{81.} POSSONYI LÁSZLÓ (1903–1986)

Possonyi László (1903–1986) a hazai neokatolicizmus egyik vezéregyénisége volt. Bangha Bélával és a köréje gyűlt reakciós szellemű írókkal és gondolkodókkal szemben tágabb, külföldre is tekintő irodalomeszményt képviselt, s ennek akarta szolgálatába állítani a Vigiliát, melyet ő alapított 1935-ben. A felszabadulás után is itt jelentek meg novellái és színházi kritikái, melyeket nem az esztétikai érdeklődés emel az átlag fölé, hanem a bennük feldolgozott emlékek, tapasztalatok. Bűnbak és áruló (1968) című regényében a 19. század egyik bonyolult, ellentmondásos figurájának, Kuthy Lajosnak az életregényét írta meg alapos anyagismerettel, lélektani igénnyel, de a mélyebb összefüggéseket homályban hagyva.