Jung Károly (1944–)

Jung Károly első jelentősebb költői kísérleteiben a szürrealista poéma műfaját teremti újjá, visszatérve annak intellektuális ősforrásaihoz, míg közvetlenebbül Kassák Lajos költészetének ihletésére ismerhetünk. Leng című kötetének azonban már központi műfaja a prózavers, míg a hetvenes évek elején a szonett köti le figyelmét.

Kitekintés. Seregszemlénk nem lenne teljes, ha nem jeleznénk, hogy a jugoszláviai magyar irodalomban jelen van egy újabb, az irodalomtörténeti jellegű tárgyalás követelményeinek még eleget nem tevő, a kritika számára {134.} azonban már értékelhető teljesítményeket nyújtó nemzedék is. A hatvanas évek második felében léptek fel ezek a költők és novellisták, első köteteik pedig a hetvenes évek első felében jelentek meg. A jugoszláviai magyar irodalom új fejezete már róluk szól majd.