Mács József (1931–)

A harmadvirágzás úttörő epikusai közé tartozik Mács József. Irodalmi riportokat, elbeszéléseket és regényeket írt. Írásaiban elsősorban a szlovákiai magyar parasztság, vidéki értelmiség problémáival foglalkozik. Elbeszélésgyűjteményei: Vég nélküli gyűlés (1955), Téli világ (1957), Megbillen az ég (1964), regényei: A kamasz (1961), Adósságtörlesztés (1968). Ez utóbbi – egyik legsikerültebb alkotása – szintén a szlovákiai magyar kisebbség súlyos megpróbáltatását, az 1945–1948-as éveket ábrázolja. Hőse állás nélkül maradt magyar tanító. Mács a Hét szerkesztőjeként publicisztikai és műfordítói tevékenységet is kifejt. Újabb regénye, a Kétszer harangoztak (1978) a Hétben jelent meg folytatásokban. Azóta a Madách Kiadó is kiadta Szélfúvásban című regényét, amelyet egyik legsikerültebb alkotásának tart az irodalomkritika.