NÉVMUTATÓ

Abádi Benedek 278, 302

Ábel Jenő 107, 137, 169, 200, 217, 225, 246–247, 258–259, 266, 310

Acontius, Jacobus 494

Acsády Ignác 395

Adalbert, Szent 47, 50

Adorján prépost 76

Aemylius, Georgius 408

Aeneas Sylvius l. Piccolomini, Aeneas Sylvius

Ágoston, Szent 137, 141, 149, 289, 505

Ailianosz 526

Aiszóposz 297–298, 301, 366, 435, 519

Ajtony 27

Ákos mester 83–85, 87–88, 97

Albericus 53, 64

Albert király 92, 178

Alciatus, Andreas 306

Alexander de Hungaria 108, 115

Alexander de Villa Dei 133

Alexandriai Szent Katalin 154–155, 162, 164, 166–167

Álmos 25

Álmos (herceg) 58, 61, 83

Alsáni Bálint 111

Alszeghy Zsolt 169, 362

Alvinci Énok 510

Amadio, Giulio 259

Amaseo, Romolo 207, 255

Ambrosius Lám Sebestyén 493, 500

Anakreón 466

Anastasius érsek 50

András (herceg) 89

András, Szent 160

Andrássy Péter 445

Andreas Pannonius 110, 115

Angerianus, Hieronymus 458, 466

Angyal Endre 137, 542

Anjou René 235

Anna, Szent 130, 154

Anonymus 24–26, 28, 56, 80–83, 84–87, 93–95

Antoninus 175

Apácai Csere János 9, 500

Apafi Mihály 428

Apáti Ferenc 187–188, 190, 345, 409, 440

Áprily Lajos 246

Apró István 259

Apród János l. Küküllei János

Apuleius 161, 216

Aquila János 103

Aquinoi Szent Tamás 101, 109, 139

Aragoniai Beatrix 175, 210–211, 224, 249–250

Aragoniai Constanza 71

Aragoniai János 210

Arany János 20–21, 26, 29, 31–32, 88, 96, 403

Arany Tamás 316, 328

Ariosto, Lodovico 199, 420

Ariszteasz 399

Arisztotelész 92, 110, 289, 435

Armbrust Kristóf 307, 408, 411

Arnold, Regensburgi 50

Árpád 15, 17, 25, 27, 82–84

Árpádházi Szent Erzsébet 110, 112

Árpádházi Szent Margit 105, 110–113, 115, 117–118, 120

Assisi Szent Ferenc 102, 107, 115, 119, 129, 137, 232

Asztalos Miklós 542

Athenaiosz 534

Attavanti, Attavante degli 214

Attila 82, 85–88, 90, 109, 112, 142, 171, 175, 185, 249, 251, 253, 258, 282–283, 293, 334, 397

Aventinus, Johannes 300

Averroes 110

Augustinus l. Ágoston, Szent

Babits Mihály 113, 115

Bach Endre 294

Bajza József 405

Bakfark Bálint 421

Bakics Pál 307

Bakócz Ferenc 259

Bakócz Tamás 131, 205, 211, 213, 216–217, 262–263

Balassi András 449, 451–453, 472, 479

Balassi Anna 448

Balassi Bálint 9, 189, 199–200, 302, 309, 350, 352, 373, 375, 382, 392–393, 395, 399, 403, 411, 415, 422, 424, 437–443, 445–447, 448–481, 504, 512, 516, 527, 529, 531–533, 539, 541–542

Balassi Boldizsár 360–361

Balassi Ferenc 373, 448

Balassi István 374

Balassi János 373, 375, 382, 421, 440, 447– 449

Balassi János (B. B. fia) 452

Balassi Mária 448

Balassi Menyhárt 278, 360–362, 374, 380, 390, 392, 438, 489

Balassi Zsigmond 423

Balássy János 508

H. Balázs Éva 10, 204, 271, 415

Balázs János 75, 303, 332

Bálint prédikátor 121, 123

Balló István 287

Balogh Jolán 217

Balogh József 24, 54

Balsaráti Vitus János 484, 498, 499

Bán Imre 332, 481

Bandini, Francesco 209

Bánffy István 400

Bánffy Miklós 502

Bánfi Lukács 104

Baranyai Decsi János 425, 434–436, 437

Baranyai Pál 353

Barbaro, Francesco 235

Barbarossa Frigyes l. I. Frigyes

Bárczi Géza 10, 21, 45, 54, 204, 517

Bárdos Gy. József 151

Barius, Nicolaus 225

Barla Jenő 500

Barlai Ö. Szabolcs 424, 500

Barna Ferenc 516

Barta István 137

Barta János 10

Bártfai Szabó László 437

Bartholomaeus de Pisa 132

Bartoniek Emma 65

Barzizza, Caspare 218

Basilius István 331, 357

Basta György 430–431, 540

Báthori András 213, 389

Báthori András (fejedelem) 420, 422, 424, 453

Báthori Boldizsár 428–429, 439

Báthori István (országbíró) 174, 180, 252, 397

Báthori István (nádor) 286

Báthori István (fejedelem) 329, 363, 387, 414, 416–417, 419, 425–426, 427–428, 429–430, 436–437, 449, 489, 526

Báthori Kristóf 417, 486, 498

Báthori László l. Bátori László

Báthori Miklós 205, 207, 209, 211, 213, 260, 266

Báthori Zsigmond 414, 418–419, 421, 428– 431, 434

Báthory Erzsébet 422

Báthory István l. Ecsedi Báthory István

Batizi András 307, 312, 321, 325, 334, 335–336, 339, 341, 343–345, 347, 352–353, 355, 373, 388, 406, 507

Bátor Opos l. Opos

Bátori László 123, 214

Batthyány Boldizsár 417–421, 424, 428, 442, 498, 502

Batthyány Farkas 439

Batthyány Ferenc 443

Batthyány Kata 442

Batthyány Orbán 438, 439, 447

Battó Ferenc l. Apáti Ferenc

Bazarád 89

Beatrix királynő l. Aragoniai Beatrix

Bebek Ferenc 401, 410

Bebek Judit 455

Beccadelli, Antonio 231, 249

Békefi Remig 54, 107, 115

Bekeni János 510

Bekényi Benedek 206–207, 257

Bekes Gáspár 417, 430, 449

Békési Balázs 353

I. Béla 27, 31, 58

II. Béla, Vak 51, 58, 80

III. Béla 70–72, 74, 76–77, 80, 95

IV. Béla 70, 73, 77–80, 88, 95, 101, 105, 113

Bembo, Pietro 418, 420

Benda Kálmán 387

Benedek, Szent 60

Beniczky Péter 480

Benkner, Joachim 420

Beöthy Zsolt 162, 372, 523

Berczeli Anzelm Károly 246

Berecz Sándor 537

Beregszászi Péter 493

Beriszló Péter 182

Berkovits Ilona 51, 93, 217

Berlász Jenő 437

Bernát, Szent 166

Beroaldo, Filippo 207, 216, 225, 528–529

Berze Nagy János 29

Berzeviczy Albert 93

Berzeviczy Márton 417–419, 425, 428, 437

Bessenyei György 497

Bessenyei Jakab 384, 406

Bethlen Gábor 512

Bethlen Miklós 9

Betulius, Sixtus 305

Beythe István 498, 502, 506

Beza, Theodor 338, 464–465, 492

Biai Gáspár 353

Binder Jenő 538

Biondo, Flavio 250–251

Bíró Vendel 437

Bisticci, Vespasiano da 213

Bitzó Sarolta 538

Blandrata György 316–317, 329, 358, 485– 486, 491, 495

Blondus, Flavius l. Biondo, Flavio

Boccaccio, Giovanni 199, 236, 400, 528–529, 538

Bocchi, Acchile 207

Bock, Michael 478

Bocskay Ferencné l. Ládonyi Sára

Bocskay István 7, 414, 430–431, 522

Bod Péter 325, 340

Bodin, Jean 431

Bódog Józsa 278–279, 361

Bodola Gyula 310

Boethius, Anicius Manlius Severinus 104

Bogáti Fazekas Miklós 397, 489, 508–510, 511–514, 524, 525–527, 534, 537–538

Bognár András 162

Bognár Ferenc 523

Bognár Teofil 538

Bóka László 10

Bolgár Ágnes 24

Bona György 291

Bona Frigyes 306

Bonaventura, Szent 137, 148

Bonfini, Antonio 177, 180, 211, 249, 250–252, 258–259, 279, 283–284, 287, 289–290, 292–293, 369–371, 397, 402, 425, 429, 432–434, 498

Bonipertus püspök 47, 49

Bónis György 51, 54, 80, 179

Borbála királynő 176

Borbély István 362, 372, 490, 514

Borisz Godunov 428

Bornemisza Miklós 349

Bornemisza Pál 420, 426

Bornemisza Péter 9, 23, 158, 162, 279, 302, 307, 313, 320–321, 326, 331, 336, 343, 345, 348–350, 355, 360–362, 372–382, 384, 415, 421–423, 427, 437, 448, 478, 501–506, 511–512, 518, 520

Bornemisza Tamás 284, 285, 287

Boros György 332

Borsa Gedeon 190

Borsos Sebestyén 522, 523

Borsos Tamás 522

Borzsák István 279, 294, 382, 437

Bóta Károly 437

Bóta László 395, 480–481

Both Ferenc 406

Botond 26, 28, 84, 96–97, 99

Botticelli, Sandro 212, 217

Bouillon, Godefroy 398

Bőle Kornél 115

Böröcz Marcell 146

Brahmer, Mieczysław 204

Branda Castiglione 73, 104

Brandenburgi György 304

Brant, Sebastian 366

Brassicanus, Alexander 214, 296

Braunecker M. Margit 490

Brenner Márton 252, 283, 290, 293–294

Breteuil, Geoffroi de 116

Brigitta, Szent 147, 151

Brisits Frigyes 146

Brodarics István 207, 225, 255–256, 274–275, 277, 280–281, 282–284, 286–287, 290, 293, 363, 370, 430, 432

Bruckner Győző 259

Bruni, Leonardo 248

Brutus János Mihály 420, 425, 429–430, 432, 436–437

Bruno Querfurtiensis 50

Buchanan, George 464, 476, 478, 507, 527

Bucsay Mihály 322, 356, 490

Budai Nagy Antal 106

Budowskionka, Hannuska 475

Bullinger Henrik 315, 326

Buonaccorsi, Filippo l. Callimachus Experiens

Burckhardt, Jacob 204

Burdach, Konrad 204

Calepinus 498, 500

Calfurnio 207

Callimachus Experiens 209, 249, 251, 258–260

Camers, Joannes 257

Campianus, Edmund 454, 478–479

Canisius, Petrus 503

Cantimori, Delio 500

Capet Margit 71

Carion, Johannes 335, 338, 374, 379

Castelletti, Cristoforo 467, 476–477

Castellio, Sebastianus 500, 509

Castiglione, Baldassare 210, 416–417

Catilina, Lucius Sergius 434

Cato, Marcus Portius 49, 289

Catullus, Caius Valerius 257

Celtis, Konrad 164, 207, 260

Cenninius, Petrus 217

Cerbanus 50

Chartier, Alain 73

Chmaj, Ludwik 490

Cicero, Marcus Tullius 49, 75, 215, 217–218, 248, 302, 435, 484

Claudianus, Claudius 234, 247

Clavasio, Angelus de 132

Clusius, Carolus 291, 421, 498–500

Cohen, Gustave 45

Colleoni 418

Columna, Guido da 176, 389, 528

Constantius, Antonius 240

Constanza l. Aragoniai, Constanza

Cordatus Konrád 276

Costil, Pierre 294

Corvin János 224, 248–250

Corvin Mátyás l. Mátyás király

Courtenay Jolán 71

Cox Lenárd 276, 298

Crammer, Thomas 349

Crosnensis Ruthenus, Paulus 256–257, 276

Curtius, Ernst Robert 45

Curtius Rufus 398, 435

Cuspinianus, Johannes 180, 214, 280

Cyrus 334, 405

Czegei Névtelen 524, 534

Czeglédi György 327, 331, 358

Czeglédy Sándor 356

Czobor Erzsébet 423

Czobor Mihály 445, 528, 534, 537

Csabai Mátyás 308

Csák Borbála 455

Csáktornyai János 319

Csáktornyai Mátyás 535–538

Csáky Mihály 290

Csanád vezér 61

Csanádi Albert 184

Csanádi Demeter 394

Csanda Sándor 405

Csapodi Csaba 51, 217

Csapodiné Gárdonyi Klára 217

Császár Elemér 169

Császár Ernő 355

Császár György 499

Császár Mihály 258–259

Császár Zoltán 266

Császmai István 331

Csáti Demeter 28, 181, 183

Csepelyi Simon 135

Csepregi Turkovics Mihály 428

Cserényi Mihály 535

Csóka J. Lajos 51, 93

Csokonai Vitéz Mihály 474

Csomasz Tóth Kálmán 322, 356, 387, 396; 514

Csorba Győző 237

Csorba Tibor 424

Csulai Móré Fülöp 255

Csuka Zoltán 10

D±browski, Jan 217

Dacsó Tamás 361

Dalmata, Giovanni 212

Dankó József 115

Dante Alighieri 42, 73, 115, 151, 236, 420

Dareiosz 334, 349

Dares Phrygius 81, 83, 94, 528

Darholcz Kristóf 454

Darvas Kristóf 516

Dávid apát 50

Dávid Ferenc 315–317, 321, 324, 327, 328–331, 332, 358–359, 363, 372, 377, 485–486, 489–491, 495–496, 501

Deák Farkas 424

Debreceni Szőr Gáspár 506, 540

Decsi Gáspár 501

Deér József 80

Dékáni Kálmán 93

Démoszthenész 245, 258, 484

Dénes bán 77

Dercsényi Dezső 10, 51, 75, 107, 138, 217, 424

Dévai Bíró Mátyás 302, 312, 321, 323–324, 325, 332, 342, 356, 505

Dévay József 447

Dézsi András 334, 353

Dézsi Lajos 355, 395, 405, 411, 447, 480, 514, 523, 537–538, 542

Diocletianus Caius Aurelius 164

Dionysios Carthusianus 149

Diószeghy Erzsébet 382

Diószegi Vilmos 21, 24

Dioszkoridész 292

Divéky Adorján 355

Dobai András 375

Dobó Domokos 338

Dobó Ferenc 443, 451–452

Dobó István 268, 308, 391, 427, 438, 448

Dobó Jakab 442–443, 447, 451

Dobó Krisztina 451–452

Dobokay Sándor 478

Dóczy Ilona 439, 447

Dóczy Orbán 131

Dóczy Zsuzsanna 439, 447

Domanovszky Sándor 10, 59, 93

Dombi Béla 362

Dombrói Márk 137

Domokos deák 104

Domonkos, Szent 108, 137

Donatus, Aelius 49, 133, 300, 302

Dorpius, Martinus 297

Dózsa György 127, 262–264, 268, 371, 381

Döbrentei Gábor 124

Dömötör Tekla 447

Dörnyei Sándor 490

Drágfi Gáspárné 410

Drágfi Mária 172

Drági Tamás 171, 174–175

Draskovich György 487

Drávai Névtelen 538

Dudith András 225, 289–290, 294, 496

Dürer, Albrecht 306

Eberus Balázs 520

Eck Bálint 276, 289, 294, 305–306, 309–311

Eckhardt Sándor 75, 93, 382, 411, 424, 447, 480–481

Eckhart, Meister 135

l'Ecluse, Charles l. Clusius, Carolus

Ecsedi Báthory István 419, 421, 454

Écsy Ö. István 310

Eder József Károly 436

Egri Lukács 337

Egri Miklós 540

Elek, Szent 153–154

Elekes Lajos 10, 21, 45, 69, 128, 204, 217

Ellinger, Georg 204

Ember Győző 271

Emmerám, Szent 50

I. Endre 27, 47, 52–53, 56–58, 61, 84

II. Endre 71, 84, 110

Engelhard püspök 159

Engels, Friedrich 21, 45, 195, 204, 314, 351

Enyedi György 486, 489, 491–492, 500, 502, 506, 524, 528–529, 537

Enyedy Andor 332

Eössi András 487, 510

Eperjessy Kálmán 287

Epikurosz 231

Erazmus 199, 255–257, 272–274, 276, 279–282, 289, 294–297, 299, 310, 316, 330, 332, 435

Erdélyi László 51, 287

Erdélyi Pál 190, 355, 405, 480, 538

Erdős Károly 405

Erdősi Laura 294

Érdújhelyi Menyhért 174

Érdy János 64

Ernuszt Johanna 225, 259, 266

Ernyei ispán 31–32

Erzsébet angol királynő 417, 428

Erzsébet királyné (Nagy Lajos anyja) 91

Erzsébet királyné (Nagy Lajos felesége) 371

Erzsébet, Szent l. Árpádházi Szent Erzsébet

Este, Leonello 232

Estei Beatrix 71

Estei Hyppolit 211, 213

Estienne, Henri 291

Esze Tamás 490

Eszéki Imre 337

Esztergomi Péter 137

Euripidész 189, 361

Eustachius, Szent 26

Ezópus l. Aiszóposz

Faber János 324

Fábián István 405, 538

Fabó András 506

Fabri, Udalricus 296

Faidit, Gaucelm 72

Faludi Ferenc 9

Faludi János 294

Falvy Zoltán 65, 75

Fanchali Jób János 411, 442

Faragó Bálint 500

Farczády Elek 500

Farkas András 321, 333–334, 336, 338–339, 342–343, 345, 347, 375

Farkas Gyula 124, 382

Feger, Theobaldus 133

Fegyverneki Ferenc 130

Fegyverneki Izsák 493

Fehér Mátyás 115

Fejérpataky László 93

Fekete Imre 352–353, 384, 389

Fekete Nagy Antal 93

Fekete Sándor 480

Feledi Lestár 372

Félegyházi Tamás 337

Felnémeti Névtelen 409, 411

Feniczy György 247

Fényi András 506

Ferabosco, Pietro 419

I. Ferdinánd 210, 268, 275, 280–281, 285, 292, 296, 299, 313, 349, 373, 389, 400, 417, 425–426, 428, 525

Ferenc, Szent l. Assisi Szent Ferenc

Ferenczi Zoltán 382

I. Ferrante nápolyi király 210

Fest Sándor 99, 405

Fettich Nándor 24

Ficino, Marsilio 208–209, 224, 227, 244, 260

Filelfo, Francesco 73

Fiorentino, Alberto 212–213

Fiorentino, Giovanni 212–213, 217

Fitz József 10, 138, 179, 217, 279, 322

Fociilon, Henri 45

Fodor Kristóf 259

Fógel József 217, 246, 259, 287, 310

Fokülidosz 289

Forgách Ferenc 282, 287, 293, 392, 415, 419, 425–427, 429–433, 436–437

Forgách Imre 309

Forgách Mihály 454

Forgách Zsigmond (Ferenc apja) 425–426

Forgách Zsigmond 478

Forgách Zsuzsanna 422, 424

Fortunatus, Mathaeus 207, 255–256, 259, 289

Földvári László 500

Fraknói Vilmos 93, 115, 217, 225, 259, 279, 322, 424

Franck, Sebastian 364

Francke, Christian 486

Francofordinus, Bartholomeus 276, 304, 310–311

Frangepán Katalin 276, 295–296

Franki Vilmos l. Fraknói Vilmos

Fráter György 252, 283–284, 308, 349, 392

Frick József 169

I. Frigyes, Barbarossa 71

III. Frigyes német császár 210, 221, 232, 235

Frobenius, Joannes 257

Fugger, Jakob 291

Fulbert püspök 49

Fulvia 453–454, 475–476

Funccius, Johannes 335

Gábriel Asztrik 107, 115, 124

Galeotto, Marzio 179, 188, 231–232, 238, 240, 245, 248–249, 258–259, 290

Gálfi János 429, 436–437

Galla Ferenc 51

Gálos Rezső 115

Gálszécsi István 312, 321, 325, 333, 341–342, 343, 354–356

Galvano da Bologna 104

Gamrat Péter 283

Garázda Péter 207, 209, 260, 266

Gárdonyi Albert 437

Gárdonyi Géza 393

Garin, Eugenio 204

Gathaloczi Mátyás 219

Gávai Lukács 335

Gellért püspök, Szent 22, 24, 27, 47, 50, 53, 59–60, 63, 112, 144, 190

Gentile, Valentino 491

Gentilis bíboros 114

Geréb László 59, 93, 114–115, 179, 246, 259–260, 266, 310

Geréb László püspök 255

Gerendi János 486, 496

Gerevich László 217

Gerevich Tibor 51

Gerézdi Rabán 146, 174, 183, 190, 217, 225, 247, 259, 266, 279, 303, 310, 332, 339, 411, 424, 447, 481, 538

Gergei Albert 528, 530–533, 538

Gergely deák 181

Gerics József 59, 93

Georgius Augustinus Zagabriensis 225

Georgius de Hungaria 133

Gerstinger, Hans 294

Gertrud királyné 71

Geszti Ferenc 394

Geszti László 182, 390

Géza fejedelem 17–18, 56, 81, 84, 249

I. Géza 27, 30–32

II. Géza 58

Gilson, Étienne 45

Giustinian, Lorenzo 148, 150

Gizella királyné 57, 62

Glirius Mathias 485–486

Glotz, Gustave 45

Golenyiscsev-Kutuzov, Ilja Nyikolájevics 204

Gombocz Endre 500

Gondán Felicián 151

Gonsalvinus, Reginaidus 365

Gonzaga, Ludovico 235

Górnicki, Lukasz 417

Górski, Konrad 500

Gosárvári Mátyás 384, 397, 403

Gosztonyi János 23

Gönci György 337, 511

Gönci István 493

Göppel Dávid 450

Görcsöni Ambrus 370, 384, 397, 403, 405, 518, 525

Gradeci Stansith Gergely l. Horváth Gergely

Gregorius (költő) 408

Grolier, Jean 291

Grosz Artúr 481

Guarino, Battista 207–208, 223

Guarino da Verona 207–208, 222, 226, 229, 231–232, 235–239, 244, 247

Gulyás József 279, 538

Gulyás Pál 217, 279, 294, 322, 372, 382, 490

Gundulić, Ivan 7

Guoth Kálmán 54, 65

Gutgesel Dávid 489

Gyalui Farkas 523

Gyalui Torda Zsigmond 275, 289, 290, 305– 306

Gyarmati Dénes 217

Gyarmati Imre 540

Gyergyai Albert l. Gergei Albert

Gyöngyösi Gergely 130, 137

Gyöngyösi István 403, 445, 480, 537

Győrffy György 21, 29, 59, 93

György, Szent 72

György Lajos 405, 537

György lovag 97

Győry János 93

Gyulafi Lestár 429, 431, 436–437

Gyulai István 337, 351

Gyulai Pál (16. sz.) 417, 425, 428–429, 436–437

Gyurinka Antal 266

Habsburg Ferdinánd l. I. Ferdinánd

Hadnagy Bálint 111

Hadrovics László 99

Hagymási Bálint 207, 261–262, 266, 275

Hajdú Péter 21

Hajnal Mátyás 148

Halász Gábor 137

Handó György 205, 213, 223

Harsányi András (kat. egyháztörténész) 107, 137

Harsányi András (ref. tanár) 339

Harsányi István 339, 447

Hartvik püspök 49–50, 60, 62–65, 112, 251

Hauser, Arnold 45, 204

Házi Jenő 362, 382

Házy Albert 362

Hebler Mátyás 328

Hegedüs István 115, 200, 225, 230, 246–247, 258, 266, 310

Hegedűs Márton 410, 535

Hegendorf, Christophorus 300, 302

Hegyi Pál 540

Heinrich Arnold 537

Heinrich Gusztáv 405, 523, 545

Héliodorosz 445, 447

Helmeczi István 538

Heltai Gáspár 9, 158, 162, 252, 290, 293, 298, 301, 313, 315, 319–321, 325, 331, 336–337, 339, 362–372, 374, 376, 379–380, 382, 387, 396–397, 405, 426, 489, 498, 501, 504, 518–520

Henrik, Szent 141

Heraclides, Jacobus 309, 494–495

Herepei János 500

Hermogenész 250

Hérodianosz 250

Hérodotosz 14, 523, 535

Herolt (Discipulus) János 148–149, 155

Herrmann Antal 405

Hess András 215, 217

Hésziodosz 289, 484

Hevesy András 217

Heyden, Sebald 300, 302

Hieronymus de Utino 111

Hocke, Gustav René 204

Hodászi Lukács 512

Hoffgreff György 319, 337, 355, 363, 389

Hoffhalter Rafael 319

Hoffhalter Rudolf 319–320

Hoffmann Edit 217

Holbein, Hans (ifj.) 408, 411

Holik Flóris 137, 437

Holl Imre 217

Holub József 436–437

Hóman Bálint 10, 59

Homérosz 31, 94, 157, 227, 234, 241, 258, 263, 484

Homonnai Drugeth Gáspár 397

Homonnai István 439, 447

Hont Ferenc 10

Honterus János 276–278, 283, 288–290, 294, 304, 311, 363, 425

Honti János 405

Horatius Flaccus, Quintus 62, 74, 77, 289, 292, 484, 507, 512, 516

Horvát Ilona 439, 447

Horvát Márk 393

Horváth Cyrill 10, 65, 115, 146, 162, 169, 183, 190, 355

Horváth Gergely 493, 500

Horváth Henrik 75

Horváth István 247

Horváth István Károly 225, 395

Horváth János 10, 20–21, 44–45, 56, 88, 93, 107, 115–116, 120, 124, 137, 146, 151, 162, 169, 179, 183, 190, 200, 204, 217, 225, 246–247, 259, 266, 279, 303, 322, 332, 339, 356, 362, 372, 395, 405, 411, 447, 500, 506, 523, 538

Horváth János (ifj.) 29, 32, 54, 59, 65, 80, 93, 115, 183

Horváth Richárd 146

Hradszky József 137

Hrotswitha von Gandersheim 164–165, 169

Hubay Ilona 137, 179

Huendler Vitus 232

Hugo Bononiensis 81, 83

Huizinga, Jan 45

Hunyadi Demeter 486

Hunyadi Ferenc 384, 398, 403, 527–528

Hunyadi János 110, 125, 128–129, 131, 175–176, 179–180, 185, 219–220, 233, 237, 251, 370–371, 396–397, 404

Hunyadi László 176, 371

Hunyadi Mátyás l. Mátyás király

Husz János 105–106, 123

Huszár Gál 319–320, 326, 327, 331–332, 340, 348, 354, 356, 373–375, 377, 409, 501, 511

Huszti József 217, 246–247

Huszti Péter 535

Igali Fábián 129

Illésházy István 419, 432, 453–454

Illésy János 405

Illyefalvi István 527

Illyés Gyula 246

Ilosvai Selymes Péter 96, 384, 386, 398–399, 402–405, 407, 456

Imre herceg, Szent 27, 50, 53, 57, 59–61, 65, 72, 109, 112, 149, 165, 190, 251

Imre király 71

Imre Ilma 480

Imre Lajos 372

Imre Samu 183

Incze Gábor 332

Ipolyi Arnold 287

Istemi kagán 14

István (deák) 184

István (vértanú) 27

I. István, Szent 17–18, 26–27, 46–48, 50–57, 59–64, 72, 83–84, 109, 112, 141, 143, 145, 168, 249, 251

II. István 58

III. István 58, 84, 90

V. István 77, 84

Istvánffy Imre 389

Istvánffy Miklós 282, 287, 291, 305–306, 310, 392, 400, 415, 425, 432–434, 436–437, 449, 454

Istvánfi Pál 258, 268, 275, 384, 388, 400, 401, 403, 405, 432, 437

Iszokratész 223, 484

Iván cár 427

Ivanich Pál 220, 255

Iványi Béla 259, 424

Izabella királynő 275, 280, 285, 312, 360, 389, 400, 438

Jacobus a Voragine 109, 148, 151

Jakab, Szent 154, 160

Jakab Elek 332, 437, 500, 514

Jakó Zsigmond 372, 424

Jaksics Demeter 181

Jakubovich Emil 29, 65, 93, 115, 120

János fráter 131

János király 252, 262–263, 268, 275, 280, 283–284, 286, 296, 312, 333, 360, 400, 525

II. János l. János Zsigmond

János Zsigmond 275, 283, 308, 313, 317, 319, 329, 331, 358, 360–361, 365, 387, 394, 403, 419, 421, 426, 485–486, 489, 494, 497, 525

Janus Pannonius 9, 199, 207–208, 210, 213–214, 217, 219–220, 222–224, 226–247, 248, 252, 255–262, 264, 276–277, 280, 288–289, 292, 296, 303, 305, 322, 448, 475

Janus Secundus 199, 272, 458, 466–467

Jékely Zoltán 243

Jenei Ferenc 279, 372

Johannes Gobii 155

Jordanes 85–86, 251

Josephus Flavius 398

Jovius, Paulus 284, 402, 430, 432

Jugurtha 434

Juhász László 80, 115, 225, 246, 258–259, 266, 287, 310, 436–437, 543

Julianus barát 78

Julius Caesar 334, 435

Kakas István 418, 428–429, 436–437

Kákonyi Péter 353, 398, 403

Kalajlikoz Ali 394

Kálmán király 32, 50, 53–54, 58, 61–62, 64

Kálmáncsai Pétör 407

Kálmáncsehi Domonkos 131, 214

Kálmáncsehi Sánta Márton 315, 329, 340, 350

Kálnoky László 238, 241, 246

Kálti Márk 90, 93

Kálvin János 314–317

Kanizsai János 77

Kanyaró Ferenc 362, 490, 506

Kapisztrán János 111, 138, 142

Karácsony György 313, 316, 322, 381

Karácsonyi János 107, 115, 137

Karádi Pál 331, 360, 389

Kárai László 215

Kardos Tibor 29, 65, 75, 80, 93, 99, 107, 115, 120, 124, 162, 169, 174, 179, 204, 217, 225, 246–247, 258–259, 266, 279, 287, 294, 310, 362, 382, 387, 437, 523

Károli Gáspár l. Károlyi Gáspár

II. Károly, Kis 92, 175

IV. Károly német császár 71

V. Károly német császár 390, 402

Károly Róbert király 66–67, 70–72, 79, 88–90, 92, 97

Károly Sándor 124

Károlyi Árpád 437

Károlyi Gáspár 320, 335–336, 337–339, 350

Károlyi Péter 331, 493–495, 501, 504

Karsai Géza 65, 93

Karthauzi Névtelen 143–145, 152, 159, 325

Kassai Lantos Sebestyén 409

Kastner Jenő l. Koltay-Kastner Jenő

Kaszák József 179

Kátai Ferenc 439, 447

Katalin, Szent 1: Alexandriai Szent Katalin

Katapán püspök 76

Kathona Géza 322, 339, 490

Katona József 402

Katona Lajos 44–45, 146, 151, 162, 169, 538

Kautsky, Karl 45

Kazinczy Ferenc 302

Kecskeméti Vég Mihály 352, 355

Kékcsei Izsó János 178

Kelemen Lajos 179

Kemény József 436

Kemény Zsigmond 436

Kempis Tamás 136, 148, 150

Kendi Anna 308, 310

Kendi Ferencné l. Bebek Judit

Kenessey Béla 339

Képes Géza 24, 29, 32

Kerecsényi Dezső 294

Kerecsényi László 394, 397

Kerékgyártó Árpád 437

Kerényi György 24

Keresztúry Dezső 10

Keserű Mihály 207, 223

Kétyi János 89, 93

Kézai Simon 25–26, 85–88, 92–93, 97, 112, 171, 175, 291, 333

Kinizsi Pál 131, 180, 252, 396–397

Kinizsi Pálné Magyar Benigna 135

Király György 20–21, 29, 405, 523, 537–538

Király Ilona 99

Kis Károly l. II. Károly

Kiss Áron 332

Kiss Ernő 332

N. Kiss István 271

Kiss Sándor 514

Klaniczay Tibor 10, 21, 174, 204, 322, 332, 339, 356, 372, 387, 395, 411, 424, 447, 480–481, 514

Klebelsberg Kuno 93

Klein, Karl Kurt 294

Klenner Aladár 294

Klimes Péter 217

Kniewald Károly 65

Kniezsa István 51, 124

Kochanowski, Ján 7, 199, 232, 417, 464, 479, 507, 514

Kodály Zoltán 16, 21, 352, 538

Kohn Sámuel 490, 514

Kolosvári Sándor 179, 258

Kolozsvári György 72

Kolozsvári Márton 72

Kolozsvári Tamás 103

Koltay-Kastner Jenő 382, 424, 120

Kombol, Mihovil 10, 246

Komjáti Benedek 276, 295–296, 299, 302–303

Komjáthy Miklós 54

Komlós András 319, 387, 399

Komlovszky Tibor 480

Koncz József 538

Konrád császár 60

Kont István 97, 175–176

Kopácsi István 348

Koppány vezér 47

Kornis Ferenc 508

Kornis György 418

Korompay Bertalan 21, 29, 99, 405

Kosáry Domokos 10

Kosztolányi György 207, 223, 225, 233

Kot, Stanisław 500

Kottaner Ilona 92

Kovachich Márton György 80, 179

Kovács Endre 279

Kovács István 436

Kovács Máté 10

V. Kovács Sándor 266, 480

Kovács Sándor Iván 279, 382

Kovacsóczy Farkas 417, 425, 428–429, 430, 434, 436–437

Kresling János 223

Kristóf György 538

Krusith Ilona 449, 455

Kujáni Gábor 287

Kulcsár Adorján 190, 411

Kulcsár György 502, 504

Kulcsár Péter 259

Kumorovitz L. Bernát 54

Kun László l. IV. László

Kurcz Ágnes 80, 93

Kurszán vezér 15, 17

Küküllei János 90–92, 93, 95, 174–175

Küküllei Névtelen 353

Lackfi András 89

Ládonyi Sára 439

I. Lajos, Nagy 67, 70–75, 78, 88–93, 95, 101, 111, 175

II. Lajos 217, 223, 261, 274, 276, 280, 284–285, 296, 304, 400, 425

IX. Lajos francia király 91

Lando, Girolamo 232

Laskai Csókás Péter 489, 497, 500

Laskai János 519

Laskai Osvát 111, 129, 133, 137, 141, 142, 143, 146, 164, 173, 178, 333

Lasocki Miklós 220

Lászai János 184

I. László, Szent 26–27, 30–32, 47, 49, 52–54. 56, 58–61, 64. 71, 89–90, 96– 97, 109, 112, 140–141, 144–145, 185, 239, 251. 418

IV. László, Kun 67, 77, 79, 85–87, 112

V. László 285

László Gyula 21

Lázár Béla 538

Lazius, Wolphgangus 296

Léderer Emma 10, 21, 45, 51, 69, 128. 204

Lehel 26, 28, 84, 87, 97, 99, 371

Lemovicensis, Johannes 76

Lencsés György 498

Leó pápa 109

Leonello l. Este, Leonello

Lévai Névtelen 524, 527–528, 535–537

Levárdy Ferenc 162

Lippi, Filippino 212

Lipsius, Justus 291

Liszti László 480

Livius, Titus 218, 223, 248, 280, 370, 435

Lobkowitz Bohuszláv, Hassensteini 216

Lodomér érsek 78–79, 112

Lombardus, Petrus 141

Lórántffy Mihály 522

Losonczi Anna 422, 424, 450, 452–453, 455, 457, 459, 466–468, 470, 472, 476, 478

Losonczi István 450

Lovas Elemér 115, 120

Lőcsei Pál 131

Lőrinc (bán) 77

Lőrincz (költő) 540

B. Lőrinczy Éva 120

Lucanus, Marcus Annaeus 49, 151, 221, 263–264

Ludolphus de Saxonia 148, 150

Lukiánosz 292, 526–527

Lukinich Imre 217, 437

Luther Márton 144, 199, 252, 273–274, 276, 298–299, 314, 323–325, 330, 332, 334, 342, 345, 350–351, 507

M. S. mester 131

Macedóniai László 223, 225, 261–262

Machiavelli, Niccolò 199, 249, 278, 418, 454

Madách Imre 161

Mádai Mihály 397

Madzsar Imre, 59 65, 93, 437

Magyar Balázs 131

Magyar Benigna l. Kinizsi Pálné Magyar Benigna

Magyar Mihály (domonkos) l. Michael de Hungaria

Magyar Mihály (pálos) l. Michael Pannonius

Magyar Pál l. Paulus de Hungaria

Magyari István 339

Magyarországi Sándor l. Alexander de Hungaria

Magyary-Kossa Gyula 500

Magyi János 178

Magyi Pál 257

Magyi Sebestyén 207, 257

Maiano, Benedetto da 212

Majer Fidél 436

Makkai László 10, 54, 80, 128, 204. 271, 415, 436

Maksay Ferenc 271, 415

Mályusz Elemér 99, 107, 120, 128, 138, 179, 204, 217

Mancinellus, Antonius 186

Manitius, Max 45, 47

Manlius János (nyomdász) 320

Manlius, Johannes 379

Mantegna, Andrea 212, 238

Manutius, Aldus (id.) 215, 256, 259, 266

Manutius, Aldus (ifj.) 255

Marcello, Giacomo Antonio 232, 235–236

Marcellus (legendaíró) 110–111, 115, 117

Marcellus, Jacobus Antonius l. Marcello

Marchiai Jakab 106, 121

Marcus l. Kálti Márk

Marcus Aurelius 418

Margit, Szent l. Árpádházi Szent Margit

Mária királyné (II. Lajos felesége) 274, 281– 282

Mária királynő 73, 77, 116, 175, 371

Márki Sándor 217, 266, 538

Marocsai János 411

Marosvásárhelyi Gergely 538

Marot, Clément 199

Martialis, Marcus Valerius 229–232, 239

Marton János 490

Márton, Szent 47

Martonfalvy Imre 521

Marullus, Michael 458–460, 463, 466

Marx, Karl 334

Masolino da Panicale 73, 211

Máté Károly 523

Matirko Bertalan 447

Mátrai László 294, 500

Mátyás király 110, 123, 125–127, 129–131, 133, 140, 171, 175, 177–182, 185–188, 200–201, 205–206, 208–217, 219, 222– 228, 232–233, 240, 242, 244–252, 255, 259, 265, 274, 283, 285, 290, 293, 333–334, 336, 369–371, 396–397, 419–420, 425–426, 433, 518, 522

Mátyás Flórián 258

Maundeville, Jean 402

Medici, Cosimo 230

Medici, Lorenzo de 208, 210

Meggyesi Miklós 72, 90

Megyericsei János 255, 259, 260, 263, 266, 290, 430

Melanchton, Philipp 272–274, 276, 289, 291, 298, 300, 304, 306, 314, 317, 323, 325, 335, 338, 379, 484

Melich János 302, 332, 500

Melicherčik, Andrej 10

Melius Juhász Péter 315, 317, 319, 321, 324, 326–328, 329, 331–332, 337, 350, 354, 358–359, 440, 482, 494, 498, 501–502, 506

Mesnard, Pierre 204

Mészáros István 51, 75, 190

Meszlényi Antal 490

Mészöly Gedeon 124, 395

Mezey László 51, 54, 65, 80, 107, 115, 120, 124, 146, 151, 162, 190

Michael de Hungaria 109, 110. 115, 149

Michael Pannonius 108

Michalcová, Milena 10

Mihály vajda 422

Mikes Kelemen 9

V. Miklós pápa 230, 238

Miklós püspök 52, 54, 57–58

Miklós, Szent 186

Miklós Ödön 362

Mikó Imre 523

Mikó László 537

Miksa magyar király 291–292, 313, 361, 365, 417, 426, 448, 483, 488

Miksa német császár 261–262

Minárik, Jozef 10

Mindszenti Benedek 535

Mindszenti Gábor 281, 284, 286, 287

Mindszenti Katalin 286

Mišianik, Ján 10, 411, 447, 480

Mitrovics Gyula 447

Moholi Ernuszt Hanna l. Ernuszt Johanna

Moibanus, Ambrosius 300

Moldovai Mihály 410

Molnár Erik 10

Molnár Gergely 288

Molnár József 322

Monacis, Lorenzo de 73, 93, 175

Monakhosz, Neilosz 289

Monoszlóy András 488, 505, 506

Mór püspök 60, 65

Moravcsik Gyula 51

Móré László 380

Morghai Kata 455

Móricz Lőrinc 439

Móricz Zsigmond 377, 436

Moór Elemér 75, 99

Morus, Thomas 497

Morzsinai Erzsébet 370–371

Mossóczi Zakariás 293

Mosto, Battista 421

Murmelius, Johannes 298

Mügeln, Heinrich 58, 73

Münster, Sebastian 335

Münzer Tamás 315

Nádasdy Ferenc 417, 419–420, 423

Nádasdy Tamás 268, 274–276, 278, 295, 298–299, 301–302, 323, 373, 389, 391

O. Nagy Gábor l. Otrokocsi Nagy Gábor

Nagy Gyula 54

Nagy Iván 436

Nagy Lajos l. I. Lajos

Nagy Lajos (19. sz.) 332

Nagy Lajos (20. sz.) 542

Nagy Sándor (makedon király) 83, 92, 94– 95, 99, 153, 334, 396, 398, 405, 517, 519

Nagy Sándor (19. sz.) 169

Nagy Sándor (20. sz.) 490

Nagy Szabó Ferenc 522, 523

Nagybáncsai Mátyás 352–353, 370, 397, 403–404

Nagyszombati Márton 206–207, 264–265, 266, 274

Naldius, Naldus 217

Nangis, Guillelmus de 91

Naszádos István 395

Navagero, Andrea 251

Négyesy László 31–32, 447

Neithardt von Reuenthal 73

Nekcsei Dömötör 72

Nemeskürty István 303, 332, 372, 382, 437, 506, 523

Németh Gyula 21, 481

Németi Ferenc 335, 438, 447

Németi György 121

Neuser, Adam 485, 490

Névtelen Hegedős 410

Névtelen Minorita l. Kétyi János

Nicolaus de Fara 111

Nicolaus de Mirabilibus 130

Niger, Petrus 130

Nikolsburgi Névtelen 397, 403–405

Nyári Lőrinc 392

Nyáry Krisztina 421

Nyéki Vörös Mátyás 480

Nyilas István 406

Nyiri Antal 183

Nyujtódi András 133–134, 149

Nyujtódi Judit 133

K. Obermayer Erzsébet 225

Oláh Miklós 225, 249, 274–275, 281–283, 284, 287, 290–291, 293, 301, 305–307, 310, 361, 425–426, 432, 487

Oporinus 289

Opos, Bátor 31–32

Orbán János 294, 310

Oswald von Wolkenstein 73

Otrokocsi Nagy Gábor 138, 151

Ottó király 88

Óvári Kelemen 179, 258

Ovidius Naso, Publius 94, 234, 240, 242, 456, 484, 523, 534

Ozorai Imre 321, 324–325, 329, 332–334, 336, 342, 345, 356, 505

Ozorai István 337

Ozorai Pipo (Filippo) Scolari 73, 97

Özséb kanonok 101

P. mester l. Anonymus

Pach Zsigmond Pál 128

Pais Dezső 21, 54, 65, 75, 115, 120, 247, 411, 480

Paksi Mihály 484, 488

Pál (bíró) 135

Pál (kancelláriai titkár) 220–221

II. Pál pápa 227, 232–233

IV. Pál pápa 498

Pál, Remete Szent l. Remete Szent Pál

Palaeologus, Jacobus 329, 485–486, 490–491, 494, 495–497

Palatics György 438–439, 447

Palestrina, Giovanni Pierluigi da 422

Pálffy Endre 10

Pálffy Miklós 454

Pálfi Márton 332

Pálóczy Antal 348

Pamlényi Ervin 10

Pándi Pál 10

Paniti János 307, 407

Pannóniai András l. Andreas Pannonius

Pannóniai János l. Janus Pannonius

Pap Benedek 352

Pap Károly 138

Papp Géza 514

Papp László 190, 517

Papp Márta 437

Passavanti, Jacopo 121

Pastor, Ludwig 233

Pataki Névtelen 443–445, 447, 528

Pathai István 506

Patrik, Szent 97, 99

Patrizzi, Francesco 425

Pásztor Lajos 138

Paulus Diaconus 251, 402

Paulus de Hungaria 108

Pável Ágoston 405

Pawel, Grzegorz 491, 500

Pázmány Péter 9, 148, 432–433, 505

Pecorari Jakab 79

Péchi Simon 490

Pécsi Ferenc 186

Pécsi Lukács 488

Peisch Alajos 506

Perényi Gábor 206, 256

Perényi Gábor (országbíró) 498

Perényi Gáborné l. Frangepán Katalin

Perényi István 399

Perényi Péter 276, 323, 335, 340–342, 348

Perjés Géza 481

Perneszich György 276, 278, 373, 389

Persius, Aulus 62

Pesti Gábor 162, 274–275, 296–298, 299, 301–303, 315, 324, 366, 373, 384, 435, 478, 519–520

Pesti György 408, 411

Petantius, Felix 214

Péter király 57

Péter prépost 80–81

Petőfi Sándor 246, 403

Petrarca, Francesco 73, 147–148, 199, 248, 400, 420, 440, 464, 466–467

Petró Sándor 169

Petronius Arbiter 161

Petrovics Péter 329

Petrus de Natalibus 152

Pettkó Béla 436

Philosztratosz 250

Piccolomini, Aeneas Sylvius 175, 205, 219, 225, 251, 443–444, 447, 456

Pintér Jenő 10, 246

Pio, Giovan Battista 207, 261

Pirenne, Henri 45

Pirnát Antal 65, 162, 169, 310, 322, 372, 437, 490, 500

Piskolti István 533

Piso Jakab 206, 261, 274, 305

Plantin 291

Planudes 298, 519

Platón 155, 208–209, 227, 289

Plautus, Titus Maccius 292, 304, 356

Pléthon, Gemisthos 208

Plinius Caecilius Secundus, Caius 218

Plinius Secundus Maior, Caius 255

Plotinosz 208, 244, 247

Plutarkhosz 227, 244–245, 258, 484, 526– 527

Podjebrád György 371

Póli István 525

Polus, Reginaidus 289

Posonyi Erzsébet 99

Pozsgai Gáspár 481

Prágai Jeromos 105–106

Prikkel Marián 51

Priscianus, Caesariensis 49, 62

Pseudo-Kalliszthenész 94

Ptolomeusz 399

Pukánszky Béla 10, 279, 395

Pusch Ödön 151

Pusztai István 138

Quintilianus, Marcus Fabius 217, 264, 289

Rabelais, François 199

Radán Balázs 321

Ráday Gedeon 480

Radla püspök 50

Radó Polikárp 65, 115

Radvánszky Béla 424, 480

Ragusanus, Felix l. Petantius, Felix

Rajeczky Benjámin 115, 169

Rajka László 447

II. Rákóczi Ferenc 7, 9

II. Rákóczi György 522

Rákóczy Zsigmond 320, 394, 438, 447

Ramus, Petrus 319

Ransano, Pietro 249, 259, 292–293

Rapaics Rajmund 424

Ráskai Gáspár 275, 384, 400–401, 403–405

Ráskai Lea 117, 133–134

Ráth György 500

Rátoldi Tar Lőrinc 97, 99, 158

Ravenna, Giovanni Conversino da 73

Rédey Bonaventura 451

Regino apát 56

Regiomontanus (Johannes Müller) 216

Regnart, Jakob 455–457, 459, 466

Reichard Piroska 537

Remete Szent Pál 111–112, 137, 144

Révai Sándor 162

Révay Ferenc 279, 293, 420

Révay Péter 454

Révész Imre (id.) 332

Révész Imre (ifj.) 322, 332, 490

Révész Mária 225, 266

Rhenanus, Beatus 257

Ricardus 78, 80

Richárd, Oroszlánszívű, angol király 71

Riedl Frigyes 200, 204

Rienzi, Cola di 91

Rimay János 9, 116, 447, 450–451, 454, 470, 480–481

Roberti, Ercole de 212

Robortello, Francesco 425

Rogerius 19, 80, 251, 281

Róheim Géza 29

Rónay György 490, 506

Ronsard, Pierre de 199, 479

Rosenheim, Petrus 161

Roth, Erich 279

Rudolf király 292, 414, 428–430

Rupp Kornél 506

Sabbadini, Remigio 247

Sabin, Belu 279

Salamon de Hungaria 108–109

Salamon magyar király 27, 30–32, 56, 58

Salánki György 394

Sallustius Crispus, Caius 218, 427, 434–435

Salm, Julius 373–374, 520

Salutati, Coluccio 73, 248

Sándor István 537

Sanoki Gergely 205, 219

Sárközi Máté 539

Sarlóközi Névtelen 375

Schaider Pál 206

Schesaeus Keresztély 308, 310, 323, 391–393, 499

Schiller, Friedrich 140

Schiller István 514

Schleicher Pál 310

Schlick Gáspár 443

Schulek Tibor 382, 500, 514

Schwandtner János György 179, 225

Scotus, Duns 139

Sebestyén Gyula 20–21, 24, 29

Sebestyén Józsa 437

Segösdi Lukács 129

Selnecker, Nikolaus 359, 362

Semptei Névtelen 401

Seneca, Lucius Annaeus 218, 221, 255–256, 289

Sennyei Ferenc 373

Seraphin érsek 53

Serravalle, Giovanni 73

Servet Mihály 316, 327, 329–330, 491, 500

Servius 94

Seuse, Henrik Amand 135, 148, 150–151

Shakespeare, William 199, 306, 479

Sibolti Demeter 504

Sibrik György 428

Siderius János 506

Sidney, Philip 396, 421

Simai Ödön 310

Simén Domokos 332

Simon Hungarus 225

Sinkovics István 415, 437

Sirmiensis, Georgius l. Szerémi György

Skarica Máté 351, 359, 492, 499, 500, 507

Socino, Lelio 491

Socinus Faustus 316, 330

Soltész Zoltánné 217, 322

Solymossy Sándor 20–21, 29, 99, 405

Sólyom Jenő 332

Sommer János 305, 308–309, 310, 329, 358, 485–486, 490–491, 494–495, 497

Sommer Jánosné 451

Somogyi Ambrus 429, 436–437

Šop, Nikola 246

Soproni Péter 111

Sorrenti, Luigi 45

Sörös Pongrác 437

Sövényházi Márta 133–134

Stainhövel, Heinrich 366

Stancaro Ferenc 316, 328, 330

Statius, Publius Papinius 232

Stigelius 406

Stoll Béla 10, 355, 372, 411, 447, 480, 537–538, 542

Stöckel Lénárd 276, 304–305, 310–311, 417, 499

Strozza, Titus Vespasianus 247

Sturm, Johann 291, 417

Suchenwirt, Peter 73

Sulyok Anna 375, 448

Surányi Bálint 179

Sylvester János 189, 276, 278, 289, 298–302, 303, 306–307, 310, 321, 325, 330, 373, 383–384, 440, 478, 507

Synesios püspök 519

Syngrenius, Johann 215

Sypher, Wilie 204

Szabatkai Mihály 182, 390

Szabó Dénes 120, 124, 138, 174

Szabó Flóris 151, 162

Szabó Géza 322

S. Szabó József 339

Szabó Károly 10, 64, 80, 93, 436

Cs. Szabó László 436

Szabó Sámuel 151

Szabó T. Attila 405, 500

Szabolcsi Bence 21, 24. 65, 75, 120, 387, 395, 405, 447, 480–481

Szabolcsi Miklós 10

Szádeczky Lajos 436–437

Szalai József 302

Szalay László 287, 310

Szalkai Balázs l. Szalkai Magyar Balázs

Szalkai László 132, 264

Szalkai Magyar Balázs 137

Szamosközy István 418, 425, 430–431, 433–434, 436–437

Szamosmenti Névtelen 407

Szamota István 436

Szántai István 365

Szántó István 488

Szapolyai János l. János király

Szárkándy Anna 439, 453, 473

Szathmáry József 355

Szatmári György 206, 211, 213, 217, 223, 257, 281, 304

Szauder József 10

Széchy Dénes 131

Széchy Károly 183

Szécsi Dezső 89

Szegedi András 386, 398, 403–404

Szegedi Gergely 324, 327, 350–351, 354–356, 511

Szegedi Kis István 315, 326, 350, 489–490, 492, 493, 499–500, 507

Szegedi Lajos 301–302, 337

Szegedi Lőrinc 359, 362

Szegedi Rezső 405

Szegedi Veres Gáspár 524, 530

Székely Balázs 353

Székely György 10, 21, 45, 69, 107, 128, 204, 271, 287, 437

Székely István 187, 307, 310, 321, 325, 334, 335–336, 338–340, 370–371, 397, 518, 522

Székely Mózes 431

Szekfű Gyula 10, 200, 204, 437

Szekszárdi Lénárd 133

Szénási István 361

Szenci Molnár Albert 9, 300, 350, 498–500, 513

Szentpétery Imre 54, 80, 287, 545

Szepetneki János 321, 352

Szepsi Lackó Máté 522, 523

Szerémi György 280, 284–285, 287

Sziklay László 10

Szikszai Fabricius Balázs 370, 484, 498, 499–500, 512

Szikszai Hellopaeus Bálint 309, 331, 493

Szilády Áron 115, 146, 162, 169, 183, 190, 200, 302, 332, 339, 355–356, 362, 382, 395, 405, 411, 447, 480, 506

Szilágyi Lóránd 93

Szilágyi Sándor 436

Szilasi Klára 310

Szilvás Gyula 65, 162, 169, 310, 362, 382

Szilvásújfalvi Anderkó Imre l. Újfalvi Imre

Sziráki Balázs 307, 407

Szkárossy György 450

Szkhárosi Horvát András 174, 188, 307, 321, 345–347, 348, 350, 355–356, 364, 368, 373, 375–380, 389, 408–409

Szondi György 427

Szophoklész 376–377

Szopori Nagy Imre 523

Sztárai Mihály 312, 321, 328, 348–350, 352, 355, 356–357, 359, 362, 507

II. Szulejmán török szultán 389, 412, 426

Szűcs Jenő 128, 271, 415

Tacitus, Publius Cornelius 425, 427, 435

Takács Sándor 387, 424

Tamás esperes 71

Tamás prédikátor 121, 123

Tamás, Szent l. Aquinoi Szent Tamás

Tanner, Georg 376

Tannhäuser 73

Tar Benedek 406, 407, 408, 411

Tar Lőrinc l. Rátoldi Tar Lőrinc

Tardi György 307, 394

Tasnádi Péter 507, 512

Tasso, Torquato 420, 477

Tatai Antal 113, 133

Tatiosz, Akhilleusz 534

Taurinus István 262–264, 265–266

Tectander, Georg 429

Telegdi Csanád 79

Telegdi Miklós 167, 374, 377, 488–489, 503–504, 505–506

Telegdy János 424

Telegdy Pál 424

Teleki Sámuel 246

Temesvári István 370, 397, 403

Temesvári János 370, 384, 397, 403, 405

Temesvári Pelbárt 109, 129, 133, 139–141, 142–143, 145–146, 148–149, 152, 155–156, 164, 174, 178, 211

Terentius Afer, Publius 164, 221, 289, 304

Termini, Ferdinando Attilio 259

Thaly Kálmán 542

Theodorus 231

Theognisz 289, 484

Thienemann Tivadar 115, 162, 279

Tholnai Bálint 407, 411

Thordai Benedek 352

Thököly Sebestyén 439

Thuküdidész 289, 427

Thuróczy János 91, 97, 133, 171, 174–177, 178–179, 187, 247, 249, 251–252, 254, 257, 336, 397

Thury Farkas Katalin 399

Thury Farkas Pál 399

Thury Zsigmond 514

Thurzó György 419–421, 423, 443, 445, 483

Thurzó Imre 421

Thurzó Zsigmond 206–207, 213, 281

Tibullus, Albius 257

Timár Kálmán 137, 162

Tinódi Sebestyén 97, 183, 292, 307–308, 344, 370, 373, 375, 384, 386–387, 388–393, 395–398, 400, 404, 407–409, 426, 432, 461–462, 519, 538, 540

Titus Flavius Vespasianus 398

Toldi Miklós 95–96, 99, 396, 399, 402, 404

Toldy Ferenc 20–21, 93, 124, 200, 302, 332, 339, 372, 436

Tolnai Gábor 204, 424, 481

Tolnai Máté 130, 187

Tomitano, Bernardino 441

Cs. Tompos Erzsébet 65

Toppeltinus Lőrinc 431

Torockai Máté 486, 491–492

Tóth Sarolta 65

Tóth-Szabó Pál 217

I. Tóth Zoltán 65

Tőke Ferenc 292, 384, 393, 395

Török Bálint 380, 389, 521

Török Ferenc 521

Török István 521

Török János 521

Török Mihály 319

Tövisi Mátyás 337

Trajanus, Ulpius 245

Trapesuntius, Georgius 218

Traversari, Ambrogio 73

Tremellius, Immanuel 338

Trencsényi-Waldapfel Imre 80, 93, 204, 279

Trócsányi Zoltán 372

Trostler József l. Turóczi-Trostler József

Tuba Mihály 373

Tubero, Ludovicus 249, 432

Turchányi Tihamér 80

Turi György 393, 394–395

Turi Pál 499

Turóczi-Trostler József 302, 339, 405, 480, 523

Ugoletti, Taddeo 214

Újfalvi Imre 340–341, 354, 356, 499, 512– 513, 514

Újlaki püspök 298

I. Ulászló 108, 205, 219, 251

II. Ulászló 178, 213, 217, 223–224, 250, 253, 255, 261, 371

Ungnád Dávid 423

Ungnád Kristóf 450

Ungnád Kristófné l. Losonczi Anna

Uzsai János 76, 80

Váczi Pál 137

Váczy Péter 93

Vadianus 207, 223, 260, 262–263

Vajthó László 544

Válaszúti György 358–359

Valerius Maximus 248

Váli Béla 538

Valkai András 370, 384, 397, 402–403, 405, 410

Valkai Kelemen 351

Van Tieghem, Paul 204

Váradi Péter 207, 209, 211, 213, 216, 224– 223, 255, 260, 296

Várady Imre 294

Várdai Aladár 172

Várdai Ferenc 211, 213, 258, 262–263

Várdai István 133

Várdai Pál 182, 345–346, 432

Várday Miklós 451

Varga Ferenc 151

Varga János 405

Varga József 356

Vargha Anna 310

Vargha Balázs 339

Vargha Damján 65, 151, 162

Vargyas Lajos 29, 99, 190, 405

Varjas Béla 279, 302, 332, 372, 382, 387, 395, 405, 447, 480, 500, 537, 543

Varjú Elemér 65, 179, 190

Varsányi György 398, 403

Vas István 242

Vásárhelyi András 168–169, 184

Vazul 57, 61

Vegetius, Renatus Flavius 74

Végh Ferenc 372, 382

Végh György 229

Vencel, Szent 141

Vér András 172

Verancsics Antal 225, 275, 281, 283–284, 285–287, 290, 292, 305–306. 310, 319, 426, 487

Veresmarti Ipolit 103

Veress Endre 424, 437

Vergerio, Pier Paolo 73, 205, 217, 219, 304

Vergilius Maro, Publius 74, 78, 157, 231, 257, 264, 306, 308, 435, 484, 523, 535

Verulino, Antonio 250

Vesalius, Andreas 291

Vetési László 222

Vid ispán 31–32

Vidal, Piere 72

Vidovich György 436

Vietor Jeromos 278, 296, 300

Villard de Honnecourt 73

Vilmányi Libec Mihály 307, 336

Vilmos püspök 104

Vince fráter 131

Virág Benedek 302

Visky Károly 24

Visnyovszky Rezső 538

Viterboi Gottfried 86

Vitéz Borbála 226, 241

Vitéz János 206, 210–211, 213–216, 219–222, 223–228, 233, 239, 245, 248, 255, 427

Vízaknai Gergely 337

Voigt Georg 204

Voit Pál 217, 424

Volaterranus 448

Volf György 120, 124, 146, 151, 162, 355, 538

Voltaire 497

Vörösmarty Mihály 82, 533

Vujicsics D. Sztoján 481

Wagner Bálint 278, 288, 304, 305

Wagner Károly 225

Waldapfel Imre l. Trencsényi-Waldapfel Imre

Waldapfel József 151, 279, 302, 372, 447, 480

Walther 22

Wathay Ferenc 517, 521, 541–542

Watt, Joachim l. Vadianus

Wenzel Gusztáv 287

Weöres Sándor 233, 240, 246

Werbőczy Imre 389

Werbőczy István 125, 171, 177–178, 206, 210, 223, 252–254, 257, 268, 274–275, 277, 280, 284, 293, 449

Weres Balázs 254

Wernher György 261, 275, 290, 294, 305, 309

Wesselényi Ferenc 417, 453

Wesselényi Ferencné l. Szárkándy Anna

Wilbur, Earl Morse 490

Windecke, Eberhard 73, 92

Wolphardus, Adrianus 206–207, 258, 259, 262, 266, 296, 305, 315

Wölfflin, Heinrich 204

Xenophón 292, 306, 535

Zaborowski, Stanisław 300

Zách Felicián 88–89, 97, 371

Závodszky Levente 54

Zay Ferenc 275, 278, 281, 283–284, 286, 287, 290

Zeleméry László 438, 447

Zermegh János 432

Zoerard, Szent 60

Zolnai Béla 480, 538

Zolnai Klára 217

Zoltvány Irén 51, 266

Zombori Antal 349

Zoványi Jenő 322, 506, 514

Zrínyi Miklós (16. sz.) 268, 310, 427

Zrínyi Miklós 9, 114, 180, 290, 307, 309, 339, 393, 395, 403, 433, 436, 445, 480, 537

Zwingli Ulrik 314–315, 317, 330

Zsámboki Anna 406

Zsámboki János 237, 252, 258, 275, 278–279, 281–284, 287–288, 290, 291–293, 294, 301, 305, 306, 310, 370, 392, 417, 421, 425, 429, 432–433

Zschorn, Johann 445

Zsigmond király 67, 70–75, 78, 95, 97–98, 104, 106, 126, 175–176, 205, 211, 217, 219, 251, 280, 370–371, 396, 439, 443

Zsigmond Ágost lengyel király 417

Zsilinszky Mihály 339