{407.} Irodalom

Kenyeres Imre: Czimeresek. Diár 1945. 44–45. – Benedek András: Színházi esték. Budapest 1947. 116–117. – Fábián István: Hullámzó vőlegény. So 1947. 317–318. – Gyarmathy Erzsébet: Tamási Áron: Szívbéli barátok. Forum 1947. 1. sz. 78. – Hárs László: Színház – szocialista szemmel. Szoc 1947. 159–164. – Keresztury Dezső: Drámák a kor szolgálatában. Vál 1947. 281–288. – Kósa János: Modern katolikus irodalmunk. Vig 1947. 41–46. – Kunszery Gyula: Tamási Áron: Hullámzó vőlegény. MNemzet 1947. jan. 31. – Laczkó Géza: Tamási Áron új darabja. Szivárvány 1947. 5. sz. 21. – (Lukácsy Sándor) Tamási Áron: Hullámzó vőlegény. TársSz 1947. 392. – Máthé Klára: Tamási vagy Priestley, mese vagy szociológia? Nagyv 1947. 4. sz. 9. – Molnár Miklós: Hullámzó vőlegény. SzabN 1947. jan. 31. – Possonyi László: Hullámzó vőlegény. Vig 1947. 126– 127. – Für István: Tamási Áron. F. I.: A magyar irodalom országútján. II. köt. Szeged, 1948. – Nagy István: A politikus Tamási Áron. Utunk 1949. 12. sz. – Demeter Imre: Tamási Áron: Búbos vitéz. IÚ 1952. 11. sz. – Kulcsár István: A "Színjátszók Könyvtára" és első három száma. MűvN 1952. 3. sz. 24. – Ungvári Tamás: A "Színjátszók könyvtára" sorozathoz. Csill 1952. 1128–1133. – Illés Endre: Tamási Áron: Bölcső és Bagoly. Béke és Szab 1953. 52. sz. – Berecz József: Tamási Áron: Szegénység szárnyai. MűvN 1954. 11. sz. – Bodnár György: Tamási Áron: Hazai tükör. SzabN 1954. máj. 8. – Czine Mihály: Tamási Áron újabb műveiről. Csill 1954. 516–526. és Irodalom és felelősség. 1955. – Fábry Zoltán: Hazai tükör. 1954. F. Z.: Hazánk, Európa. Bratislava, 1967. – Kelemen János: Tamási Áron új könyveiről. MűvN 1954. 3. sz. – Kolozsvári Grandpierre Emil: Bölcső és Bagoly. MNemzet 1954. febr. 20. – Koczogh Ákos: Tamási Áron: Bölcső és Bagoly. ÚH 1954. jan. 82–85. – Lukácsy Sándor: Tamási Áron: Hazai tükör. IÚ 1954. 8. sz. – Szabó Ede: Tamási Áron: Szegénység szárnyai. ÚH 1954. nov–dec. 129–134. – Tóth Endre: Tamási Áron: Szegénység szárnyai. Alf 1954. 4. sz. 89–91. – Poszler György: Tamási Áron legújabb regényei. It 1955. 242–248. – Ruzsiczky Éva: Tamási Áron: Bölcső és Bagoly. Nyr 1955. 2. sz. 251–256. – Vámos Imre: Bölcső és Bagoly. Látóh 1955. 277–278. – Balogh Edgár: Népeink szent találkozása. Utunk 1956. 29. sz. – Kelemen János: Tamási Áron: Énekes madár. MűvN 1956. 19. sz. – Szabó Ede: Tamási Áron: Kakasok az édenben. IÚ 1956. 40. sz. – Varga Domokos: Énekes madár. IÚ 1956. 19. sz. – Béládi Miklós: Elvadult paradicsom. ÉI 1958. 41. sz. – Bölöni György: Barátságos figyelemmel. ÉI 1958. 2. sz. és B. Gy.: Magyarság-emberség. 1959. – Héra Zoltán: Elvadult paradicsom. Nszab 1958. júl. 20. – Béládi Miklós: Világ és holdvilág. ÉI 1959. 7. sz. – Nagy Péter: Tamási Áron elbeszéléseiről. MNemzet 1959. jan. 7. és N. P.: Rosta 1965. – Diószegi András: Tamási Áron új kisregényéről. ÉI 1960. 32. sz. és D. A.: Megmozdult világban. 1967. – Fodor Ilona: Tamási Áron: Szirom és Boly. Kort 1960. 295–297. – Béládi Miklós: Tamási Áron: Játszi remény. Kort 1961. 613– 614. – Bokor László: Tamási Áron: Játszi remény. Nszab 1961. szept. 19. – Bori Imre: Az öreg Ábel. Hid 1961. 810–811. – Szabó Zoltán: Tenger és tengerszem. Új Látóh 1961. 97–110. – Szappanos Balázs: Játszi remény. ÉI 1961. 38. sz. – Bata Imre: Tamási Áron drámái. ÚÍ 1962. 1298–1301. és B. I.: Ívelő pályák. 1964. 67–75. – Osváth Béla: Tamási játékai. ÉI 1962. 33. sz. és O. B.: Türelmetlen dramaturgia. 1965. 179–183. – Tóth Miklós: Játszi remény. Ttáj 1962. jan. 2. – Grezsa Ferenc: Akaratos népség. Ttáj 1963. febr. 12. – Tóth Dezső: Mai életünk, újabb regényeink. T. D.: Életünk, regényeink. 1963. – Borbély Sándor: A novellaíró Tamási Áron. Je 1964. 475–476. – Csák Gyula: Látogatóban Tamási Áronnál. ÉI 1964. 5. sz. – Féja Géza: Tamási Áron. ÚÍ 1964. 237–241. 357–363. és F. G.: Lázadó alkonyat. 1970. – Czine Mihály: Tamási Áron. ÚÍ 1965. 5. sz. 101–107. – Sőni Pál: Szerkezet és stílus. IgSzó 1965. 593 – 596. – Baránszky-Jób László: Tamási Áron. Alf 1966. 12. sz. 52– 60. – Czine Mihály: Bölcső és Írás. Kort 1966. 1213–1217. – Fábián Gyula: Búcsú Tamási Árontól. Kort 1966. 1159–1160. – Fábián Gyula: Három életmű – novellákban. Kort 1966. 1997–1999. – Féja Géza: Halotti beszéd. Kort 1966. 1203–1204. és F. G.: Lázadó alkonyat. 1970. – Galambos Lajos: Búcsú Tamási Árontól. ÚÍ 1966. 7. sz. 5–6. – Héra Zoltán: Tamási Áron. Nszab. 1966. máj. 27. – Illés Endre: Vallomás Tamási Áronról. ÉI 1966. 24. sz. – Juhász Ferenc: Tamási Áron ravatalánál. ÚÍ 1966. 7. sz. 3–4. és J. F.: Mit tehet a költő? 1967. – Juhász Géza: A rengetegtől a bolyig. Alf 1966. 10. sz. 55–58. – Sütő András: Tamási Áron halálára. IgSzó 1966. 827–829. – Szabó Pál: Tamási Áronról emlékezem. Kort 1966. 1204–1206. – Tímár Máté: Requiem helyett vallomás. Vig 1966. 455–460. – Tüskés Tibor: "Én elmegyek közületek ..." Je 1966. 845–847. – Veres Péter: Áron. ÉI 1966. 23. sz. és V. P.: Jelenidő. 1968. 221– 223. – Cseres Tibor: A vadrózsa ága. ÉI 1967. 18. sz. – Fodor Ilona: Tamási Áron és Kodály Zoltán. Kort 1967. 1462–1463. – Illés Endre: Egy félbeszakadt vallomás. Kort 1967. {408.} 554–558. – Cs. Szabó László: Háztűzőrző istenek. ÚjLátóh 1967. 302–314. – Szabó Zoltán: Rendkívüli ember. ÚjLátóh 1967. 289–301. – Féja Géza: Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében. 1967. – Izsák József: Tamási Áron. Vázlat a felszabadulás előtti pályaképhez. IgSzó 1968. 378–401. – Keszthelyi Rezső: Tamási Áron: Vadrózsa ága. Kr 1968. 7. sz. 59–60. – Nagy Pál: Líra a színpadon. IgSzó 1968. 966–968. – Réti Tamás: Tamási Áron: Vadrózsa ága. ItK 1968.492–493. – Rónay György: Az olvasó naplója. Tamási Áron: Vadrózsa ága. Vig 1968. 56–58. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 36–40. – Sütő András: Ábel kacagása és szomorúsága. Kor 1968. 1010–1017. és S. A.: Istenek és falovacskák. Bukarest, 1973. 7–22. – Szőcs István: Az Énekes madár – végre dalolt is! Utunk 1968. 19. sz. – Tóth János: Tamási Áron: Vadrózsa ága. ÚÍ 1968. 4. sz. 117. – Bori Imre: Tamási Áron népi expresszionizmusa. B. I.: A szecessziótól a dadáig. Újvidék. 1969. 157–162. – Izsák József: Tamási Áron. Bukarest, 1969. – Jancsó Miklós: A novellista dramaturgiája. Kor 1969. 968–970. – Kántor Lajos: Népiesség–mítosz–novella. Utunk 1969. 28. sz. és K. L.: Alapozás. Bukarest, 1970. 173–176. – Kocsis Rózsa: Tamási Áron játékai. Kort 1969. 1640–1645. – Szőcs István: Nappali csillagok. Utunk 1969. 12. sz. – Veszprémi Miklós: Énekes madár. Nszab 1969. máj. 30. – Féja Géza: Tamási Áron. 1970. – Gagyi László: Ábel a rengetegben. IgSzó 1970. 612–613. – Pomogáts Béla: Tamási Áron népi színpada. Fo 1970. 5. sz. 39–43. – Pomogáts Béla: A valóság vonzásában. Je 1970. 1146–1150. – Szalay Károly: Tamási humoros világa. Kort 1970. 1811–1818. – Szalay Károly: A vallásosság ábrázolása Tamási Áron műveiben. Vil 1970. 298–304. – Siklós Olga: A Nemzeti Színház törekvései a magyar dráma megújítására. S. O.: A magyar drámairodalom útja 1945–1957. 1970. 150–190. – Balogh Edgár: Biztató Tamási Áron kutatására. Ttáj 1972. 9. sz. 60–64. – Jékely Zoltán: Bogáncs és babér Tamási Áron írói útján. Kort 1972. 1979–1981. – Taxner Ernő: Rügyek és reménységek, virágok és veszedelmek. Napj 1972. 11. sz. 9. – Ablonczy László: Tamási Áron kiadatlan írása. Fo 1973. 3. sz. 81–83. – Ablonczy László: Emlékmű Farkaslakán. Fo 1973. 1. sz. 63–65. – Ablonczy László: Jegyzet Tamási Áronról. Fo 1973. 2. sz. 82–83. – Jancsó Béla: Tamási Áron. J. B.: Irodalom és közélet. Bukarest, 1973. 87–94. – Jordáky Lajos: Virrasztás. A vásárhelyi találkozó szelleme. J. L.: A szocialista irodalom útján. 1973. 119–128. – Márkus Béla: Csalóka szivárvány. Alf 1973. 5. sz. 91–93. – Molnár Gál Péter: Tamási Áron kidönti a falat. Kort 1973. 1300–1308. – Simon István: Tamási Áron Ősvigasztalása elé. Ttáj 1973. 5. sz. 3–5. – Sőni Pál: Tamási Áron stílusirányai. S. P.: Avantgarde-sugárzás. Bukarest, 1973. 159–171. – Taxner Tóth Ernő: Tamási Áron. 1973. – Ablonczy László: A drámaíró kibontakozása. Alf 1974. 12. sz. 70–75. – Balogh Edgár: Tamási Áron és a cselekvő erdélyi ifjúság. Mint sziklára szállott hegyi madár. B. E.: Duna-völgyi párbeszéd. 1974. 233– 238; 509–517. – Beke Sándor: Az Énekes madárról. Alf 1974. 12. sz. 75–79. – Forgácsné Tálos Margit: A helytelen világ motívumainak vándorútja. Alf 1974. 12. sz. 66–69. – Görömbei András: Az ábeli létforma titkai. Alf 1974. 12. sz. 48–55. – Illyés Gyula: Egyre jobban hiányzik. Alf 1974. 12. sz. 4–11. – Izsák József: Faunmotívum egy Tamási-novellában. Alf 1974. 12. sz. 62–65. – Kacsó Sándor: Emlékezés. Alf 1974. 12. sz. 15–17. – Németh László: A fenomén maradt nekem mindig ... Alf 1974. 12. sz. 12–14. – Pomogáts Béla: Szerkezet és jelentés Tamási Áron korai elbeszéléseiben. Alf.1974 12. sz. 55–62. – Sütő András: Tamási Áron rendes feltámadása. Alf 1974. 12. sz. 18–19. – Bányai Gábor: Romantika és szürrealizmus. Akaratos népség. ÉI 1975. 49. sz. 10. – Illés Endre: Test és lélek. Tamási Áron leveleiből. Ttáj 1975. 1. sz. 42–71. – Izsák József: Egy Tamási-novella képszerkezete. It 1975. 162–179. – Kemény Gábor: Köznyelvi képek megújítása Tamási Áron prózájában. MNyr 1975. 188–192. – Mihályfi Ernő: "A művek döntenek." Beszélgetés Tamási Áronnal. M. E.: Emlékirat helyett. 1975. 178–183. – Illés Endre: Test és lélek. I. E.: A só íze. 1976. 377–446. – Illyés Gyula: A lángelme neveltetése vagy ahol a csermely folyik. ÚjTük 1976. 46. sz. 5–7; 1976. 47. sz. 3–5. és I. Gy.: Művei. III. köt. 1982. 428–439. – Izsák József: Mesén innen – mesén túl. Tamási népiségének folklórelemei. IgSzó 1976. 520–523. – Nagy Pál: Tamási Áron. A bölcső és környéke. IgSzó 1976. 446–448. – Szász László: Portrévázlat "a másik" Tamásiról. Kor 1976. 816–823. – Beke György: Tamási Áron, a diák. B. Gy.: Vizek törvénye. Kolozsvár, 1977. 185–191. – Béládi Miklós: Nyolcvan éve született Tamási Áron. Kr 1977. 9. sz. 11. – Bodnár György: Ábel az utókorban. Alf 1977. 9. sz. 75–76. – D. Molnár István: Lengyel vélemények Tamási Áronról. Alf 1977. 10. sz. 101–102. – Kányádi Sándor: Szellemidézés. Alf 1977.9. sz. 69–71. – Kodolányi János: Egy nemzedék két világ között. K. J.: Szív és pohár. 1977. 104–110. – Páskándi Géza: A sorsválasztó Tamási Áron modernsége. Kort 1977. 313–316. – Illés Endre: Egy jégtörő szellem: Tamási Áron. I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 1979. 338–359. – Kántor Lajos: Tamási két közelítésben. K. L.: Korváltás. {409.} Bukarest, 1979. 106–114. – Ruffy Péter: Tamási Áron. R. P.: Világaim. 1979. 302–311. – Dávid Gyula: Tamási Áron és román kortársaink. Utunk 1980. 34. sz. – Kántor Lajos: "Múltunk mind össze van torlódva". A hét 1980. 16. sz. 5–6. – Kántor Lajos: Összeadni eget és földet. Egy Tamási-regény margójára. K. L.: Korunk. Avantgarde és népiség. 1980. 338–345. – Erdélyi K. Mihály: Tamási-művek román fordításban. Ttáj 1981. 3. sz. 100–102. – Kántor Lajos: Líra és novella. A sólyom-elmélettől a Tamási-modellig. Bukarest, 1981. – Sőni Pál: Tamási Áron. S. P.: Írói arcélek. Bukarest, 1981. 134–139. – Zaciu, Mircea: Tamási Áron. Ttáj 1981. 3. sz. 97–100. – Dávid Gyula: " ... a magyarság bennünk nem jó- és balsors függvénye. Egyetlen állapot." Jegyzetek Tamási Áron két világháború közötti publicisztikájához. Ttáj 1982. 3. sz. 30–37. – Horváth Sz. István: Tamási Áron: Ragyog egy csillag. Utunk 1982. 41. sz. – Izsák József: Az élő Tamási. IgSzó 1982. 535–539. – Z. Szalai Sándor: Tamási Áron szülőföldi öröksége. ÚjFo 1982. 4. sz. 71–76.