Irodalom

Ablonczy László: Mai dráma – mai színház. Alf 1974. 7. sz. 54–59. – Simon Zoltán: Napjaink magyar drámái. Alf 1974. 7. sz. 50–54. – Ablonczy László: Távolság és közelkép. Az új magyar dráma az elmúlt évadban. Alf 1976. 10. sz. 88–93. – Almási Miklós: A hétköznapiság kritikája. Jegyzetek a hetvenes évek drámáiról. Nszab 1976. febr. 12. – Bata Imre: Fiatalok rivaldája. Nszab 1979. jan. 16. – Szekrényesy Júlia: Válaszúti tragédiák. Szính 1979. 4. sz. 31–33. – Tarján Tamás: Fiatalok rivaldája. Kr 1979. 5. sz. 8–9. – Tarján Tamás: Realizmus, pártosság, népiség a mai magyar drámában. A realizmus az irodalomban. Szerk.: Szerdahelyi István. 1979. 242–297. – Koltai Tamás: A "fiatal dráma" esélyei. Szính 1980. 5. sz. 1–3. – Pályi András: Fiatalok rivaldája. Szính 1980. 1. sz. 31–34. – Bécsy Tamás: Bereményi Géza: Halmi – avagy a tékozló fiú. Bemutató a József Attila Színház Kamaraszínházában. Je 1981. 160–166. – Berkes Erzsébet: Hatot vagy vakot. Jegyzetek Spiró György drámáiról. Életünk 1981. 880–889. – Fábián László: Hiánydramaturgia, avagy Mitől leszünk fiatalok? FilmSzínhMu 1981. 45. sz. 19. – Koltai Tamás: Vita Nádas Péter Takarításáról. Szính 1981. 3. sz. 33–34. – Radnóti Zsuzsa: Cselekvés-nosztalgia. Kort 1981. 1302–1310.– Vinkó József: Hiánydramaturgia. Szemléleti és stílusváltások a fiatal magyar drámairodalomban. Életünk 1981. 788–797.