III. KÖTET
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1772-TŐL 1849-IG


FEJEZETEKA {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
III.


MEGJELENT AZ AKADÉMIAI KÖNYVKIADÁS 150. ÉVÉBEN

Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében

Főszerkesztő SŐTÉR ISTVÁN

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1772-TŐL 1849-IG

Szerkesztette PÁNDI PÁL

Írták
DEZSÉNYI BÉLA, FENYŐ ISTVÁN, HORVÁTH KÁROLY, JULOW VIKTOR,
LUKÁCSY SÁNDOR, MEZEI MÁRTA, OROSZ LÁSZLÓ, PÁNDI PÁL, SOLT ANDOR, SŐTÉR ISTVÁN,
SZAUDER JÓZSEF, TARNAI ANDOR, T. ERDÉLYI ILONA, TÓTH DEZSŐ, WÉBER ANTAL

VÁLTOZATLAN LENYOMAT
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A szerkesztő munkatársa
LUKÁCSY SÁNDOR

A sajtó alá rendezés munkájában részt vett
FEKETE SÁNDOR

Lektorok
BENDA KÁLMÁN
JULOW VIKTOR

ISBN 963 05 1639 X sorozat
ISBN 963 05 1642 X 3. kötet
Akadémiai Kiadó, Budapest 1965
Printed in Hungary
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója
A szerkesztésért felelős: Balázsovits Erzsébet - Műszaki szerkesztő: Kozma Gyuláné
A burkoló- és kötésterv Erdélyi János munkája
Terjedelem: 72,8 (A/5) ív - AK 1414 k 7881
78.5549 Akadémiai Nyomda, Budapest - Felelős vezető: Bernát György