Irodalom

Kelemen János: Déry Tibor: Alvilági játékok. Forum 1946. 277–278. – Keszi Imre: Déry Tibor: Alvilági játékok. Mk 1946. 801–803. – Szabolcsi Miklós: Déry Tibor: Alvilági játékok. Újh 1946. 151–152. – Darvas József: Két új magyar színdarab. Déry Tibor: Tükör. Forum 1947. 313–315. – Dénes Tibor: Déry Tibor: Alvilági játékok. Vál 1947. 395–396. – Fodor József: Déry Tibor: Tükör. ÚjId 1947. 307. – Horváth Márton: Déry Tibor: Tükör. SzabN 1947. márc. 25. – Kürti Pál: Déry Tibor: Tükör. Mk 1947. 462–463. – Laczkó Géza: Déry Tibor: Tükör. Szivárvány 1947. 13. sz. – Benedek Marcell: Itthon. Forum 1948. 174–176. – Hárs László: Itthon. Kort. 1948. 233. – Keszi Imre: Jókedv és buzgalom. SzabN 1948. dec. 16. – Rába György: Déry Tibor. Nagyv 1948. 4. sz. 7. – Sarkadi Imre: Az első magyar bemutató. Vál 1948. 185–187. – Németh Andor: Szövegértelmezés. Csill 1949. 14. sz. 47–52. – Gimes Miklós: Déry Tibor: Felelet. SzabN 1950. jún. 4. – Havas Endre: Déry Tibor: Felelet. Forum 1950. 560–564. – Nagy Miklós: Déry Tibor: Felelet. Csill 1950. 32. sz. 51–54. – Karinthy Ferenc: Eszmények és álomvilág. A Fehér pillangó-vitához. IÚ 1951. 5. sz. – Vita Déry Tibor: Fehér pillangó című művéről. SzabN 1951. jan. 21. – Bodnár György: Déry Tibor: Felelet. MNemzet 1952. máj. 18. – Földeák János: A Feleletről. ÚH 1952. 5. sz. 78–81. – Illés Béla: Egy tanulmány fényénél. IÚ 1952. 19. sz. – Keszi Imre: Déry Tibor: Felelet. IÚ 1952. 10. sz. – Mészáros István: Déry Tibor: Felelet. ÚH 1952. 4. sz. 75–88. – Nagy Péter: A Felelet második kötetéről. Csill 1952. 723–835. – Révai József: Megjegyzések egy regényhez. TársSz 1952. 741–761. – R. J.: Kulturális forradalmunk kérdései. 1952. 116–149. – Rubinyi Mózes: Olvasás közben. Déry Tibor: Jókedv és buzgalom. MNyr 1952. 116–149, 301–303. – Sőtér István: A torzítások és előítéletek felszámolásáról. IÚ 1952. 20. sz. – Szabó Pál: Néhány szó Révai József "Megjegyzések egy regényhez" című tanulmányához. IÚ 1952. 19. sz. – Szabolcsi Miklós: Megjegyzések a Felelet vitájához. IÚ 1952. 14. sz. – Veres Péter: A "Szerelem" a mai magyar irodalomban. IÚ 1952. 16. sz. – Bodnár György: Déry Tibor új írásáról. Csill 1953. 1054–1059. – Illés Béla: Déry Tibor új könyve alkalmából. IÚ 1953. 18. sz. – Bölöni György: A 60 éves Déry Tibor. Nszava 1954. okt. 17. – Lukács György: Déry Tibor hatvan éves. IÚ 1954. 32. sz. – Lukács György: Bevezetés. Déry Tibor: A ló meg az öregasszony. 1954. – Pándi Pál: Déry Tibor: Simon Menyhért születése. P. P.: Viták és kritikák. 1954. 95–105. – Zelk Zoltán: Déry Tiborról. Csill 1954. 2183–2184. – Eörsi István: Déry Tibor: Két emlék. IÚ 1955. 36. sz. – Faragó Vilmos: Déry Tibor: Két emlék. Csill 1955. 1709–1713. – Abody Béla: Három egyfelvonásos. Déry Tibor: A talpsimogató. A. B.: Indulatos utazás. 1957. 121–133. – Egri Péter: Világ és kép Déry Tibor novelláiban. Alf 1963. 11. sz. 85–88. – Fehér Ferenc: Déry Tibor újabb novellái. Je 1963. 772–778. – Koczkás Sándor: Déry Tibor: Szerelem. Kort 1963. 1098–1101. – Tamás Attila: Déry Tibor: Szerelem. Ttáj 1963. 5. sz. 3. – Tóth Dezső: Mai életünk, újabb regényeink. T. D.: Életünk, regényeink. 1963. 62–88. – Ungvári Tamás: Déry Tibor novelláskötetéről. ÉI 1963. 11. sz. – Wéber Antal: Déry Tibor: Szerelem. ÚÍ 1963. 501–504. – Bori Imre: Regénykép negatívban. Híd 1964. 649–673. és B. I.: Eszmék és látomások. Novi Sad, 1965. 93–124. – Faragó Vilmos: Egy megszenvedett szorongás regénye. ÉI 1964. 36. sz. – B.Nagy László: Déry Tibor: G. A. úr X-ben. Kort 1964. 1152–1154. és B. N. L.: A teremtés kezdetén. 1966. 63–73. – Tóth Dezső: Déry Tibor: G. A. úr X-ben. ÚÍ 1964. 1139–1142. és T. D.: Élő hagyomány – élő irodalom. 1977. 610–618. – Pándi Pál: Déry Tibor: G. A. úr X-ben. Kr 1965. 3. sz. {614.} 47–55. és P. P.: Kritikus ponton. 1972. 320–344.-– Bernáth Aurél: Déry Tibor útja. Kort 1966. 1879–1882. – Héra Zoltán: Déry Tibor: A kiközösítő. Nszab 1966. máj. 28. – Kéry László: A regényíró drámája. ÉI 1966. 24. sz. – Sz. Kováts Lajos: Déry Tibor: A kiközösítő. Kort 1966. 1490–1491. – Örkény István: Déry Tibor: A kiközösítő. ÚÍ 1966. 7. sz. 115–119. és Ö. I.: Időrendben. 1973. 314–323. – Sándor Iván: Dráma a Nemzeti Színházban. Déry Tibor: Bécs, 1934. Kort 1966. 1172–1173. – Sőtér István: Déry Tibor novellái. S. I.: Tisztuló tükrök. 1966. 329–333. – Ungvári Tamás: Déry-problémák. Kort 1966. 1896–1901. – Béládi Miklós: Déry Tibor: A kiközösítő. Kr 1967. 2. sz. 48–50. – Fenyő István: Objektivitás és szenvedély. ÚÍ 1967. 10. sz. 123–128. – Pomogáts Béla: Déry Tibor és novellái. Je 1967. 703–709. – Sükösd Mihály: Déry Tibor elbeszélései. Kort 1967. 1487–1491. – Csetri Lajos: Szembenézni? De mivel? Ttáj 1968. 752–755. – Csetri Lajos: Déry Tibor: Theokritosz Újpesten. Kr 1968. 7. sz. 48–52. – Fehér Ferenc: Testvéri énekesek. Kort 1968. 1481–1485. – Földes Anna: A befejezetlen mondattól a Feleletig. F. A.: Húsz év – húsz regény. 1968. 45–67. – Pomogáts Béla: Déry Tibor két évtizede. Je 1968. 641–651. – Abody Béla: Déry Tibor: Ítélet nincs. ÉI 1969. 21. sz. – Almási Miklós: Az önismeret regénye. ÚÍ 1969. 11. sz. 80–88. – Bata Imre: Déry Tiborról – jelenlétében. Napj 1969. 7. sz. 10. – Fehér Ferenc: Ítélet van. Kort 1969. 471–480. – Garai Gábor: Az újrakezdő ember. ÉI 1969. 42. sz. – Juhász Béla: Vallomások a végső esélyről. ÚÍ 1969. 4. sz. 121–124. – Kőszeg Ferenc: Ítélet nincs? Kr 1969. 7. sz. 38–44. – Pándi Pál: Vallomás egy kerti székből. Nszab 1969. jún.15. – Pomogáts Béla: Déry antimemoárjai. Je 1969. 423–430. – Pomogáts Béla: Déry Tibor és a modern irodalom. Kort 1969. 1661 –1664. – Alföldy Jenő: Másodszor Somogyjádon. ÉI 1970. 24. sz. – Csetri Lajos: Kérdezni vagy válaszolni? Déry-problémák új megvilágításban. Ttáj 1970. 447–453. – Egri Péter: Kafka- és Proust-indítások Déry művészetében. 1970. – Siklós Olga: Értékes drámák színház nélkül. S. O.: A magyar drámairodalom útja. 1970. 121–149, 150–190, 382–426. – Sükösd Mihály: Déry Tibor regényírása. ÚÍ 1970. 10. sz. 102–117. – Szabó B. István: "A lélek pikareszk kalandregénye." Déry Tibor: Ítélet nincs. Alf 1970. 1. sz. 69–73. – Ungvári Tamás: Déry-tanulmányok. V. T.: Ikarusz fiai. 1970. 403–427. – Pomogáts Béla: Déry Tibor versei. Je 1971. 355–360. – Sükösd Mihály: Déry repedt tükörben. Mario Szenessy: Tibor Déry. Nagyv 1971. 1249–1251. Vas István: Jó szél, magasság, mélyvíz. ÉI 1971. 1. sz. és V. I. Az ismeretlen isten. 1974. 910–912.– Veress Miklós: Az óriáscsecsemő újjászületése avagy: avantgarde-e a mai diákszínpad? Ttáj 1971. 284–287. – Almási Miklós: Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról. Kr 1972. 1. sz. 22–23. – Bertha Bulcsu: Interjú Déry Tiborral. Je 1972. 1. sz. 7–14. – Bikácsy Gergely: Déry országútjain. ÉI 1972. 51. sz. – Földes Anna: A megnövekedett szabadság mérlege. F. A.: A nő szerepe: főszerep. 1972. 118–128. – R. Kocsis Rózsa: Déry dadaista-abszurd játéka. Az óriáscsecsemő. It 1972. 324–344. – Marx József: "Egyszer Amerikában is jártam ... ÉI 1972. 2.sz. – Pomogáts Béla: Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról. Kort 1972. 1. sz. 147–150. – Sükösd Mihály: Déry Tibor. S. M.: Küzdelem az epikával. 1972. 121–168. – Tamás István: Kérdések a Feleletről. Nszab 1972. okt. 1. – Abody Béla: Déry Tibor. A. B.: Félidő. 1973. 29–43. – Almási Miklós: Játékos küzdelem a bizonyosságért. ÚÍ 1973. 11. sz. 114–118. – Faragó Vilmos: Jelentés a kertről. Déry Tibor: A napok hordaléka. ÉI 1973. 9. sz. – Földényi László: Déry Tibor: A napok hordaléka. Kr 1973. 6. sz. 6–9. – Héra Zoltán: A valóság keresése. Nszab 1973. jan. 14. – Jordáky Lajos: Déry Tibor az erdélyi folyóiratokban. J. L.: A szocialista irodalom útján. 1973. 431–446. – Kulcsár Szabó Ernő: Modell és kísérlet. Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról. Alf 1973. 10. sz. 53–60. – Nagy Péter: A Képzelt riport ... dramatizált változata. Kr 1973. 4. sz. 21–22. – Pomogáts Béla: Déry Tibor színpada. Je 1973. 276–282. – Ungvári Tamás: Déry Tibor alkotásai és vallomásai tükrében. 1973. – Abody Béla: Felelet van. ÉI 1974. 18. sz. – Almási Miklós: A hősök autonómiája. ÉI 1974. 42. sz. – Bata Imre: A kiközösítés. Ttáj 1974. 393–401. – Béládi Miklós: Déry Tibor aggodalmai és reményei. Ttáj 1974. 10. sz. 33–35. és B. M.: Érintkezési pontok. 1974. 413–422. – Csurka István: Tisztelgés vasvillával. Kr 1974. 10. sz. 4–5. – Egri Péter: Az epikus lírája. It 1974. 821–865. – Héra Zoltán: A régi és a mai Déry. H. Z.: A költemény felé. 1974. 363–372 – Illés Endre: Odüsszeusz. Kort 1974. 1532–1539. és I. E.: A só íze. 1976. 178–193. – Illyés Gyula: A Déry-dosszié vagy az álruhás költő. Kort 1974. 1524–1531. – Kántor Lajos: És mégis: Kert és Országút. Ttáj 1974. 10. sz. 48–50. – Kulcsár Szabó Ernő: Metszet és pillanatkép. Déry Tibor: Kedves bópeer ...! Alf 1974. 7. sz. 8–14. – Oltyán Béla: Déry expresszionizmusának sajátos vonásai. It 1974. 999–1008. – Oltyán Béla: Parabola és mítoszelemek Déry korai művészetében. Életünk 1974. 387–392. – Oltyán Béla: Milyen jellem "A {615.} toronyőr"? Napj 1974. 6. sz. 2. – Pomogáts Béla: Epikus tükörben. Je 1974. 897–908. és P. B.: Sorsát kereső irodalom. 1979. 34–39. – Pomogáts Béla: Déry Tibor nagyregénye. Je 1974. 179–188. és P. B.: Regénytükör. 1977. 297–309. – Pomogáts Béla: Egymásnak felelő két regény. Lit 1974. 2. sz. 78–90. – Pomogáts Béla: Déry Tibor. 1974. – Sükösd Mihály: Tanuljunk Dérytől. ÚÍ 1974. 10. sz. 85–89. – Vasy Géza: A kisregény és a Niki. Ttáj 1974. 10. sz. 42–48. – Almási Miklós: Áramszünet a magasfeszültségben. Déry Tibor: A félfülű. ÉI 1975. 26. sz. – Beszélgetés Déry Tibor világáról. Alf 1975. 5. sz. 56–67. – Illyés Gyula: Életmű fiókban. I. Gy.: Iránytűvel. 1975. 519–522. – Pomogáts Béla: Képzelt riport az erőszakról. Ttáj 1975. 11. sz. 73–76. – Rónay László: Az örök ifjúság forrásvizeinél. R. L.: Hűséges sáfárok. 1975. 39–49. – Tamás István: A befejezetlen regény. (Felelet) Nszab 1975. febr. 16. és T. I.: Tizenhárom hónap 1977. 253–257. – Tarján Tamás: Déry Tibor: A félfülű. Kort 1975. 2003–2005. – Belohorszky Pál: Déry Tibor: Újabb napok hordaléka. Kort 1976. 1155–1157. – Bodnár György: Játék a rémregénnyel. ÚÍ 1976. 3. sz. 73–75. – Faragó Vilmos: Déry Tibor: A félfülű. Kr 1976. 6. sz. 22–23. – Hajdu Ráfis Gábor: Déry Tibor újabb művei. Kort 1976. 477–482. – Simon Zoltán: Déry Tibor-tanulmányok. S. Z.: Változó világ, változó irodalom. 1976. 71–90. – Almási Miklós: Déry Tibor-tanulmányok. A. M.: Kényszerpályán. 1977. 406–436. – Bata Imre: A pálya teljes íve. ÚÍ 1977. 10. sz. 43–44. – Bori Imre: Déry Tibor kisregényeiről. B. I.: Szövegértelmezések. Novi Sad, 1977. 192–198, 212–239. – Oltyán Béla: Déry Tibor és az egzisztencializmus. Lit 1977. 1. sz. 47–60. – Balogh Ernő: Az írói küldetés reprezentációja. Alf 1978. 12. sz. 74–80. – Grezsa Ferenc: Az életmű másik arca. ÚÍ 1978. 12. sz. 95–97. – Kenyeres Zoltán: Déry Tibor: Újabb napok hordaléka. Kr 1978. 9. sz. 25. – Kulcsár Szabó Ernő: A regényi fikció három modellje. Alf 1978. 2. sz. 41–51, 3. sz. 56–64. – Szávai János: Az önéletíró Déry. ÚÍ 1978. 1. sz. 92– 96. és Sz. J .: Zsendül-e a fügefa ága? 1984. – Trócsányi Miklós: "Képzeletem ... a világ édes, érzéki jelenségeihez tapad." It 1978. 922–943. – Almási Miklós: Déry Tibor: Botladozás. Kr 1979. 1. sz. 27– 28. – Egri Péter: Déry Tibor: Botladozás. It 1979. 687–691. – Kis Pintér Imre: Déry Tibor: A befejezetlen mondat. K. P. I.: Helyzetjelentés. 1979. 150–155. – Pomogáts Béla: Déry Tibor: Botladozás. Ttáj 1979. 3. sz. 83–85. – M. Szebeni Géza: Déry Tibor és a Korunk. Ttáj 1979. 1. sz. 89–96. – Gáll István: Ábrahám-komplexus. G. I.: Hullámlovas. 1981. 19–25. – Hegyi Béla: Kommentárok Déryhez. H. B.. Hitek, választások. 1981. 263–291. – Mátyás István: Déry Tibor: A napok hordaléka. Ttáj 1982. 7. sz. 55–58. – Szalai Anna: Csereforgalom. Magány és közösség Déry Tibor regényeiben. 1982. – Ungvári Tamás: Déry és Lukács. Kort 1982. 768–772. – Zappe László: Déry Tibor: A napok hordaléka. Kr 1983. 1. sz. 29. – Erdődy Edit: Változatok egy Déry-novellára. Lit 1983. 1–4. sz. 343–352. – Oltyán Béla: Párhuzam és eltérés Illyés és Déry "oratóriumának" világképében. Életünk 1983. 740–747. – Sükösd Mihály: Déry. S. M.: A paradicsom kapuja. 1983. 321–376.