Kiadások

RMKT II. Kiad. Szilády Áron. 1880. (Batizi, Szkhárosi stb.) – RMKT IV. Kiad. Szilády Áron. 1883. (Kecskeméti Vég stb.) – RMKT V. Kiad. Szilády Áron. 1886. (Sztárai stb.) – Erdélyi Pál: Gálszécsi István énekeskönyvének töredéke 1536-ból. MKsz 1887. 215–223. (Fakszimile melléklet.) – Nytár XIV. Kiad. Volf György. 1890. (Battyhyány-k.) – Szegedi Gergely: Énekes könyv, melyből szoktanak az Úrnak dicséretet mondani az anyaszentegy házban Kiad. és bev. Szilády Áron. 1893. – RMKT VI. Kiad. Szilády Áron. 1896. (Szegedi Gergely stb.) – Divéky Adorján: Gálszécsi István énekeskönyvének újabb töredéke. MKsz 1911. 10–13. (Fakszimile melléklet.) – RMKT VII. Kiad. Szilády Áron. 1912. (Több kisebb énekszerző.) – RMKT VIII. Kiad. Dézsi Lajos. 1930. (Több kisebb énekszerző.) – Stoll Béla: Sztárai Mihály ismeretlen bibliai históriája. ItK 1959. 520–523.