Irodalom

Staud Géza: Színházi beszámoló. Mk 1945. 4. sz. 198–200. – Hárs László: Színházi mérleg. Kort 1947. 3. sz. 90. – Keresztury Dezső: Drámák a kor szolgálatában. Vál 1947. 281–288. – Szentimrei Jenő: A nép a színpadon. Utunk 1947. 3. sz. 1. – Szűcs László: A színműíró és láthatára. Alk 1947. 5–6. sz. 42–45. – Balázs Sándor: Színház – színdarab nélkül. Haladás 1948. 19. sz. 4. – Sebestyén György: Az új magyar dráma felé. Pol 1949. 42. sz. 8. – Somlyó György: Színház, 1948. S. Gy.: Kérdés és felelet. Bp. 1949. 94–109. – Gellért Endre: Művészeink a szocialista realizmus útján. SzínhFilmműv 1950. 1–2. sz. 81–103. – Horvai István: Új magyar dráma és kritika. SzínhFilmműv 1950. 1–2. sz. 33–51. – Major Tamás: Feladatunk az elmúlt évad tanulságai alapján. SzínhFilmműv 1950. 1–2. sz. 5–32. – A Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség I. Színházi konferenciája. SzínhFilmműv 1950. 1–2. sz. – Hegedüs Géza–Kónya Judit: Kortársak körképe. H. G.– K. J.: A magyar dráma útja. Bp. 1964. 206–239. – Osváth Béla: Az új magyar dráma két évtizede. Kr 1965. 6. sz. 7–18., és Élő irodalom. Bp. 1969. 49–69. – Siklós Olga: A magyar drámairodalom útja. 1945–1957. Bp. 1970. (Elvek és utak.) Ism.: Gábor István, Színház 1971. 3. sz. 44–45. – Szigethy Gábor, Kr 1971. 6. sz. 49–52. – Hajdu Ráfis, It 1972. 237–245. – A magyar színházak műsora 1949–1969. Kiad. Alpár Ágnes, Szakáts Károly. 1–2. köt. Bp. 1970. (Függelékben: A budapesti színházak műsora 1945–1949.) Ism.: Tarján Tamás: ItK 1972. 261. – Berkes Erzsébet: A "kakukktojás" története. Jegyzetek Palasovszky Ödön felszabadulás utáni működéséhez. Színház 1971. 11. sz. 45–47. – Mándi Teréz: A népi színház úttörője. Palasovszky színházai a felszabadulás hajnalán. Színház 1971. 11. sz. 42–46. – Esztergás Albert: Az egyfelvonásos. A legnépszerűbb drámai műfaj problémái. MűvN 1950. 9. sz. 8. – Gyárfás Miklós: Drámairodalmunk további fejlődéséről. FüggMo 1950. 20. sz. 6. – Háy Gyula: Levél Major Tamáshoz. a pozitív drámai hősről. Csill 1950. 35. sz. 95–101. – Lenkei Lajos: Az egyfelvonásosok kérdéséhez. MűvN 1950. 10. sz. 18. – Méray Tibor: A színházi évad végén. SzabN 1950. 147. sz. 6. – Csajági János: {1375.} Egyfelvonásos-irodalmunk kérdéseiről. SzínhFilmműv 1951. 4. sz. 19–23. – Földes Mihály: A vitát kövessék a tettek. MűvN 1951. 10. sz. 25–27. – Háy Gyula: A drámaíró szakosztály vitáiról. IÚ 1951. 21. sz. 2. – Háy Gyula: Az egyfelvonásos kérdéséhez. MűvN 1951. 8. sz. 23–24. – Hubay Miklós: Az új vígjáték kérdései. SzínhFilmműv 1951. 9. sz. 276–279., 10. sz. 325–329. – Semsei Jenő: Kommunista hősök drámáinkban. MűvN 1951. 2. sz. 16–17. – Gyárfás Miklós: A konfliktus kérdése nálunk. SzínhFilmműv 1952. 5. sz. 193–197. – Gyárfás Miklós: Író és szerep. IÚ 1952. 25. sz. 7. – Háy Gyula: A drámaíró mestersége. ÚH 1952. 6. sz. 35–40. – Háy Gyula: A színdarab témája. ÚH 1952. 8. sz. 61–65. – Háy Gyula: Hozzászólás egy vitához. Csill 1952. 11. sz. 1382–1385. – Háy Gyula: Mai drámáinkról. Csill 1952. 10. sz. 1259–1261. – Háy Gyula: Vitassuk meg drámairodalmunk kérdéseit. IÚ 1952. 13. sz. 6. – E. Kovács Kálmán: Parasztdrámáink fejlődése. Csill 1952. 2. sz. 235–246., 3. sz. 358–369., 5. sz. 617–624. – E. Kovács Kálmán: Vita a drámai konfliktusról. IÚ 1952. 14. sz. 7. – Major Ottó: Az új ábrázolásáról és a drámai cselekvésről. IÚ 1952. 16. sz. – Molnár Miklós: Drámairodalmunk a fejlődés útján. Csill 1952. 7. sz. 843–849., 8. sz. 982–993., 10. sz. 1237–1247. – Sarkadi Imre: Konfliktus és jellem. Hozzászólás a drámai szakosztály vitájához. IÚ 1952. 15. sz. 6. – Bálint Lajos: Nem a szinopszison múlik. IÚ 1953. 25. sz. 5. – Gyárfás Miklós: A magyar dráma ügyének vitájához. IÚ 1953. 22. sz. 5. – Háy Gyula: Színházi levél néhány barátomhoz a magyar drámáról. Béke és Szabadság 1953. 40. sz. – Hubay Miklós: Az egyfelvonásos színmű kérdéseiről. Csill 1953. 2. sz. 245–249. – Kende István: A magyar drámairodalom néhány kérdéséhez. Háy Gyula "színházi levele" kapcsán. IÚ 1953. 21. sz. 7. – Kende István: Drámairodalmunk helyzetéről. Csill 1953. 5. sz. 674–681. – Darvas József: Drámairodalmunk fejlődéséről. (Részlet a magyar dráma hetének vitáján elhangzott felszólalásból.) IÚ 1954. 16. sz. 3. – Gyárfás Miklós: Drámairodalmunk szabadsága. SzínhFilmműv 1954. 4. sz. 155–158. – Háy Gyula: A magyar dráma ügyéről. IÚ 1954. 16. sz. 6. – Hermann István: Drámairodalmunk továbbfejlődésének egy kérdéséről, a konfliktusról. Csill 1954. 1742–1752. – Keszi Imre: Jó vágány? Csill 1954. 1753–1763. – Major Tamás: Veszélyes nézetek dramaturgiánkban. SzínhFilmműv 1954. 2. sz. 49–51. – Czímer József: Színházi munkánk vezetése. ÚH 1955. jan., és Cz. J.: Korunk színháza. Bp. 1962. 7–24. – Gyárfás Miklós: Jegyzetek a színházi fesztivál előtt. MűvN 1955. 25. sz. – Hermann István: A felszabadulás ábrázolása újabb drámáinkban. Csill 1955. 6. sz. 1293–1301. – Hermann István: A magyar drámáért. Tanulmányok. Bp. 1955. – Hermann István: Nemzeti egységes drámai irodalom. Csill 1955. 7. sz. 1640–1645. – Illyés Gyula: A nép nyelvéért, a nép színházáért. Egy kezdő drámaíró jegyzetei. ÚH 1955. 10. sz. 14–16. – Futaky Hajna: Történelmi hős – drámai hős. Dt 1956. 15. sz. 68–71. – Hermann István: A dramaturgiai tudatosság és színi kultúránk. TársSz 1965. 1. sz. 46–59. – Illés Jenő: A mai élet ábrázolása újabb drámáinkban. TársSz 1956.4. sz. 131–138. – Hont Ferenc: A magyar dráma hetéről. H. F.: Valóság a színpadon. Bp. 1960. 168–184. (D.: 1954.) – Rényi Péter: Az évad végén. Új drámáinkról. Nszab 1960. 157. sz. 9., 163. sz. 7., 175. sz. 7. – Székely György: Gondolatok két színiévad között. Vság 1960. 4. sz. 55–58. – A mai magyar dráma helyzete. ÉI 1960. 47. sz. 11., 48. sz. 8. – Földes Anna: Harmadik felvonás. FilmSzínhMu 1961. 18. sz. 42–43. – Illés Jenő: A magyar dráma rangjáért. FilmSzínhMu 1961. 25. sz. 10–11. – Komlós János: Új magyar drámák a mérlegen. ÉI 1961. 9. sz. 3. – Mihályi Gábor: A drámai konfliktus a mai magyar színművekben. ÚÍ 1961. 5. sz. 457–462. – Mihályi Gábor: Zsurnalizmus a mai magyar drámában. ÉI 1961. 26. sz. 8. – Nagy Péter: Az új magyar dráma az elmúlt évadban. MTud 1961. 729–738. – Osváth Béla: A kísérletező színház. Vság 1961. 4. sz. 69–74. – Osváth Béla: Dramaturgiai jegyzetek – mai színműveinkhez. Kort 1961. 269–277. – Barta János: Bontsd a formát ... Gondolatok a modern drámáról. Alf 1962. 3. sz. 98–110. – Hermann István: Az évad magyar drámái. Kort 1962. 1254–1258. – Osváth Béla: A mai magyar dráma irányai. Vság 1962. 4. sz. 35–44. – Pándi Pál: Néhány megjegyzés új drámáinkról. Nszab 1963. jún. 30. és Élő irodalom. Szerk. Tóth Dezső. 1969. 485–489. – Rényi Péter: Dráma és erkölcs. Négy új magyar színdarabról. TársSz 1963. 2. sz. 65–78. és R. P.: Vitában. 1967. 105–122. – Hegedüs Géza–Kónya Judit: Kortársak körképe. H. G. – K. J.: A magyar dráma útja. 1964. 206–239. – Illés Jenő: Mai dráma – mai dramaturgia. 1964. – Koltai Tamás: "Színházi dráma" – és drámai színház. Kort 1964. 1674–1680. – Pándi Pál: Közös gondunk – az új magyar dráma. ÉI 1964. 28. sz. – Rényi Péter: Gondolatok a kommunista hősről. ÚÍ 1964. 478–487. és R. P.: Vitában. 1967. 167–190. – Rényi Péter: Hatalom és erkölcs. ÚÍ 1964. 993–1002. és R. P.: Vitában. 1967. 123–146. – Tóth Dezső: Hatalom, erkölcs, osztályharc. Kr 1964. 4. sz. 3–13. – Sándor Iván: Dráma, 1964. Kort 1964. 969–976. – Szabó György: A magyar dráma drámája '64. Kort 1964. {1376.} 1165–1171. – Vajda György Mihály: A magyar dráma az évad mérlegén. Kr 1964. 7. sz. 9–14. – Földes Anna: Eszmények és illúziók. Kort 1965. 762–769. – Hubay Miklós: Az emberi tett hitelessége a modern színpadon. Látóh 1965. 732–743. – Hubay Miklós: A megváltó mutatvány. Írások a magyar dráma ügyében. 1965. – Osváth Béla: Felszabadult színház – mai magyar drámairodalom. Kort 1965. 598–604. – Osváth Béla: Az új magyar dráma két évtizede. Kr 1965. 6. sz. 7–18. és Élő irodalom. Szerk. Tóth Dezső. 1969. 46–69. – Székely György: Témák és hősök a magyar drámairodalomban. 1957–1963. Theatrum 1965. 5–25. – Sz. Szántó Judit: Tartalom és forma újszerűsége a mai drámában. TársSz 1965. 8–9. sz. 115–122. – Goda Gábor: A vidám műfajok néhány kérdéséről. G. G.: Írás közben. 1966. 433–445. – Komlós János: Izgalmas évad, izgalmas korszak. TársSz 1966. 10. sz. 84–95. – Mihályi Gábor: Mai konfliktusok tegnapi dramaturgiája. ÚÍ 1966. 3. sz. 106–111. – Nagy Péter: Nehéz mesterség. (A mai kabaré.) N. P.: Két évad. 1966. 277–278. – Sándor Iván: Magyar dráma, 1966. Kort 1966. 1482–1485. – A szocialista színház és dráma. Tudományos ülésszak, MTA 1965. ápr. 12. Hont Ferenc, Almási Miklós, Hermann István, Székely György írásai. MTA I. OK 1966. 257–268. – Almási Miklós: Színház, 1966. Vság 1967. 3. sz. 43–50. – K. Jakab Antal: A dráma és a drámai. Kor 1967. 1. sz. 63–65. – Rényi Péter: Drámák vitája, viták drámája, R. P.: Vitában. 1967. 453–548. – Almási Miklós: Parabolák és történelemfilozófiák. Évadzárás. Kort 1968. 1332–1336. – Berkes Erzsébet–Bőgel József : Emelkedőben a magyar színházművészet. TársSz 1968. 7. sz. 68–74. – Földes László: A dráma paradoxona. F. L.: A lehetetlen ostroma. Bukarest, 1968. 351–366. – Nagy Péter: Újítók vagy szelídítők? Színház 1968. 1. sz. 3–6. – Almási Miklós: A jelen bújócskája. Kort 1969. 1002–1005. – Földes Anna: Elmélkedés a közéletiségről. Színház 1969. 11–12. sz. 1–7. – Hermann István: A buktatók dramaturgiája. H. I.: Szent Iván éjjelén. 1969. 257–269. – Hermann István: Magyar dráma 1953–1956. Élő irodalom. Szerk. Tóth Dezső. 1969. 219–255. – Mihályi Gábor: Kísérletek és eredmények. (Abszurd dráma magyar módra.) Színház 1969. 4. sz. 1–6. – Pályi András: Abszurd színház – magyar módra? Színház 1969. 6. sz. 53–54. – Pándi Pál: Évtizedünk és a magyar dráma. Élő irodalom. Szerk. Tóth Dezső. 1969. 469–539. – Almási Miklós: Közéletiség: egy fogalom válsága – vagy egy műfaj fázisváltása. Színház 1970. 2. sz. 1–5. – Almási Miklós: Színház – a könyvüzletben. It 1970. 286–302. – Földes Anna: Szívügyünk a magyar dráma. Színház 1970. 7. sz. 1–6. – Hajdu Ráfis Gábor: És mi lesz a proletárral? (Rivalda 68–69.) TársSz 1970. 10. sz. 85–87. – Hermann István: Áram és érintésvédelem. Jegyzetek egy fél év magyar drámáiról. Színház 1970. 3. sz. 1–7. – Hermann István: Lesz-e a káoszból kozmosz? Színház 1970. 8. sz. 1–6. – Illés Jenő: Magyar dráma, 1970. IgSzó 1970. 573–578. – Koltai Tamás: Pótcselekvők és hősködők. Gondolatok az elmúlt évad új magyar drámáiról. Színház 1970. 9. sz. 1–9. – A magyar színházak műsora 1949–1969. Kiad. Alpár Ágnes, Szakáts Károly. 1–2. köt. 1970. – Mihályi Gábor: A drámaírás és a színház viszonyáról. Kort 1970. 1341–1344. – Siklós Olga: Hősigény és termelési dráma. Színház 1970. 4. sz. 5–8. – Siklós Olga: A magyar drámairodalom útja 1945–1957. 1970. – Dersi Tamás: Thália magyarul tanul. 1971. – Hajdu Ráfis: Jegyzetek drámaolvasás közben. It 1971. 225–243. – Hermann István: A csinálmány és a dramaturgia. Színház 1971. 11. sz. 1–4. – Hermann István: Az évad tanulságai a drámák tükrében. Színház 1971. 7. 1–8. – Osztovits Levente: Elfogult rögtönzések aktuális témákra. Színház 1971. 12. sz. 4–5. – Pályi András: A színházi műhelyekről. Kort 1971. 162–163. – Czímer József: Színházi fehér foltok. ÚÍ 1972. 9. sz. 103–106. – Földes Anna: A magyar dráma és Kaposvár. Színház 1972. 8. sz. 6–11. – Hermann István: Antiromantika. Jegyzetek az évad magyar bemutatóiról. Színház 1972. 7. sz. 3–8. – Kazimir Károly: A népművelő színház. 1972. – Létay Vera: Igent és nemet mondani. 1972. – Rajk András: Kényelmetlen páholy. 1972. – Szigethy Gábor: Drámairodalmunk, 1971. It 1972. 855–870. – Bécsy Tamás: Magyar drámairodalom, 1972. It 1973. 955–974. – Hermann István: "Szkizofrén" színház? Jegyzetek az évad magyar drámáiról. Színház 1973. 8. sz. 1–5. – Malonyay Dezső: Színházművészetünk új útjai. Színház 1973. 2. sz. 35–41. – Sziládi János: A főszereplő – a történelem Kort 1973. 1184–1190. – Ablonczy László: Magyar dráma – magyar színház. Alf 1974. 7. sz. 54–59. – Berkes Erzsébet: Jegyzetek új magyar drámákról. Kort 1974. 992–995. – Gyurkó László: Milyen színházat szeretnék? Vság 1974. 4. sz. 45–55. – Hermann István: Árnyak, maszkok, parókák. Drámai körkép. Színház 1974. 3. sz. 1–6. – Hermann István: Megújulni. Jegyzetek magyar drámákról. Színház 1974. 8. sz. 2–4. – Kerényi Imre: Tények, kérdések. (Válasz Ablonczy Lászlónak.) Alf 1974. 9. sz. 94–96. – Mészáros Tamás: Együtt a (közel) jövő színházában? Beszélgetés fiatal írókkal, író-dramaturgokkal és rendezőkkel. Színház 1974. 12. sz. 10–12. – Ablonczy László: Magyar színház – {1377.} magyar dráma. Alf 1975. 2. sz. 91–94. – Bényei József: A lényeg és az igazsága. Alf 1975. 1. sz. 87–91. – Berkes Erzsébet: Színházak, szerzők, örökségek. Alf 1975. 11. sz. 94–98. – Földes Anna: "Alakított" drámák évada. Színház 1975. 10. sz. 34–37. – Földes Anna: A magyar dráma vitájáról – szenvedélyek nélkül. Színház 1975. 6. sz. 34–36. – Hermann István: Az általános búcsú évada. Színház 1975. 8. sz. 1–8. – Pálfy G. István: Hagyomány és szocialista értékrend. Alf 1975. 1. sz. 92–95. – Zsák László: Elmélet és szemlélet a magyar színházban. Alf 1975. 11. sz. 98–100. – Vita a mai magyar drámáról. Hermann István: Szemléleti és stílustörekvések a mai magyar drámában. Alf 1977. 1. sz. 54–58. – Maróti Lajos: Kell-e a mai magyar dráma? Alf 1977. 1. sz. 59–60. – Páskándi Géza: Az összhang hiánya. Alf 1977. 1. sz. 60–61. – Szakonyi Károly: A színház – szerelem. Alf 1977. 1. sz. 62–63. – Kertész Ákos, Székelyhidi Ágoston, Hubay Miklós, Csák Gyula, Papp Lajos, Csurka István, Hermann István, Sziládi János, Juhász István, Rajk András, Tarján Tamás, Molnár Zoltán, Rencz Antal, Szabó Magda, Taar Ferenc, Kőháti Zsolt hozzászólása, Hubay Miklós zárszava. Alf 1977. 1. sz. 63–75.