20. A BAROKK KÖLTÉSZET KEZDETEI


FEJEZETEK

A prózával egyidőben megindult a barokk költészet fejlődése is, amely – mint a barokk kultúra általában – középkori és reneszánsz előzményekből egyaránt táplálkozott. Kialakulása ezért bonyolult és sokágú folyamat, noha az 1640-es évekig nem lépte túl a vallásos tematika határait. Ezen belül viszont a barokk poézisnek szinte valamennyi változatát kifejlesztette már, beleértve a verses drámát is. Szigorúan egyházi érdekek, valamint az esztétikai szempontokat is érvényesítő egyénibb kezdeményezések itt éppúgy {143.} megtalálhatók, mint a prózában, s a barokk irodalomnak ez az a területe, ahol protestáns szerzők is a leghamarabb hallatták szavukat.