Irodalom

Vende Ernő: H. Á. "Hunnias"-a. EPhK 1896. 18–34. – Kubáss Margit: P. H. Á. és a nyelvújítás. 1910. – Székely Károly: P. H. Á. nézetei a nyelvművelésről. Pécs 1929. – Mészöly Gedeon: P. H. Á. énekeskönyve. Népünk és Nyelvünk 1930. 2–11, 110–119. – Hegyi Ferenc: P. H. Á. Debrecen 1939. (Bibliográfiával.) – Vörös Károly: Adalékok P. H. A. életéhez. 1958. (ItFüz 17.)