Kiadás

Ötödfélszáz énekek. P. H. A. dalgyűjteménye az 1813. évből. Kiad. Bartha Dénes–Kiss József. 1953.