Irodalom

Thurzó Gábor: Kassák Lajos: Kis könyv haldoklásunk emlékére. Művészet 1945. júl. 14. – Várkonyi Nagy Béla: Kassák Lajos: Kis könyv haldoklásunk emlékére. Mk 1945. 3. sz. 144–145. – Kovács Endre: Irodalmunk és a munkásság. Vál 1947. 241–249. – Kassák Lajos hatvanadik születésnapjára. Emlékkönyv. Szerk.: Nádass József. 1947. – Lukács György: A hatvanéves Kassák. Forum 1947. 217–218. és L. Gy.: Új magyar kultúráért. 1948. 177–178. – Rabinovszky Máriusz: Három művészeti könyv. Mk 1947. 661. – Rónay György: Kassák Lajos. R. Gy.: A regény és az élet. 1947. 367–370. – Benedek Marcell: Egy lélek keresi magát. Kort 1948. 362–363. – Keszi Imre: Kassák Lajos. K. I.: A sziget ostroma. 1948. 204–205. – Király István: Négy magyar regény. Csill 1948. 3. sz. 48–52. – Lukácsy Sándor: És átlépték a küszöböt. Vság 1948. 262–263. – Pap Károlyné: Kassák Lajos: Mögötte áll az angyal. Vil 1948. 215. sz.– Vidor Miklós: Kassák Lajos: Mögötte áll az angyal. ÚjId 1948. 342.– Halasi Andor: Kassák Lajos: Boldogtalan testvérek. ÉI 1957. 16. sz. és H. A.: A jövő felé. 1964. 80–82. – Kardos László: Kassák Lajos útja. ÉI 1957. 2. sz. és K. L.: Vázlatok, esszék, kritikák. 1959. 322–330. – Antal Gábor: Kassák Lajos: Egy ember élete. ÉI 1958. 2. sz. – Benedek Marcell: Kassák Lajos: Egy ember élete. It 1958. 488–490. – Bessenyei György: Kassák Lajos: Angyalföld. Nszab 1958. júl. 9. – Lengyel Balázs: A Kassák-parabola. Kort 1958. 423–436. és L. B.: Közelképek. 1979. 77–103. – Rónay György: Kassák és az izmusok. It 1959. 43–45. és R. Gy.: A nagy nemzedék. 1971. 333–336. – Illés László: Kassák Lajos: Mélyáram. Nszab 1961. júl. 1. és I. L.: Józanság és szenvedély. 1966. 369–372. – Nyerges András: Kassák Lajos: Mélyáram. ÉI 1961. 20. sz. – Imre Katalin: Kassák Lajos: Munkanélküliek. A Könyv 1962. 12. sz. 26–27. – József Farkas: Kassák Lajos. MTA I. OK 1963. 224–228. – Székely Gusztáv: Kassák Lajos: Munkanélküliek. Alf 1963. 1–2. sz. 153–156. – Erki Edit: Az Élet és Irodalom látogatóban Kassák Lajosnál. ÉI 1964. 23. sz. és Látogatóban. Szerk.: Erki Edit. 1968. 23–29. – Halasi Andor: Kassák Lajos-tanulmányok. H. A.: A jövő felé. 1964. 82–87. – József Farkas: Kassák Lajos: Az út vége. Kr 1964. 2. sz. 61–62. és J. F.: Írók, eszmék, forradalmak. 1979. 471–475. – József Farkas–Szabó György: Az MTA Irodalomtudományi Intézet XX. századi osztályának Kassák-vitája. Béládi Miklós, Bodnár György, Rába György, Szilágyi Péter, Imre Katalin, Bojtár Endre, Ferenczi László, Illés László, Diószegi András, Pór Péter, Szabolcsi Miklós hozzászólásá{491.} val. Kr 1964. 1. sz. 9–26. – Kabdebó Lóránt: Kassák Lajos: Az út vége. Napj 1964. 1. sz. 10. – Pašiakova, Jaroslava: Óbudai meditáció. ISz 1964. 868–870. – Dévényi Iván: Kassák Lajos: Egy lélek keresi magát. Je 1965. 876–878. – Bori Imre: A teljesedő idők – változó világok jegyében. ÚjSymp 1965. 12. sz. 16–18. – Justus Pál: Kassák a munkásmozgalomban. MMűhely 1965. 13. sz. 19–28. – Kozocsa Sándor: Kassák Lajos irodalmi munkássága. MMűhely 1965. 13. sz. 53–59. – Sík Csaba: Kassák képe irodalomtörténetírásunkban. MMűhely 1965. 13. sz. 38–41. – Dévényi Iván: Költészet és képzőművészet. Je 1966. 666–668. – Bori Imre–Körner Éva: Kassák irodalma és festészete. 1967. – Bori Imre: Kassák Lajos a magyar irodalomban. Ttáj 1967. 294–298. – Csaplár Ferenc: Kassák Lajos folyóirata: a Dokumentum. Ttáj 1967. 298–302. – Déry Tibor: Hatalmas ív fölöttünk. ÉI 1967. 31. sz. – Dévényi Iván: Kassák Lajos. Látóh 1967. 903–907. – Diószegi András: Kassák helye. ÉI 1967. 11. sz. – Erki Edit: Disszonáns hang. ÉI 1967. 12. sz. – Erki Edit: Kassák és a nemzet. ÉI 1967.43. sz. – Fábry Zoltán: Sebezhetetlen menekülés. ISz 1967. 233–239. – Kortársak Kassák Lajosról. Kort 1967. 373–379. – Lengyel Lajos: Kassák Lajos, a tipográfus. Kort 1967. 388–389. – Oltyán Béla: Kassák Lajos: Egy lélek keresi magát. Kort 1967. 818–819. – Pašiakova, Jaroslava: Avantgardista útkeresések az első világháború utáni szellemi válságban. ISz 1967. 341–346. – M. Pásztor József: Kassák Lajos folyóirata, a Munka. MKSz 1967. 126–243. – Tóth Endre: Kassák Lajos, Füst Milán, Áprily Lajos. Alf 1967. 9. sz. 90–91. – Veres Péter: Mementó. Kassák Lajosról szólva. Vság 1967. 10. sz. 63–66. – Béládi Miklós: Bori Imre: Kassák Lajos, az író. Kr 1968. 7. sz. 53–55. – Gyergyai Albert: Kassák Lajos-tanulmányok. Gy. A.: A Nyugat árnyékában. 1968. 203–245. – Héra Zoltán: Kassák "ellenségei". Nszab 1968. dec. 1. – Kassák. Dokumentumgyűjtemény. Kiad.: Carl László. Basel, 1968. – Nádass József: Kassák Lajossal az emigrációban. Kort 1968. 1626–1632. – Nádass József: Utolsó beszélgetés Kassák Lajossal. MH 1968. júl. 21. – Németh Lajos: Bori Imre–Körner Éva: Kassák irodalma és festészete. Kr 1968. 7. sz. 56–57. – Sükösd Mihály: Kassák irodalma és festészete. Vság 1968. 4. sz. 104–105. – Taxner-Tóth Ernő: Hiteles portrét Kassákról! Nszab 1968. jan. 14. – Tímár Árpád: Bori Imre–Körner Éva: Kassák irodalma és festészete. TársSz 1968. 4. sz. 104–105. – Bori Imre: Kassák. B. I.: A szecessziótól a dadáig. Újvidék, 1969. 109–123. – Czine Mihály: Kassák Lajos. Je 1969. 327–331. és Cz. M.: Nép és irodalom. 1981. 1. köt. 194–201. – József Farkas: Proletárforradalom, avantgarde és tömegkultúra. Hel 1969. 208–222. és J. F.: Írók, eszmék, forradalmak. 1979. 228–256. – Simon István: A Kassák-kérdéshez. It 1969. 839–843. – Szalatnai Rezső: Vallomás Kassák Lajosról. Sz. R.: Arcképek, háttérben hegyekkel. 1969. 362–371. – Szerdahelyi Edit: Irodalom és politika 1918–1919-ben. Vság 1969. 6. sz. 40–47. – Vadas József: Kassák folytathatatlanságáról – és a folytatott Kassákról. Kr 1969. 8. sz. 36–38. – Vas István: Kispolgári kompromisszum – Kassák. ÚÍ 1969. 3. sz. 108–109. és V. I.: Az ismeretlen isten. 1974. 51–55. – Bori Imre: [Kassák Lajosról.] B. I: A szürrealizmus ideje. Újvidék, 1970. 10–14; 20–25. – Fényi András: Kassák Lajos. Írók, képek. Szerk.: Szabó Ödönné. 1970. 175–186. – Nádass József: Kortársi tanúvallomás Kassákról. It 1970. 619–633. – Nagy Géza: Cendrars és Kassák. Eszmei és irodalmi találkozások. 1970. 405–420. – Németh László: Kassák Lajos-tanulmányok. N. L.: Két nemzedék. 170–180. – Bori Imre: Az avantgarde apostolai. Füst Milán és Kassák Lajos. Újvidék, 1971. – Hegedüs Géza: Kassák halhatatlansága. It 1971. 343–354. – Rónay György: Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. 1971. – Rónay György: Kassák Lajos-tanulmányok. R. Gy.: A nagy nemzedék. 1970. 297–342. – Jordáky Lajos: Kassák Lajos és az irodalmi eszmény. J. L.: A szocialista irodalom útján. 1973. 408–430. – Mezey Katalin: A Ma. A nemzetközi avantgarde mozgalmak magyar fóruma. Vság 1973. 9. sz. 66–73. – Miklós Pál: Kassák Lajos: Az izmusok története. Kr 1973. 2. sz. 28. – Pašiakova, Jaroslava: Lajos Kassák. Bratislava, 1973. – Szabolcsi Miklós: Kassák az izmusokról. Nszab 1973. febr. 25. – Zelk Zoltán: Kassák Lajos. Z. Z.: Féktávolságon belül. 1973. 323–327. – Balogh Edgár: Kassák-köszöntő. B. E.: Duna-völgyi párbeszéd. 1974. 459–460. – Béládi Miklós: Kassák Lajos. B. M.: Érintkezési pontok. 1974. 7–45. – Aczél Géza: A korai Kassák-próza változatairól Alf 1975. 8. sz. 70–72. – Béládi Miklós: Kassák Lajos: A fal mögött áll és énekel. Kr 1975. 4. sz. 21–22. – Erki Edit: Kassák Lajos prózája. ÚÍ 1975. 5. sz. 86–88. – Kortársak Kassák Lajosról. 1975. PIM. Szerk.: Illés Ilona–Taxner Ernő–Németh István: A regény befejezése dokumentumokkal. Kassák Lajos Egy ember élete című önéletírása és a dokumentumok tanulsága. Isz 1975. 71–80. – Kartal Zsuzsa: Kassák Lajos: Csavargók, alkotók. MNemzet 1976. máj. 23. – Szávai János: Az önéletíró Kassák. ÚÍ 1976. 7. sz. 110–114. – G. Komoróczy Emőke: A "kollektív {492.} individuum" emberi vonásairól, a "szociális ember" belső arculatáról. Életünk 1976. 467. 467–478. – Vajthó László: Jegyzet Kassák Lajosról. Fo 1976. 10. sz. 73–74. – Agárdi Péter: Kassák Lajos: Csavargók, alkotók. Kr 1977. 3. sz. 19–20. – Czine Mihály: Egyenes élet. Nszava 1977. márc. 19. – Csaplár Ferenc: Kassák és a Korunk. It 1977. 406–414. és Ötven éves a Korunk. 1977. 272–278. – Dévényi Iván–Sík Csaba–Vidor Miklós: Kerekasztal-beszélgetés Kassák Lajosról. Vig 1977. 627–633. – E. Fehér Pál: Kassák születésének 90. évfordulója. Nszab 1977. márc. 22. – Komlós Aladár: Kassák. K. A.: Kritikus számadás. 1977. 61–75. – G. Komoróczy Emőke: A kassáki örökség. Életünk 1977. 2. sz. 169–173. – Simon Zoltán: Kassák Ady-képe. Alf 1977. 11. sz. 94–99. – Simon Zoltán: Kassák irodalomszemlélete. Alf 1977. 2. sz. 65–70. – Tüskés Tibor: Kassák-emlékek és egy interjú. T. T.: Pannóniai változatok. 1977. 283–296. – Déry Tibor: Új irodalom elé? Kassák Lajos (1921) D. T.: Botladozás. 1978. 1. köt. 570–584. – Végh-Alpár Sándor: Kassák Lajos képzőművészeti írásai. MH 1978. jún. 25. – József Farkas: Kassák indulása. J. F.: Írók, eszmék, forradalmak. 1979. 45–55. – Fodor András: Találkozások Kassák Lajossal. F. A.: Futárposta. 1980. 47–50. – Ónodi László: Két Kassák-kötetről. ItK 1980. 228–231.