Irodalom

Diószegi András: Esztendők terhével. SzabN 1953. szept. 12. és D. A.: Megmozdult világban. 1967. 507–511. – Kardos László: Két fiatal költő. IÚ 1953. 19. sz. – Koczkás Sándor: Négyen a fiatalok közül. ÚH 1953. 10. sz. 114–123. – Simon István: Csanádi Imre: Esztendők terhével. Csill 1953. 1558–1560. – Takács Imre: Csanádi Imre: Esztendők terhével. ÚH 1953. 12. sz. 148–153. – Bata Imre: Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak. Széphalom 1956. 5–6. sz. 152–156. – Boldizsár Ivan: Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak. Béke és Szabadság 1956. 39. sz. – Czibor János: Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak. IÚ 1956. 27. sz. – Diószegi András: Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak. SzabN 1956. jún. 6. – Fehér Ferenc: Két nemzedék között. ÚH 1956. 9. sz. 64–66. – Kolozsvári Grandpierre Emil: Csanádi Imre: Négy testvér. Szabad Hazánkért 1956. 7. sz. 22. – Simon István: Erdei vadak, égi madarak. Csill 1956. 401–404. és S. I.: A virágfa árnyékában. 1964. 173–181. – Vass József: Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak. Alf 1956. 5. sz. 174–176. – Zelk Zoltán: Erdei vadak, égi madarak. IÚ 1956. 22. sz. – Károly Sándor: Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak. MNyr 1957. 194–204. – Rónay György: Az olvasó naplója. Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak. Vig 1957. 178–179. – Simon István: Csanádi Imre: Kis verses állatvilág. Kort 1959. 640–641. – Beney Zsuzsa: Csanádi Imre: Ördögök szekerén. Je 1963. 1191–1193. – Fodor András: Csanádi Imre: Ördögök szekerén. Je 1963. 1193–1196. és F. A.: A nemzedék hangján. 1973. 42–53. – Horváth Zsigmond: Az újrafelfedezés öröme. ÉI 1963. 51. sz. – Bata Imre: Az emberélet útjának felén ... Napj 1964. 4. sz. 12. – Bata Imre: Csanádi Imre. B. I.: Ívelő pályák. 1964. 161–181. – Beke Albert: Csanádi {805.} Imre: Ördögök szekerén. Látóh 1964. 167–168. – Benjámin László: Csanádi Imréről. Kort 1964. 643–646. – Illés László: Csanádi Imre: Ördögök szekerén. Kr 1964. 2. sz. 52–54. és I. L.: Józanság és szenvedély. 1966. 473–479. – B. Nagy László: Históriás költő a huszadik században. ÚÍ 1964. 249– 252. és B. N. L.: A teremtés kezdetén. 1966. 102–109. – Rónay György: Az olvasó naplója. Csanádi Imre: Ördögök szekerén. Vig 1964. 176–180. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 437–446. – Simon István: Az építés költészete. ÉI 1964. 1. sz. – Székelyhidi Ágoston: Csanádi Imre: Ördögök szekerén. Vonások Csanádi Imre arcképéhez. Alf 1964. 341–346. – Tamás Attila: Csanádi Imre: Ördögök szekerén. ÚÍ 1964. 599–601. és T. A.: Irodalom és emberi teljesség. 1973. 98–103. – Vörös László: Csanádi Imre: Ördögök szekerén. Ttáj 1964. 3. sz. 8. – Takáts Gyula: Csanádi Imre verseiről. Je 1965. 75–82. és T. Gy.: Egy kertre emlékezve. 1971. 292–300. – Bozóky Éva: Csanádi Imre: Csillagforgó. Nművelés 1966. 6. sz. 43. – Dorogi Zsigmond: A magyar valóság versei 1475–1945. Nszab 1966. máj. 11.– Faragó Vilmos: "Jobb költő ma absztrahál." ÉI 1966. 23. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 252–255. – Könczöl Imre: Beszélgetés Csanádi Imrével és Rab Zsuzsával. Ktáros 1966. – Kuczka Péter: Az indukció és a dedukció. Kort 1966. 1342–1344. – Lukácsy Sándor: A magyar valóság versei. Kr 1966. 8. sz. 57–58. – Mátyás Ferenc: Csanádi Imre: Csillagforgó. Nszava 1966. 132. sz. – Pomogáts Béla: Csanádi Imre: Csillagforgó. Kr 1966. 12. sz. 60–61. – Seres József: Költészet és valóság. Ttáj 1966. 681–683. – Szilágyi Ferenc: A magyar nyelv tudós művésze. MNyr 1966. 375–391. – Zsugán István: Teljesebb kép. ÉI 1966. 15. sz. – Bata Imre: Csanádi Imre: Csillagforgó. ÚÍ 1967. 7. sz. 113–116. – E. Fehér Pál: Az Élet és Irodalom látogatóban Csanádi Imrénél. ÉI 1967. 11. sz. és Látogatóban. Szerk. Erki Edit. 1968. 321–328. – Cs. Nagy István: Csanádi Imre két vállalkozása. Tanítóképző Intézetek TudKözl IV. Debrecen 1967. 247–251. – Féja Géza: "Ki old föl engem?" Kort 1968. 975–984. és F. G.: Lázadó alkonyat. 1970. 351–366. – Jávor Ottó: Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak. J. O.: A mai magyar irodalom tanítása. 1968. 27–29. – Kis Pintér Imre: Valóság és gondolat a magyar lírában. Kort 1968. 1506–1510. – Könczöl Imre: Beszélgetés Csanádi Imrével és Rab Zsuzsával. Ktáros 1968. 281–283. – Simon István: A szerkesztő megjegyzése. Kort 1968. 1006–1007. – Somlyó György: A költészet évadai. ÚÍ 1968. 3. sz. 50–51. és S. Gy.: A költészet évadai. 3. köt. 1971. 18–36. – Somlyó György: Levél a szerkesztőhöz. Kort 1968. 1005–1006. – Vargyas Lajos: Mit kap az olvasó A magyar valóság verseiben? Kort 1968. 1641–1649. – Benjámin László: Oltalmas karok közt nyugodalomért. ÉI 1970. 2. sz. – Fekete Sándor: Csanádi Imre ötven verse. Ktáj 1970. 5. sz. 15. – Gyertyán Ervin: Csanádi Imre: Ötven vers. ÉI 1970. 24. sz. – Héra Zoltán: Csanádi Imre: Ötven vers. Nszab 1970. jún. 7. – Jávor Ottó: Ötven év – ötven vers. Szubjektív sorok Csanádi Imréről. Kort 1970. 1967–1971. – Péter László: Csanádi Imre ötven verse. Kort 1970. 1494–1497. – Tánczos Gábor: Levél Csanádi Imréhez. Kort 1970. 1972–1975. – Vati Papp Ferenc: Csanádi Imre. Írók, képek. Szerk. Szabó Ödönné. 1970. 53–60. – Pomogáts Béla: Csanádi Imre: Ötven vers. Ttáj 1971. 2. sz. 170–173. – Bokor László: Petőfi koszorúi. Csanádi Imre antológiájáról. Kr 1972. 11. sz. 24. – Csoóri Sándor: Talákozásaim az anyanyelvvel. Ttáj 1973. 10. sz. 52–54. és Cs. S.: Nomád napló. 1978. 243–255. – Makay Gusztáv: Petőfi koszorúi. ItK 1973. 769–770. – Radnóti Sándor: Csanádi Imre költészetéről. Kort 1973. 1517–1525. – Vargha Balázs: Csanádi Imre falusi Budapestje. Budapest 1973. 10. sz. 20–21. – Bata Imre: Csanádi Imréről. Napj 1974. 4. sz. 3. – Fekete Sándor: Válogatott magánügyeim. Csanádi Imre költészetéről. Kr 1974. 4. sz. 13–14. – Varga Lajos Márton: Állóharc – változó világban. Vázlat Csanádi Imréről. Ttáj 1974. 4. sz. 82–86. – Zimáné Lengyel Vera: Csanádi Imre. Bibliográfia. 1974. 43 1. – Bata Imre: Csanádi Imréről. Napj 1975. 4. sz. 3. – Belohorszky Pál: Csanádi Imre összegyűjtött versei. Kr 1975. 6. sz. 23–24. – Grezsa Ferenc: Csanádi Imre összegyűjtött versei. Ttáj 1975. 8. sz. 64–67. – Koczkás Sándor: A harmadik felfedezés. ÚÍ 1975. 11. sz. 100–104. – Rónay László: Költői mutatványok. Nszava 1975. máj. 31. – Szabó György: Egy igaz életmű. ÉI 1975. 22. sz. – Szakolczay Lajos: Harminc év és egy nap Zámolyon. Kort 1975. 56–64. – Alföldy Jenő: A költő szűkebb hazája. ÉI 1976. 34. sz. – Garai Gábor: Írószobák. Beszélgetés Csanádi Imrével. Kort 1976. 292–300. és G. G.: Meghitt beszélgetések. 1980. 11–30. – Márkus Béla: Csanádi Imre összegyűjtött versei. Kort 1976. 324–326. – Vörös Imre: "Így szép lenni mindig fiatalnak." Csanádi Imre költészetéről. It 1976. 348–376. – Koczkás Sándor: Csanádi Imre: Bástya és bátorság. Kr 1977. 12. sz. 27. – Rónay László: Csanádi Imre: Bástya és bátorság. Nszava 1977. jan. 29. – Pomogáts Béla: Költői morál és történelmi hagyomány. Alf 1978. 9. sz. 48–52.