Irodalom

Szende Aladár: Németh László színházáról. Diár 1947. 39. – Orosz László: Németh László új drámái. Mk 1948. 249–250. – Albert Gábor: A Galileiről. Dt 1955. 11. sz. 77–83. – Hermann István: Egy nemzedék önelszámolása. Németh László: Galilei. Csill 1955. 2314–2321. – Veres Péter: Németh László: Galilei. Csill 1955. 433–435., és V. P.: Közös gondjainkról. 1955. 52–55. – Bölöni György: Rövid színházi jegyzetek. Németh László: Széchenyi. ÉI 1957. 6. sz., és B. Gy.: Nemzedékről nemzedékre. 1966. 319–321. – Demeter Imre: Széchenyi. FilmSzínhMu 1957. 2. sz. – Illés Endre: Galilei. Németh László drámája. I. E.: Árnyékrajzok. 1972. 196–199. – Nagy Péter: Németh László történelmi drámái. It 1957. 179–182., és N. P.: Rosta. 1965. 151–161. – Bori Imre: Egy lélek drámája kilenc színdarabban. Történelmi drámák. Híd 1958. 625–630. – Rényi Péter: Két Galilei. Nagyv 1958. 249–260., és N. P.: Vitában. 1967. 82–104. – Nagy Péter: Németh László: A két Bolyai. ÉI 1961. 17. sz., és N. P.: Két évad. 1966. 159–163. – Rényi Péter: A két Bolyai. ÚÍ 1961. 555–560., és R. P.: Vitában. 1967. 290–302. – Géher István: Kísérletek egy kísérleti dramaturgiával. Változatok egy témára. It 1962. 430–438. – Héra Zoltán: Németh László: Utazás. ÉI 1962. 21. sz., és H. Z.: Irodalmi tudósítások. 1965. 154–159. – Hermann István: A múlt újjáértékelése – a jövő keresése. Változatok egy témára. ÉI 1962. 14. sz. – Király István: Németh László: Utazás. Kort 1962. 928–934. – Mód Aladár: Sors és felelősség. Németh László: A két Bolyai. Vság 1962. 2. sz. 50–61. – Rajnai László: Németh László: Változatok egy témára. Je 1962. 1. sz. 113–116. – Rákos Péter: Németh László: Változatok egy témára. ISz 1962. 202–206. – Bata Imre: Németh László "papírszínházában". Mai témák. Alf 1963. 9. sz. 80–83., és B. I.: Képek és vonulatok. 1973. 338–347. – Bori Imre: Változatok a Bolyai-témára. Híd 1963. 259–274., és B.I.: Eszmék és látomások. Novi Sad 1965. 192–215.– Grezsa Ferenc: Mai témák. Ttáj 1963. október, 3. – Illés Jenő: "Mai" témák és "örök" problémák. Kort 1963. {1392.} 1575–1580., és I. J.: Mai dráma – mai dramaturgia. 1964. 120–148. – Lukácsy András: Németh László: Sámson. ÉI 1963. 15. sz. – Simon István: Az emberi jóság nagy tragédiája. Németh László: Gandhi halála című drámájáról. Kort 1963. 1083–1086., és S. I.: A virágfa árnyékában. 1964. 87–98. – Illyés Gyula: Petőfi Mezőberényben. I. Gy.: Ingyen lakoma. 1. köt. 1964. 276–282. – Nagy Péter: Németh László II. Józseféről. ÉI 1964. 7. sz., és N. P.: Két évad. 1966. 270–274. – Pándi Pál: Dráma és történelem. Kr 1964. 3. sz. 3–9., és P. P.: Kritikus ponton. 1972. 603–619. – Héra Zoltán: A két Bolyai. H. Z.: Irodalmi tudósítások. 1965. 126–132. – Osváth Béla: Németh László dramaturgiája. O. B.: Türelmetlen dramaturgia. 1965. 137–155. – Kabdebó Lóránt: Németh László ősbemutató Miskolcon. Szörnyeteg. Napj 1966. november, 6. – Koncz István: A kiválóság boldogtalanjai. Életünk 1966. 3. sz. 51–64. – Nagy Péter: Németh László: Szörnyeteg. ÉI 1966. 41. sz. – Sőtér István: Németh László társadalmi drámái. S. I.: Tisztuló tükrök. 1966. 368–384. – Vajda György Mihály: Németh László: Szörnyeteg. Kr 1966. 11. sz. 51–53. – Csetri Lajos: Újabb drámák. Ttáj 1967. 965–967. – Sz. Kováts Lajos: Németh László: A csapda. Alf 1967. 1. sz. 86–87. – Rényi Péter: II. József. Németh László drámája. R. P.: Vitában. 1967. 317–324. – Sándor Iván: Németh László, a drámaíró. Kort 1967. 137–142. – Létay Vera: A döblingi komédiás. ÉI 1968. 48. sz. – Létay Vera: Erkölcsi igényesség és igényes erkölcstelenség. Németh László: A nagy család. ÉI 1968. 12. sz. – Demeter Imre: Illusztráció az álmokhoz. Németh László: Apáczai. ÉI 1969. 5. sz. – Fekete Sándor: Küzdelem a küldetéssel. Németh László Széchenyije a Katona József Színházban. Kr 1969. 1. sz. 3–9. – Hermann István: Az önelszámolás dramaturgiája. H. I.: Szent Iván éjjelén. 1969. 270–319. – Jósfay György: Könyvdráma? Németh László Apáczaija Veszprémben. Színház 1969. 4. sz. 20–21. – Siklós Olga: A drámaíró Németh László. Kr 1969. 6. sz. 12–22. – Veress Dániel: Németh László színpada. Utunk 1969. 37. sz. 5–7. – Ablonczy László: Az írás ördöge. Németh László drámája Szegeden. Alf 1970. 6. sz. 57–58. – Benedek András: Vívódó lelkek. Németh László dramaturgiája. Színház 1970. 4. sz. 29–33. – Csetri Lajos: Az írás ördöge avagy az igazság ördöge? Ttáj 1970. 384–387. – Illés Jenő: Ünnepi órák – három színházban. Németh László: A két Bolyai. IgSzó 1970. 1. 367–372. – B. Nagy László: Németh László pályája 1945 után. Kort 1970. 1. sz. 36–49. – Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. 1970. – Ablonczy László: A Gyász Pesten, a Cseresnyés Kecskeméten. Alf 1971. 2. sz. 93–95. – Illés Jenő: A drámaíró. ÉI 1971. 16. sz. – Kocsis Rózsa: Németh László drámaszemlélete. Kort 1971. 592–599. – Tamás Attila: A Galilei helye Németh László életművében. It 1971. 104–129., és T. A.: Irodalom és emberi teljesség. 1973. 119–151. – Bata Imre: Németh László kísérleti dramaturgiája. Fo 1972. 6. sz. 88–90. – Berkes Erzsébet: Erzsébet-nap Debrecenben. Színház 1972. 2. sz. 19–21. – Kronstein Gábor: Hős vagy áruló? Illyés Gyula és Németh László változatai a Görgey-témára. It 1972. 903–924. – Magyari Vilmos: Erzsébet-nap. Alf 1972. 1. sz. 88–91. – Pándi Pál: Apáczai. P. P.: Kritikus ponton. 1972. 619–624. – Pándi Pál: Jegyzetek a Nagy családról. P. P.: Kritikus ponton. 1972. 624–631. – Pándi Pál: Jegyzetek az "Áruló"-ról. P. P.: Kritikus ponton. 1972. 598–603. – Pándi Pál: Széchenyi. P. P.: Kritikus ponton. 1972. 594–598. – Boda István: Két bemutató a Csokonai Színházban. Németh László: Csapda. Alf 1973. 6. sz. 88–91. – Bata Imre: A Sámson. Németh László fölszabadulása. ÚjAur 1974. 2. sz. 51–61. – Berkes Erzsébet: Gandhi halála. Kr 1974. 1. sz. 29–30. – Hermann István: Gandhi gondolatvilága Németh László gondolatvilága tükrében. Színház 1974. 5. sz. 5–7. – Sziládi János: Két magyar bemutató. Németh László: Gandhi. Kort 1974. 498–499. – Dersi Tamás: Beszélgetés Németh László színházáról. Színház 1975. 6. sz. 36– 39. – Major Ottó: Mahatma. M. O.: Arcok és maszkok. 1975. 450–454. – Berkes Erzsébet: Németh László: Colbert. Kr 1976. 4. sz. 28–29. – Czímer József: Németh László drámaírása. Je 1976. 685–688. – Nagy Péter: Németh László: Széchenyi. Kr 1976. 11. sz. 19–20. – Pályi András: Németh László-i játékstílus. Színház 1976. 1. sz. 16–19. – Grezsa Ferenc: A Mathiász-panzió. Németh László első Vásárhelyt írott drámája. Ttáj 1977. 4. sz. 91–94. – Hermann István: A filozofikus Széchenyi. Színház 1977. 1. sz. 4–6. – Monostori Imre: Hit nélkül nem lehet élni. Németh László: Sámson című drámájának értelmezése. ÚÍ 1977. 5. sz. 99–104. – Nánay István: VII. Gergely kecskeméti feltámadása. Színház 1977. 5. sz. 12–16. – Tarján Tamás: Két Németh László bemutató. VII. Gergely, Bethlen Kata. Kr 1977. 5. sz. 26–27. – Vekerdi László: A Bolyai-dráma és a Bolyai drámák. FilmSzínhMu 1977. 3. sz. 12–14. – Bécsy Tamás: Színházi előadások Budapesten. Je 1978. 7–8. sz. 706–711. – Illés Jenő: Németh László: Pusztuló magyarok. FilmSzínhMu 1978. 9. sz. 11. – Szűcs Miklós: Három Németh László-bemutató. Erzsébetnap, Pusztuló magyarok, Eklézsia megkövetés. Színház 1978. 7. sz. {1393.} 22–25. – Bécsy Tamás: Színházi előadások Budapesten. Németh László: Husz János. Je 1980. 726– 730. – Sándor Iván: A keresés etikája és a történelmi önismeret. Két Németh László-dráma. Galilei, Az áruló. ÚÍ 1980. 5. sz. 100–106. – Sándor Iván: Túl a személyes sorson. (A Széchenyi-dráma.) Alf 1980. 12. sz. 65–68. – Grezsa Ferenc: Utószó helyett. Harc a jólét ellen. Alf 1981. 5. sz. 43–47. – Kocsis Rózsa: Németh László és a "modern" történelmi dráma. Napj 1981. 5. sz. 12–14. – Nagy András: "Én nem bízom a világot a történelemre". Németh László történelmi drámáiról. It 1982. 20–42. – Csengey Dénes: A hérosz és a groteszk hős. A drámaíró Németh László és Örkény István. Vság 1983. 11. sz. 95– 106. – Deák Attila: A látszat és a valóság dramaturgiája. Színpadon Németh László Sámsonja. ÚjAur 1984. 1. sz. 59–63. – Kolozsvári Grandpierre Emil: Mért szörnyeteg a Szörnyeteg? K. G. E.: Eretnek esszék. 1984. 347–356. – Benedek András: Vívódó lelkek. Németh László. B. A.: Színházi műhelytitkok. Bp. 1985. 7–84. – Sándor Iván: Teljesítmény- és értékproblémák. Németh László drámáinak néhány kérdése. It 1985. 1. sz. 22–39.