Kiadások (Antológiák)

Új Hang. Moszkvai és budapesti magyar írók könyve. 1945. – Új fény. A fiatal magyar írónemzedék könyve. Szerk.: Káldi János. Szombathely, 1946. – Igen. Szerk.: Rajnai László. Pécs. 1947. – Magyar írók a szovjet népről. Bev.: Szekfű Gyula. 1947. – Romok felett. Magyar írók antológiája. 1947. – Szemtanú. 1949. – Békénk őrei. Magyar írók a munka és a béke hőseiről. Szerk.: Fehér Klára. 1950. – Felfelé ível az út. Ifjúságunk élete irodalmunkban. Szerk.: Mikó Zoltán. 1950. – Felszabadult ország. Magyar írók válogatott elbeszélései. 1950. – Fiatal írók antológiája. 1–2. köt. Szerk.: Földes Mihály. 1951. – Az új falu. 1952. – Magyar írók Rákosi Mátyásról. Szerk.: Réz Pál–Vas István. 1952. – Négy történet a békéről. 1952. – "Száz vasutat, ezeret!" Szerk.: Zoltán Dezső. 1952. – Zászlóavatás. Magyar írók a békéről. 1952. – Április 4. Fiatal írók írásai felszabadulásunk nyolcadik évfordulójára. 1953.– Felszabadítónk, Sztálin. 1953. – Mindennap győzelem. Antológia magyar írók műveiből. 1953. – Katonák a gáton. Elbeszélések a dunai árvíz megfékezésében részt vett alakulatok katonáinak hősi munkájáról. 1954. – Tizenhatan. Fiatal írók elbeszélései. 1954. – Túl a Tiszán. Tiszántúli írók és költők művei. Szerk.: Durkó Mátyás–Kiss Tamás. Debrecen, 1954. – Ütközet önmagammal. 1954. – Az első fejezet. Pécs, 1955. – Emberavatás. 1955. – Ezt láttuk ... 20 ország – 20 riport. Szerk.: Máté György, 1955. – Szabadon. A Győr–Sopron megyei írók felszabadulási antológiája. Győr, 1955. – Zala mentén. Zalaegerszeg. 1955. – A szó fegyverével. Fiatal katonaírók művei. 1956. – Az új élet útján. Szerk.: Gulyás Pál–Lénárt Gábor. 1956. – Emberek ... Győri írók irodalmi antológiája. Szerk.: Koncsek László. Győr, 1956. – Hősök voltak ... 1–2. köt. 1956. – Hősök véréből új élet sarjad ... 1957. – Koszorú. 1958. – Pécsi Múzsa. Irodalmi szemelvények. Szerk.: Tüskés Tibor. 1958. – Szüreti fürt. Szerk. és bev.: Bodnár György. 1958. – Ébredés. Szerk.: Szamos Rudolf–Fábián Zoltán. 1959. – Előjáték. Szerk.: Tóth Sándor. 1959. – Magvetők. Szerk.: Kalotai Gáborné. 1959. – Somogyi írók {68.} antológiája. Kaposvár, 1959. – Szegedi fiatalok antológiája. Szerk.: Király István–Kiss Lajos. Szeged, 1959. – Életünk. Szerk.: Diószegi András. 1960. –Hősök voltak ... Szerk.: Hámori Ottó. 1960. –Női szóval. Magyar írónők antológiája. 1960. – Tarka szőttes. Elbeszélések. Szerk.: Koczkás Sándor. 1960. – Hazai Kis Tükör. Magyar írók országjárása 1960-ban. Szerk.: Meggyesi János. 1961. – Visszhang. Fiatal prózaírók antológiája. Szerk.: Z. Szalai Sándor. 1962. – Körkép. Harmincöt mai magyar novella. Szerk.: Gondos Ernő. 1964. – Tiszta szívvel. 1964. – A megnőtt élet. Húsz év magyar elbeszéléseiből. Szerk.: Illés Endre. 1965. – Körkép 65. Harminchárom mai magyar novella. Szerk.: Rátkai Ferenc–Tóth Gyula. 1965. – Mérföldkő. Egy emberöltő a magyar irodalom tükrében. Szerk.: Szabolcsi Miklós. 1965. – Tájak, gondok, emberek, írók a magyar valóságról. Szerk. és bev.: Gondos Ernő. 1965. – Körkép 66. Huszonnégy mai magyar novella. Szerk.: Rátkai Ferenc–Tóth Gyula. 1966. – Körkép 67. Harmincegy mai magyar elbeszélés. Szerk.: Rátkai Ferenc–Tóth Gyula. 1967. – Körkép 68. Tizenkilenc mai magyar elbeszélés. Szerk.: Rátkai Ferenc–Tóth Gyula. 1968. – Körkép 69. Húsz mai magyar elbeszélés. Szerk.: Rátkai Ferenc–Tóth Gyula. 1969. – Naponta más. Fiatal prózaírók antológiája. Szerk.: Gáll István. 1969. – Égi és földi szerelem. Szerk.: Illés Endre. 1969. – Életünk tükörben. Szerk. és bev.: Nemes György. 1970. – Fergeteg. 1970. – Körkép 70. Huszonkét mai magyar elbeszélés. Szerk.: Szalontay Mihály. 1970. – Írószemmel. 1970. Szerk. és bev.: Nemes György. 1971. – Körkép 71. 25 mai magyar elbeszélés. Szerk.: Szalontay Mihály. 1971. – Mai magyar elbeszélők. Szerk.: Gábor Emil. 1971. – Körkép 72. 22 mai magyar elbeszélés. Szerk.: Szalontay Mihály. 1972. – Írószemmel. 1972. Szerk.: Nemes György. 1973. – Körkép 73. 22 mai magyar elbeszélés. Szerk.: Sík Csaba. 1973. – Írószemmel. 1973. Szerk.: Nemes György. 1974. – Körkép 74. 21 mai magyar elbeszélés. Szerk.: Sík Csaba. 1974. – Írószemmel. 1974. Szerk.: Remete Ibolya. 1975. – Jelenlét. Szerk.: Benjámin László–Dobozy Imre–Fekete Gyula–Vészi Endre. 1975. – Körkép 75. 23 mai magyar elbeszélés. Szerk.: Sík Csaba. 1975. – Írószemmel. 1975. Szerk.: Nemes György. 1976.