Irodalom.

Sebestyén Gyula: Regös-énekek. 1902. (MNépkGyűjt IV.) – Sebestyén Gyula: A regösök. 1903. (MNépkGyűjt V.) – Balogh József: Szt. Gellért és a "symphonia Ungarorum". MNy 1926.189–196, 266–273. – Szabolcsi Bence: Osztyák hősdalok – magyar siratók melódiái. Ethn 1933. 71–75. – Bolgár Ágnes: Magyar bájoló imádságok a XV–XVI. századból. 1934. – Viski Károly: Drámai hagyományok. A magyarság néprajza. III. 1934. 291–327. (A pünkösdölésről, regölésről, szentiváni énekről.) – Magyar Népzene Tára II. Kiad. Kerényi György. 1953. (A regösénekekről.) – Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. 1958. – Fettich Nándor: A regösénekekről. Ethn 1958. 352–380. – Képes Géza: A magyar ősköltészet nyomairól. ItK 1964. 1–22, 171–193.