Irodalom

Erdélyi Pál: A XVI. és XVII. századi magyar históriás ének. MKsz 1886. 119–179. – Herrmann Antal: A Szilágyi és Hajmási című népballada és rokonságai. BpSz LV. 1888. 284–297. – Illésy János: Görcsöni Ambrus. ItK 1896. 443–444. – Szegedi Rezső: A Béla király és Bankó leánya forrásai. BpSz CLIII. 1913. 404–423. – Pável Ágoston: A Bankó leányáról szóló széphistória délszláv forrásai. EPhK 1913. 104–112. – Király György: A trójai háború irodalmunkban. ItK 1917. 1–23, 129–150. – Király György: Világbíró Sándor mondája régi irodalmunkban. ItK 1918. 129–142, 241–253. – Király György. Cyrus-monda széphistóriáinkban. ItK 1919–1921. 84–98. – Solymossy Sándor: A Toldi-monda keletkezése. ItK 1924. 1–18. – Honti János: A Szilágyi és Hajmási-monda szövegtörténete. ItK 1930. 304–321. – Szabolcsi Bence: A XVI. századi magyar históriás énekek és zenéjük. ItK 1931. és A magyar zene évszázadai. I. 1959. 101–156. – Bajza József: "Bankó leányá"-nak nyugatmagyarországi horvát változata. It 1934. 9–20. – Fest Sándor: A Toldi-monda. BpSz "CCXLVIII. 1938. 305–337. – Turóczi-Trostler József: János pap országa. Mságtud 1943. és Magyar irodalom – világirodalom. I. 1961. 217–264. – György Lajos: Valkai András. Kolozsvár 1947. – Horváth János: A reformáció jegyében. 1953. és 1957. – Korompay Bertalan: A Szilágyi és Hajmási históriája a szlovéneknél és a magyar monda eredetkérdése. ItK 1953. 218–226, – Szabó T. Attila: Temesvári János deák. NyItudK (Kolozsvár) 1958. 97–120. – Varga János: A "Szilágyi és Hajmási" históriás ének harmadik változatának töredéke. ItK 1958. 526–529. – Fábián István: Széphistóriáink és a deákok. FK 1959. 85–104. 265–293. – Vargyas Lajos: Kutatások a népballada középkori történetében. I. Francia eredetű réteg balladáinkban. Ethn 1960. 163–276. – Csanda Sándor: A törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar–szlovák kapcsolatai. 1961. – Lásd még a kiadások bevezetéseit.