Irodalom

Kemény Lajos: Tizenhetedik századbeli pasquillusok. ItK 1906. 93–100. – Téglás Béla: A történeti pasquillus a magyar irodalomban. Szeged 1928. – Varga Imre: A nemesi verses pasquillus (Szentpáli Ferenc). ItK 1963. 287–302. – Lásd még a kiadások bevezetéseit és jegyzeteit.