Kiadások

Thaly Kálmán: Ismeretlen históriás énekek a XVI. és XVII-ik századból. Száz 1871. 399–416. (Confessio Rákócziana.) – Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez. Kiad. Thaly Kálmán. 1872.– Thaly Kálmán: Irodalom- és míveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból. 1885. 356–360. (Ut auceps solet ...) – Kőszeghy Pál: Bercsényi házassága. Kiad. és bev. Thaly Kálmán. 1894. (Függelékében az Actio curiosa.) – Barta János: Barcsay Ákos csatájáról való gúnydal. ItK 1898. 309–345. – Apor Péter verses művei és levelei. I. Kiad. Szádeczky Kardos Lajos. 1903. (Függelékében Szentpáli pasquillusai: a Szász Jánosról szóló kivételével ismeretlen szerző műveként, a Teleki-ellenes csonkán. MHHS XXXVI.) – Comoedia Erdély siralmas állapotjáról. Kiad. Gyárfás Tihamér. Gyoma 1909. – A Thököly-kódex és kuruckori versei. Kiad. és bev. Busa Margit. 1958. – RMDE II. Kiad. és bev. Dömötör Tekla. 1960. (Comoedia Erdély siralmas állapotjáról és Actio curiosa.)