Irodalom

Kocsis István: Drámaíró-avatás és Ifjúmunkás matiné. Páskándi Géza: Külső zajok. Utunk 1968. 28. sz. – Marosi Péter: Benne vagyok a Brehmben. Páskándi Géza: Akik nincsenek a Brehmben. Utunk 1968. 30. sz. – K. Jakab Antal: Egy újjászületett mítosz. Páskándi-ősbemutató a kolozsvári Állami Magyar Színházban. Utunk 1969. 20. sz. – Kántor Lajos: Mitológiai és kritikai játékok. Korunk 1969. 1093–1096. – Farkas Árpád: Az árulás drámája. Páskándi Géza: Vendégség. IgSzó 1970. 142. – Kántor Lajos: Eredetiség, színpadszerűség – önálló dramaturgia. Utunk 1970. 48. sz. – Kántor Lajos: Hősiség és dehonesztálás ... Korunk 1970. 1603–1606. – Zirkuli Péter: Világirodalmi rangú dráma. Páskándi Géza: Vendégség. Napj 1970. 12. sz. 10. – Pályi András: Magyar drámák Romániából. Színház 1972. 4. sz. 29–33. – Földes Anna: Páskándi-ősbemutató Békéscsabán. Tornyot választok. Színház 1973. 2. sz. 6–9.