Irodalom

B. Eötvös József: P. összes költeményei. PH 1847. máj. 14.; E. J.: Tanulmányok. 1902. 246–250. – Pulszky Ferenc: P. S. összes költeményei. MSzépirodSz 1947. I. 277–281, 297– 301.; P. F. kisebb dolgozatai. 1914. 187–200. – Erdélyi János: P. S. Divatcsarnok 1854. 841–847, 865–873.; E. J.: Pályák és pálmák. 1886. 328–354. – Gyulai Pál: P. S. és lyrai költészetünk. Uj MMuz 1854. 24–43, 97–124.; önállóan: 1908. (Petőfi-kt. 5.); Gy. P. vál. művei. 1956. I. 233–280. – Zilahy Károly: P. S. életrajza. Pest 1864. – Petőfi-Muzeum. I–VIII. [Folyóirat.] Kiad. Csernátoni GyulaFerenczi ZoltánKorbuly József. Kolozsvár 1888–1895. – Ferenczi Zoltán: P. életrajza. I–III. 1896. – Meltzl Hugó P.-tanulmányai. Kiad. és bev. Barabás Ábel. 1909. (Petőfi-kt. 10.) – Oláh Gábor: P. képzelete. 1909. – Ady Endre: P. nem alkuszik. Renaissance 1910. 3–8. sz. (6 közl.); A. E. vál. cikkei és tanulmányai. 1954. 306–328. – Ferenczi Zoltán: Shakespeare és P. Magyar Shakespeare-Tár. 1910. 1–24. – Pogány József: P. és a szocializmus. Szocializmus 1910–1911. 249–255.; P. J.: Kultúra, álkultúra. 1962. 121–130. – Endrődi Sándor: P. napjai a magyar irodalomban. 1842–1849. 1911. (Petőfi-kt. 29–30.) – Hatvany Lajos: Feleségek felesége. P., mint vőlegény. 1919. – Horváth János: P. S. 1922.; 1926.2Riedl Frigyes: Petőfi. Kiad. Sikabonyi Antal. 1923. – Müller Lipót: P. politikai költészete és Béranger. 1924. (Eötvös-füzetek 3.) – Terbe Lajos: P. és a nép. Mit vett át P. a néptől? Mit vett át a nép P.-től? 1930. – Illyés Gyula: Petőfi. [1936.]; 1948. (bőv. kiad.); Petőfi Sándor. 1963. (új bőv. kiad.) – Király István: P. mint vízválasztó. It 1949. 169–183. – Révai József: Petőfi. 1949. (Tart.: A forradalom költője. – P. S.– Emlékbeszéd P. S.-ról.); R. J.: Vál. irodalmi tanulmányok. 1960. 53–91. – Horváth Márton: Lobogónk: Petőfi. 1950. – Turóczi-Trostler József: P. és a magyar népköltészet belép a világirodalomba. It 1952. 301–319.; T.-T. J.: Magyar irodalom – világirodalom. II. 1961. 600–628. – Ua.: P.-s Eintritt in die Weltliteratur. ALitt III. (1960.) 3–112., IV. (1961.) 23–182. (Német ny.; klny.-ban is.) – Sőtér István: P. S. Új Hang 1953. 1. sz. jan., 70–77. – Sőtér István: P. S.: Az apostol. Új Hang 1953. 4. sz. ápr., 90–94. – Sőtér István: P. típus-alkotó művészete a János vitéz előtt. ItK 1954. 5–20.; S. I.: Romantika és realizmus. 1956. 95–134. – T. I.: Sőtér István: P. a Felhők után. (1954.) S. I.: Romantika és realizmus. 1956. 135–153. – Turóczi-Trostler József: P. világirodalmi jelentőségéhez. MTA I. OK VII. (1955.) 267–370. (hozzászólásokkal); T.-T. J.: Magyar irodalom – világirodalom. II. 1961. 479–579. – Hatvany Lajos: Így élt P. I–V. 1955–1957. – Dienes András: A legendák P.-je. 1957. (P.-legendák gyűjteménye, bev. tanulmánnyal.) – Várkonyi Nándor: Az üstökös csóvája. [Tanulmánykötet.] Pécs 1957. (Tart.: P. arca – Rostra [A múzeumlépcső legendájáról] – Az üstökös csóvája [A szibériai legenda] – Verstérkép és versnaptár.) – Dienes András: P. a szabadságharcban. 1958. (IK 3.) – Fekete Sándor: P., a segédszerkesztő. 1958. (ItFüz 20.) – Pándi Pál: P.-képünkről. Kort 1958. 596–607. – Forgács {798.} László: Ünnep után. 1960 – Mezősi Károly: P. családja a Kiskunságban. Kiskunfélegyházi életük. 1961. (ItFüz 33.) – Pándi Pál: P. (A költő útja 1844 végéig.) 1961. és (1962).2 – Tanulmányok Petőfiről. Szerk. Pándi Pál–Tóth Dezső. 1962. (IK 9. Tart.: Dienes András: A fiatal katona; Törő Györgyi: P. anyagi helyzete; Kiss József: P. az egykorú hazai német nyelvű sajtóban, 1844–1846; Pándi Pál: P. hazafias és politikai lírájának kezdetei; Martinkó András: A humor P. prózájában; Tóth Dezső: A hóhér kötele; Hegedüs András: P. és a győri "Hazánk"; Imre Lajos: A műfaj kérdései P. 1848–49-es lírájában; Gáldi László: Jegyzetek P. jambikus versformáiról.) – Lukácsy Sándor: P. arca előtt. ItK 1963. 273–286. – Sőtér István: Nemzet és haladás. 1963. 50–98. – Mezősi Károly: P. és családja Dömsödön. 1964. (Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1.)