészetben. Alf 1975. 7. sz. 46–50. – Pomogáts Béla: Költészettan egyes szám első személyben. Je 1975. 458–462. – Somlyó György: A költészet vérszerződése. ÉI 1975. 9. sz. – Szakolczay Lajos: Legenda a költő szülőfalujáról és egy dalárdasapkáról. Kort 1975. 366–376. – Fülöp László: Kísérletek Juhász Ferenc lírájáról. F. L.: Élő költészet. 1976. 266–376. – Pomogáts Béla: Juhász Ferenc: Tűzliliom az éjszakában. P. B.: Versek közelről. 1980. 214–230.