Irodalom

Bárdosi Németh János: Sásdi Sándor: Fehér kenyér. So 1946. 110–111. – Bóka László: Sásdi Sándor: Fehér kenyér. ÚjMo 1946. 46. sz. – F. Rácz Kálmán: Sásdi Sándor: Egy asszony elmegy. Forum 1946. 492–493. – Fehér Rózsa: Sásdi Sándor. Színház 1947. 38. sz. – Hárs László: Sásdi Sándor: Nyolc hold föld. Szivárvány 1947. 37. sz. – Karinthy Ferenc: Sásdi Sándor: Fehér kenyér. Mk 1947. 1. sz. 68–69. – Szenczei László: Sásdi Sándor: Nyolc hold föld. ÚjMo 1947. 23. sz. – Krassó György: Sásdi Sándor: Egy asszony elmegy. Politika 1948. 27. sz. – Semjén Gyula: Sásdi Sándor: Egy asszony elmegy. Diár 1948. 124–125. – Szabó Ede: Sásdi Sándor: Egy asszony elmegy. Csill 1948. 8. sz. 57–60. – Zsoldos Jenő: Sásdi Sándor: Nyolc hold föld. MNyr 1948. 35–37. – Debreceni Ferenc: Sásdi Sándor: Éneklő élet. Forum 1949. 622–623. – Keszi Imre: Sásdi Sándor: Éneklő élet. SzabN 1949. jún. 4. – Szabó Magda: Két könyv a faluról. Közn 1949. 374. – Illés Sándor: Sásdi Sándor: Magvetők. Mnemzet 1952. márc. 4. – Diószegi András: Sásdi Sándor: Ruzsinka. ÚH 1955. 3. sz. 95–96. – Devecseri Gábor: Sásdi Sándor: Bosszú. IÚ 1956. 5. sz. – Várkonyi Nagy Béla: Sásdi Sándor: Tavaszodik. ÉI 1957. 8. sz. – Vámosi Pál: Sásdi Sándor: Fecskefészek. ÉI 1958. 22. sz. – Halasi Andor: Sásdi Sándor hatvanéves. ÉI 1959. 37. sz. – Nagy Péter: Sásdi Sándor. MNemzet 1959. júl. 1. és N. P.: Rosta. 1965. 423–424. – Illés László: Sásdi Sándor: Boldog hajlék. Nszab 1960. okt. 22. – Wéber Antal: Sásdi Sándor: Boldog hajlék. ÉI 1960. 49. sz. – Gábor István: Sásdi Sándor: A harmadik elmegy. MNemzet 1962. febr. 6. – Szerdahelyi István: Sásdi Sándor: A Sólyom utcai fiúk. ÉI 1963. 23. sz. – Gábor István: Sásdi Sándor: A várakozó. MNemzet 1964. máj. 17. – G. I.: Sásdi Sándor: Akit visszavárnak. MNemzet 1965. júl. 23.– Faragó Vilmos: Könyvek a kirakatban. Sásdi Sándor: Akit visszavárnak. ÉI 1965. 33. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 45–48. – Sós Endre: Sásdi Sándor: Városszélen. MNemzet 1966. okt. 2. – Kondor László: Sásdi Sándor: Fehér kenyér. Je 1968. 374–375. – Németh László: Sásdi Sándor: Nyolc hold föld. N. L.: Kiadatlan tanulmányok. 1968. 1. 127–128. – Bajai Ferenc: Sásdi Sándor: Bosszú. Nszava 1969. aug. 23. – Zsadányi Oszkár: Sásdi Sándor: A sárga bohóc. ÚjÉ 1970. 23. sz. – Baróti Géza: Sásdi Sándor: A sárga bohóc. MNemzet 1971. jan. 17. – Somogyi György: Sásdi Sándor: A sárga bohóc. Fo 1971. 3. sz. 95–96. – Kelemen János: A zsarnok idő. ÉI 1973. 26. sz. – Szőnyi Sándor: Sásdi Sándor 75 éves. ÉI 1973. 35. sz. – Kelemen János: Kései újdonságok. ÉI 1974. 31. sz. – Kamocsay Ildikó: Sásdi Sándor: Élt: négy boldog évet. MH 1975. okt. 5. – Kelemen János: Haláltánc. ÉI 1975. 42. sz. – Pomogáts Béla: Sásdi Sándor nyolcvanéves. ÉI 1978. 35. sz.