Irodalom

Dugonics-Album. Szerk. Farkas AntalNagy Sándor. Szeged 1876. – Endrődi Sándor: D. A. Figy VIII–IX. (1880.) Több közl. Megjelent önállóan és D. A. Bátori Mária c. színműve függelékeként is (1881). – Prónai Antal: D. A. életrajza. Szeged 1903. – Simai Ödön: D. A. mint nyelvújító. 1904. (Nyelvészeti füzetek 14.) – Ruzsonyi Béla: D. Etelkájáról. It 1913. 163–165. – Rakodczay Pál: D. mint tanár. ItK 1924. 49–51. – D. közmondás-gyűjteményének előszava. Közli: Székely Károly. ItK 1929. 357–359. – Baróti Dezső: D. A. és a barokk regény. Szeged 1934. – Zsigmond Ferenc: D. stílusa. Pallas Debrecina. Dolgozatok a debr. ref. koll. tanárképző-int. tízéves fennállása alk. Debrecen 1936. 505–530.