{118.} Kiadások

D. A. följegyzései. Kiad. ifj. Szinnyei József. 1883. (OK 162.) – Kun László. 2. kiad. Kiad. és bev. Heinrich Gusztáv. 1885. (OK 186.) – Toldi Miklós. 2. kiad. Bev. Heinrich Gusztáv. 1894. (OK 326.) – Az arany perecek. Kiad. Bellaagh Aladár. 3. kiad. 1898. (RMKt 8.) – Etelka Karjelben. Kiad. Prónai Antal. Pozsony–Bp. 1904. – D. A. Magyar példabeszédek és jeles mondások c. gyűjteményéből. (1931.) (MIR 9.)