Irodalom

Négyesy László: A mértékes magyar verselés története. 1892. 219–258. – Kiss Ernő: Verstechnikánk fejlődése a múlt század végén. 1892.