{29.} Irodalom

Arany János: Naiv eposzunk. SzépirodF 1860. és Összes művei. X. 1962. 264–274. – Sebestyén Gyula: A magyar honfoglalás mondái. I–II. 1904. – Róheim Géza: A kazár nagyfejedelem és a turul-monda. Ethn 1917. 58–99. – Király György: A magyar ősköltészet. 1921. – Berze Nagy János: A csodaszarvas mondája. Ethn 1927. 65–80, 145–164. – Solymossy Sándor: Lél vezér kürt-mondája. Ethn 1929. 17–39. – Jakubovich Emil: Honfoglalási hősi énekeink előadásformájához. MNy 1931. 265–276. – Solymossy Sándor: Monda. A magyarság néprajza. III. 1934. 160–225. – Kardos Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. [1941.] – Győrffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. 1948. – Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. 1954. – Korompay Bertalan: A jokulátor-kérdés az Igor-ének és más orosz párhuzamok megvilágításában. FK 1955. 309–332; 1956. 61–77. – Vargyas Lajos: Betűrím a magyar népköltészetben. FK 1955. 401–410. – Kardos Tibor: Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez. FK 1957. 210–232, 303–338. – Horváth János: A Gellért-legendák forrásértéke. MTA I. OK XIII. 1958. 21–82. – Vargyas Lajos: Kutatások a népballada középkori történetéhez. (II. rész.) A honfoglaláskori hősi epika továbbélése balladáinkban. Ethn 1960. 479–523. – Képes Géza: A magyar ősköltészet nyomairól. ItK 1964. 1–22, 171–193.