Irodalom

Faragó László: Falukutatók felfedezik a szociográfiát és a szociológiát. F. L.: Írástudók árulása. – Írástudók helytállása. 1946. 37–46. – Csizmadia Andor: A szociográfiai alapismeretek vázlata. Klny. a Népjóléti Minisztérium szociális tanfolyamának anyagát összefoglaló könyvből. Eger, 1947. – Csizmadia Ernő: Honismereti mozgalom – új falukutatás. Népi Ifjúság 1947. nov. 4. – Krisztián Béla: Új falukutatás. So 1947. 591–596., 722–724. – Vértes György: A "szociográfiai felmérés"-ről. MűvN 1954. 38. sz. – "Ellenzéki" műfaj vagy "kormánypárti". MűvN 1954. dec. 5. 39. sz. 3. – Vértes György: Vita a szociográfiáról. MűvN 1955. 1. sz. – Gereblyés László: Így volt. ÉI 1959. 36. sz. – Katona Éva: Egy újjáéledő műfaj problémái. Gondolatok két szociográfia ürügyén. ÉI 1961. 45. sz. – Jáhn Anna: Megjegyzés a szociológiai vitához. ÉI 1961. 18. sz. – Szántó Miklós: A szociografikus irodalom fellendülése. MFilSz 1961. 253–258. – Pándi Pál: "Hazai tudósítások". Nszab 1962. okt. 7. – Bata Imre: Az irodalmi szociográfia szüksége. Alf 1963. 10. sz. 53–57. és B. I.: Ívelő pályák. 1964. – Féja Géza: A társadalomrajz tegnap és ma. Vság 1963. 6. sz. 60–63. – Gondos Ernő: Újabb séta a szociográfia körül. Ttáj 1963. 11. sz. 6. – Hegedüs András: Azonosság és különbözőség. Kort 1963. 12. sz. 1844–1852. – Kiss Ferenc: A szociográfia lehetősége. Ttáj 1963. 9. sz. 1–2. – Kiss Ferenc: Még egy séta a szociográfia körül. Ttáj 1963. 12. sz. 3–4. – Lázár István: Föl-földobott kő. Vság 1963. 6. sz. 64– 80. – Csák Gyula: Tudósítás a tudósítókról. Jegyzetek Csoóri Sándor: Tudósítás a toronyból című könyve ürügyén. Kort 1964. 493–496. – Erdei Ferenc: A mai irodalmi szociográfiáról. Kort 1964. 831–834. – Faragó Vilmos: Nehéz műfaj. Kort 1964. 663–665. – Féja Géza: Jegyzetek egy műfaj történetéhez. Kort 1964. 661–663. – Gondos Ernő: A szociográfiai tanulmány és a publicisztika védelmében. Vság 1964. 7. sz. 87–88. – Lázár István: Élménygyűjtés és szolgálat. Vság 1964. 1. sz. 56–62. – Miklós Pál: Megjegyzések Varga Károly tanulmányához. Kr 1964. 12. sz. 42–45. – Mocsár Gábor: Válságtünet? Válságtermék? Kort 1964. 997–999. – Varga Károly: "Discours de la méthode." Adalékok az irodalmi szociográfia és a szocializmus viszonyáról szóló vitához. Kr 1964. 3. sz. 24–30. – {1165.} Vita az Írószövetségben az irodalmi szociográfiáról. ÉI 1964. 10. sz. – Bori Imre: Irodalmi szociográfia – szépirodalom. B. I.: Eszmék és látomások. Novi Sad 1965. – Kiss Ferenc: Napjaink irodalmi szociográfiája. Kort 1965. 1143–1151. és Élő irodalom. 1969. 447–468. – Tímár György: Nincs mese. ÉI 1968. 21. sz. – Gyurkó László: Magyarország felfedezése – készülőben. Vság 1969. 5. sz. 75–76. – Konrád György: Magyarország felfedezése – készülőben. Vság 1969. 5. sz. 76–77. – Lázár István: Magyarország felfedezése – készülőben. Vság 1969. 5. sz. 77–78. – Sükösd Mihály: Magyarország felfedezése – készülőben. Vság 1969. 5. sz. 78–79. – Darvas József: A régi Magyarország felfedezésétől az újig. Vság 1970. 3. sz. 56–63. – Féja Géza: Magyarország felfedezése. ÚÍ 1970. 11. sz. 93–98. – Berkovits György: Változatok a szociográfiára (1945–1975). Vság 1975. 5. sz. 46–61. – Zappe László: Valóság és irodalom a hetvenes évek prózájában. Nszab 1977. máj. 15. – Berkovits György: A szociográfia magatartása. Mozgó Világ 1978. 6. sz. 3–12. – Hajdu Ráfis Gábor: Nekünk valóság kell. Nszab 1978. ápr. 1. – Hajdu Ráfis Gábor: "Semmi móriczzsigmondi vonulat". Kr 1978. 12. sz.