Irodalom

Horváth Márton: Darvas József: Város az ingoványon. SzabN 1945. júl. 26. – Kerékgyártó Elemér: Darvas József: Város az ingoványon. Mk 1945. 3. sz. 104. – Czibor János: Darvas József: Város az ingoványon. Csill 1955. 1708–1709. – Illés Béla: Darvas József. IÚ 1956. 11. sz. és D. J.: A törökverő. Utószó. 1956. 355–358. – Lukácsy Sándor: Darvas József: Új népért, új kultúráért. IÚ 1956. 40. sz. – B. Nagy László: Darvas József: Szakadék. MűvN 1956. 10. sz. – Simon István: Darvas József: Szakadék. ÚH 1956. 3–4. sz. 61–62. – Abody Béla: Túllicitálásról és ellenállásról. A. B.: Indulatos utazás. 1957. 225–230. – Mesterházi Lajos: Darvas József: Tiszántúl. ÉI 1958. 11. sz. – Szabó György: Darvas József: Elindult szeptemberben. ÉI 1958. 37. sz. – Czine Mihály: Darvas József: Országúton, városon. Kort 1960. 455–458. – Kelemen János: Darvas József: Végig a magyar Szaharán. ÉI 1960. 29. sz. – Mesterházi Lajos: Darvas József: Országúton, városon. Nszab 1960. jún. 17. – K. Nagy Magda: Darvas József: Város az ingoványon. Kort 1960. 659–661. – Erdei Ferenc: Darvas József: Országúton, városon. Kort 1961. 461–463. – Kelemen János: Darvas József: Végig a magyar Szaharán. ÉI 1961. 26. sz. – Koczkás Sándor: Darvas József: Végig a magyar Szaharán. ÉI 1961. 21. sz. – Diószegi András: A regényíró Darvas József. Kort 1962. 1541–1549. és D. A.: Megmozdult világban. 1967. 228–244. – Mesterházi Lajos: Darvas József ötvenéves. ÉI 1962. 6. sz. – Fenyő István: Darvas József: Részeg eső. Nszab 1963. júl. 3. – Kerékgyártó István: A szintézis ígérete. Alf 1963. 10. sz. 80–83. – Koczkás Sándor: Darvas József: Részeg eső. ÉI 1963. 22. és 45. sz. – B, Nagy László: Igazolni a sorsotokat. ÚÍ 1963. 591–593. és B. N. L.: A teremtés kezdetén. 1966. 354–359. – B. Nagy László: Vízen járni? Kort 1963. 1437–1439. és B. N. L.: A teremtés kezdetén. 1966. 359–363. – Szabolcsi Miklós: A Részeg esőről. Kort 1963. 1262–1267. és Sz; M.: Elődök és kortársak. 1964. 237–250. – Csák Gyula: Az Élet és Irodalom látogatóban Darvas Józsefnél. ÉI 1964. 33. sz. és Látogatóban. Szerk.: Erki Edit. 1968. 181–188. – Fábián Zoltán: Kérdésre – kérdéssel. Kr 1964. 5. sz. 32–35. – Dobozy Imre: Egy egyívű pálya dicsérete. ISz 1965. 459–461. – Faragó Vilmos: Darvas József: A legnagyobb magyar falu. ÉI 1965. 36. sz. – Kovács Sándor Iván: Darvas József: A legnagyobb magyar falu. ÚÍ 1965. 11. sz. 118– 120. és K. S. L: Jelenlévő múlt. 1978. 276–282. – Czine Mihály: Darvas József: A legnagyobb magyar falu. Kr 1966. 3. sz. 57–58. – Ortutay Gyula: Darvas József: A legnagyobb magyar falu. Kort 1966. {462.} 992–993. – Diószegi András: Darvas József útja. D. A.: Megmozdult világban. 1967. 228–244. – B. Nagy László: Darvas József két regényéhez. ÚÍ 1967. 2. sz. 105–113. – B. Nagy László: Darvas József írói útja. Arcképek a magyar szocialista irodalom történetéből. 1967. 418–432. – Szabó B. István: Darvas József: Zrínyi. Kr 1967. 11. sz. 60–63. – Fenyő István: Darvas József: A legnagyobb magyar falu. F. I.: Két évtized. 1968. 460–468. – Földes Anna: A felelősség dokumentumai. F. A.: Húsz év – húsz regény. 1968. 356–376. – Vasy Géza: Darvas József: Gyűjtőlencse. TársSz 1968. 10. sz. 112.– Garai Gábor: A kortárs szemével Darvas Józsefről. G. G.: Meghitt találkozások. 1969. 126–133. – Szabó B. István: Darvas József: Város az ingoványon. Nszab 1969. nov. 11. – Szabó B. István: Darvas József munkássága 1945 után. Je 1969. 111–121. – Szigethy Gábor: Útkeresés. Kr 1969. 3. sz. 3–7. – Balázs Mihály: Darvas József. Írók, képek. Szerk.: Szabó Ödönné. 1970. 75–83. – Jordáky Lajos: Darvas József. J. L.: A szocialista irodalom útján. 1973. 449–468. – Illés Lajos: Darvas József. I. L.: Kezdet és kibontakozás. 1974. 167–172. –Mocsár Gábor: Darvas József. Ttáj 1974. 1. sz. 108–110.– Szabó B. István: Darvas József hiánya. ÚÍ 1974. 3. sz. 78–83. – Mesterházi Lajos: Életmű szóban és tettben. M. L.: Szólni szólítatlan 1975. 187–194. – Zaligin, Szergej: Darvas József hősei és kötetei. E. Fehér Pál fordítása. Kr 1975. 2. sz. 14–15. – Kovács Kálmán: Darvas József emlékezete. K. K.: Eszmék és irodalom. 1976. 305–316. – Beck Zoltán: A város hív. ÚjAur 1977. 3. sz. 142–148. – Dobozy Imre: Emlékezés Darvas Józsefre. ÉI 1977. 9. sz. – Fábián Zoltán: Ezért szerettem meg. ÚjAur 1977. 2. sz. 5–6. – Garai Gábor: Darvas József emléktáblájánál. ÚjAur 1977. 2. sz. 4–5. – Ördögh Szilveszter: Darvas és az örökösök. Napj 1977. 4. sz. 1. és 5. – Pomogáts Béla: Darvas József: Részeg eső. P. B.: Regénytükör. 1977. 188–197. – Bata Imre: A szociográfia és az önéletrajz. Darvas József pályaképéhez. Alf 1978. 12. sz. 9–14. – Czine Mihály: Darvas József hűsége. Je 1978. 531–540. – Csűrös Miklós: Jegyzetek Darvas József irodalmi nézeteiről. Alf 1978. 12. sz. 63–67. – Féja Géza: A hatvanéves Darvas József. F. G.: Törzsek, hajtások. 1978. 159–172. – Fülöp László: Lélekábrázolás és eszmeteremtés. Alf 1978. 12. sz. 28–33. – Garai Gábor: Emlékezés Darvas Józsefre. ÉI 1978. 8. sz. – Görömbei András: Pillantás az életműre. Alf 1978. 12. sz. 68–73. – Kulcsár Szabó Ernő: Tárgyiasság és aktivizmus. Alf 1978. 12. sz. 20–27. – Szabó Sándor Géza: A publicista portréjához. Alf 1978. 12. sz. 59–62. – Szakolczay Lajos: Darvas József csillagai. Alf 1978. 12. sz. 15–19. – Vörös László: A törökverő és a Hunyadi. Egy regény és egy dráma összevetésének tanulságai. Alf 1978. 12. sz. 44–47. – T. Bíró Zoltán: Vállalások és kételyek. Darvas Józsefről publicisztikai írásai nyomán. Ttáj 1979. 2. sz. 65–67. – Dobozy Imre: Hűség és igazság. ÉI 1979. 50. sz. – Fábián Zoltán: Énekszó és levél. Két vázlat Darvas József arcképéhez. Látóh 1979. 1. sz. 8–13. – Garai Gábor: Elmaradt beszélgetés Darvas Józseffel. G. G.: A viszályokon át. 1979. 268–271. – Illés Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. Darvas József tankönyvet lektorál. Kort 1979. 748–754. – Molnár Géza: Különböző halálok. Kort 1981. 1073–1091. – Czine Mihály: Darvas József: A léleknek kenyere. Je 1982. 855–856. – Fábián Zoltán: Darvas szociográfiája. Napj 1982. 7. sz. 15–16. – Féja Géza–Czine Mihály: "Világosság és hűség." ÚjAur 1982. 2. sz. 5–13. – Mocsár Gábor: Megítélés kérdése? Szubjektív sorok a hetvenéves Darvas Józsefről. Ttáj 1982. 2. sz. 38–42. – Nácsa Klára: Darvas Józsefről Darvas József ürügyén. Nszava 1982. jún. 5. – M. Pásztor József: Darvas József két vallomása. It 1982. 672–684. – Bakó Endre: Darvas József: A léleknek kenyere. Alf 1983. 1. sz. 74–76.