Irodalom

Selmeci Elek: Kodolányi János: Vízöntő. Vig 1949. 495–496. – Bata Imre: Kodolányi János: Éltek, ahogy tudtak. Alf 1955. 5. sz. 80–84. – Tótfalusy István: Kodolányi János: Éltek, ahogy tudtak. Vig 1955. 437–439. – B. Nagy László: Kodolányi történelmi regényei. Kort 1958. 593–604. – Szabolcsi Gábor: Kodolányi János: Új ég, új föld. ÉI 1958. 40. sz. – Tótfalusy István: Mítosz és valóság. Kodolányi János, a regényíró. Vig 1959. 202–214. – Bodnár György: Kodolányi János: Vízválasztó. ÉI 1960. 46. sz. és B. Gy.: Törvénykeresők. 1976. 492–498. – Kolta Ferenc: Kodolányi János: Vízválasztó. Je 1960. 4. sz. 29–34. – Nagy Péter: Kodolányi János: Vízválasztó. MNemzet 1960. júl. 7. és N. P.: Rosta. 1965. 285–291. – Pándi Pál: Kodolányi János: Békák tava. Nszab 1960. nov. 27. – Bodnár György: Kodolányi János elbeszélései. K. J.: Fellázadt gépek. 2. köt. 1961. 527–553. – Nagy Péter: Kodolányi János: Fellázadt gépek. Nszab 1962. ápr. 28. és N. P.: Rosta. 1966. 285–297. – Ilia Mihály: Kodolányi János és ifj. Kodolányi János: Baranyai utazás. ÚÍ 1963. 1525–1527. – Herceg János: Baranyai utazás. H. J.: Hazulról odáig. 1965. 151–153. – Csák Gyula: Az Élet és Irodalom látogatóban Kodolányi Jánosnál. ÉI 1967. 50. sz. – Bata Imre: Kodolányi Jánosról. ÚÍ 1968. 12. sz. 107–108. – Faragó Vilmos: Kodolányi János: Visszapillantó tükör. ÉI 1968. 8. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 425–430. – Pomogáts Béla: Kodolányi János: Visszapillantó tükör. Kr 1968. 8. sz. 53–57. – Cseres Tibor: Mágikus realizmus. ÉI 1969. 11. sz. – Kardos József: Kodolányi János: Boldog békeidők. Ttáj 1969. 668–669. – Kovács Kálmán: Kodolányi János: Pogány tüzek. Kr 1969. 6. sz. 45– 50. és K. K.: Eszmék és irodalom. 1976. 241–247. – Tüskés Tibor: Az önéletíró Kodolányi János. Kort 1969. 1. sz. 147–154. – Veres Péter: Kodolányi Jánosról. Életünk 1969. 2. sz. 63–65. – Csűrös Miklós: Kodolányi János: Jehuda bar Simon emlékiratai. Kr 1970. 12. sz. 40–43. – Talpassy Tibor Két nagy – két véglet. It 1971. 225–248. – Bata Imre: Kodolányi János: Én vagyok. Ttáj 1972. 10. sz. 87–89. – Kovács Kálmán: A lélek regénye. Kodolányi János: Boldog Margit. It 1972. 591–619. és {429.} K. K: Eszmék és irodalom. 1976. 248–284. – Lázár Vilmos: Emlékezés vagy sztori? ÉI 1972. 19. sz. – Lázár Vilmos: Válasz Talpassy Tibornak. ÚÍ 1972. 9. sz. 116–121. – Talpassy Tibor: Az utókorral szembeállítva. ÉI 1972. 21. sz. – Tüskés Tibor: "Egész életem summája." Napj 1972. 6. sz. 7. – Tüskés Tibor: Keserű ifjúkor. Je 1972. 721–730. – Tüskés Tibor: Kodolányi János: Visszapillantó tükör. Életünk 1972. 2. sz. 145–156. – Tüskés Tibor: Kodolányi János. 1974. – Kodolányi János emlékezete. Tüskés Tibor Kodolányi-könyvének vitája. Bárdosi Németh László, Csányi László, Csűrös Miklós, Kovács Sándor, Péczely László, Szederkényi Ervin, Tüskés Tibor, Várkonyi Nándor írása. Baranyai Művelődés 1975. 3–4. sz. és Klny. Pécs, 1975. – Bodnár György: Nép, mítosz, valóság. B. Gy.: Törvénykeresők. 1976. 124–157. – Várkonyi Nándor: Csodálatos ember. V. N.: Pergő évek. 1976. 468–500. – Kodolányi János és Sík Sándor levelezéséből. Vig 1977. 699–703. – Oltyán Béla: Történelem, mítosz, parabola évtizedünk magyar epikájában. Ttáj 1978. 4. sz. 76–81. – Csűrös Miklós: Kodolányi János publicisztikája. Ttáj 1979. 1. sz. 80–88. – Laczkó András: Kodolányi János: Szív és pohár. ItK 1979. 695–696. – Szabó Sándor: A nagy trilógia születése. Dunatáj 1979. 3. sz. 44–52. – Csókás László: A publicista Kodolányi. It 1980. 266–272. – Sőtér István: A regényíró Kodolányi János. S. I.: Gyűrűk. 1980. 302–312. – Szalay Károly: Egy korszak gyilkos kritikája és a Kodolányi-dilemma. Sz. K.: Bálanyák a Prófétaképző Főiskolán. 1980. 112–147. – Féja Géza: Móricz és Kodolányi. F. G.: Lapszélre. 1982. 213–231. – Szigethy Gábor Miklós: Az ormánsági nyelvjárás Kodolányi prózájában. MNyr 1982. 431–439. – Kenyeres Zoltán: A gombolyag legerősebb szála. K. Z.: A lélek fényűzése. 1983. 135–139. – Kodolányi-emlékszám. Ablonczy László, Bakó Endre, Fülöp László, Juhász Béla, Juhász Nagy János, Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Kristó Nagy István, Pók Lajos, Pomogáts Béla, Tüskés Tibor írásai. Alf 1983. 12. sz.